Aile İçindeki Uyuşmazlıklar Eşler Arasında Sınır Oluşturur Mu?

0

Aile içindeki fikir ayrılıkları uç sınırlara ulaşır ve işlevselliğini yitirirse, aile bir bütün olarak işbirliği yapamaz ve profesyonellerle ortaklık ta bozulur. Partnerlerden biri örneğin profesyonellerle ilgili olan diğer partnere çok düşmanca olabilir. Baba ve annenin aile sorunları üzerine son derece fikir ayrılığı olabilir. Partnerlerden biri etkin olarak diğer partnerin kararlarını ve hareketlerini baltalayabilir. Çocuğun ya da kardeşlerin görünen ihtiyaçları aile tarafından aldırılmayabilir, uyuşmazlık gösterebilir ya da önlenebilir. Çocuk aile arasında alet ya da aracı gibi etkilenebilir ya da aile problemleri için şamar oğlanı gibi kullanılabilir. Uyuşmazlıklar; uç noktada olumsuz ilişkiler, duygular, fiziksel şiddet, ayrılma veya çelişkili görünen birbirini tutmayan davranışlar yoluyla gözükebilir.

Her ailenin durumu farklı olduğundan, aileyle sorunları ve yetersizlikleri üzerine çalışmak imkânsız olduğunda kesin ve sabit kurallar koyamayız. Bazı ailelerdeki içsel sorunlar bazı aile üyelerini dıştan gelen profesyonelle ortaklaşa çalışmalarını engeller, ama geriye kalan razı üyelerle çalışmaya olanak sağlayabilir. Profesyonelin rolüne ve sorumluluklarının gerektirdiklerine bağlı olarak bazı aile üyeleri reddetse de diğer aile üyeleriyle ilişkiyi sürdürebilir. Eğer öyle olmazsa ( örneğin; yasal yolla çocuk koruma müdahalesi varsa) bunun nedenleri tüm ilgili aile üyelerine açıkça bildirilmelidir. Sorunlar sisteminin içinde yutulmak çok kolaydır, üyelerden birine kaşı diğer üyenin tarafında yer almak için etkilenebilirsin. Pratik yaklaşım; aile sisteminin dışında durmak için çaba sarf etmektir, nötr kalmak ve mümkün olduğu kadar aileyle ortaklık prensipleriyle çalışmaya başvurmaktır. Aileyle ilgili olmayan, deneyimli meslektaşlardan süpervizör yardımı ve desteği olmak mantıklıdır. Takip eden örnekte de görüldüğü gibi, üyeler birbirleriyle uyuşmazlık içinde olsa bile, profesyonel ve farklı aile üyelerinin aralarında kontrolü dengelemesi ve buna çalışması akıllıcadır. Böylece, her bir üye herhangi bir müdahaleden olabildiğince yardım alabilecektir. Eğer bu gözden kaçarsa karşı çıkan eş profesyonelle gelecekte ortaklık ilişkilerini geliştirmek için küçük bir şans verir.

Örneğin; bir ailede baba, herhangi bir profesyonelle görüşmeyi reddediyordu, kızı celebral palsy teşhisini aldıktan sonra çok acı bir durumdaydı ve herhangi bir profesyonelin onun evini ziyaret etmesi fikrine düşmanca karşı çıkıyordu. Yerel Çocuk Gelişim takımından onları ziyarete gelen sosyal hizmet görevlisini içeri sokmadı. Bununla birlikte karısı büyük bir destek ve yardım ihtiyacı içinde sonradan sosyal hizmet grevlisini arayıp ondan destek istedi. Konuşma içinde sosyal hizmet görevlisi kadının haklı olduğunu ve kendi başına yardım arayışına girdiğini kabul etti. Ama kendi görüşünü belirtti buda, eğer kocasıyla bir anlaşmaya gitmeden bunu yaparsa bunun aralarında daha büyük sorunlara yol açacağını belirtti ve kocasının gelecekte profesyonellere daha büyük düşmanlık gösterebileceğini belirtti. Sosyal hizmet görevlisi, kocasıyla işbirliğini sağlamak için uğraşmanın mantıklı olacağını hissetti. Kadında sosyal hizmet görevlisini kocasına mektup yazması konusunda destekledi. Adamın kimseyi evinde kızını ziyaret etmesini istemediği kabul edilerek mektup gönderildi. Sosyal hizmet görevlilerinin anneyi ve kızı evde ziyaret etmesini mi ya da çocuk gelişim merkezinde mi buluşmalarını tercih edeceğini sordu. Baba mesaja cevap verdi ve kızını evde ziyaret etmelerine razı olduğunu söyledi. Düzenli ev ziyaretleri sürdü ve iki ay sonra, baba kendiliğinden bir ziyarete çıkıp geldi ve ilk defa sosyal hizmet görevlisiyle görüştü. O zamandan sonra daha aktif bir şekilde sosyal hizmet görevlileriyle ilgilenir hale geldi. Aile içinde en uç noktada yaşanan sorunlar olduğu durumlarda, profesyoneller aileyle kabul etmeliler ki, birlikte ortak gibi çalışmaları imkânsızdır. En azından sorunun belirli bir kısmı için. Aileler özel bir yardım için gönüllü olabilir, aile terapisi ya da evlilik terapisi gibi yardımlara.

Aile İçindeki Uyuşmazlıklar Eşler Arasında Sınır Oluşturur Mu? Aile Eğitimi Rehberlik  pozitif evlilik sorunları evlilik   PROFESYONELİN AİLE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Genelde farkında olmadan, profesyoneller ilk görüşmeden beri aile ve veli üzerinde etkiye sahip olur. ilk görüşmeden ileriye doğru profesyonel, aile yapısı ve sistemi üzerinde etkiye sahip olabilir. İlk görüşme noktalama gibi hareket eder, aile sistemindeki değişiklik ya da geçişleri işaret eder. Sadece profesyonellerin varlığı bile ailelerin şimdiki durumlarına bakmasına ve enine boyuna düşünmesine yol açabilir. Ya da başvuruda bulunmanın kedisi bile aile sistem ve durumundaki değişim sonuçlarıdır. Daha sonraki müdahalelerde, profesyoneller bile bile ya da kazayla aile üstünde etki bırakmaya devam edebilirler. Dikkatsizce ailenin gücünü ve baş etme yeteneğini yıkabilirler, onları düzelteceklerine. Örneğin; mesleki danışman ergen çocuk ile birlikte bağımsız beceri öğrenimi için program hazırlar, ama neden çocuğun annesi bu kadar direnç gösteriyor anlayamaz ve neden çocuğun bağımsızlığı hakkında yaşadığı anksiyeteyi denetim altına aldığını da anlayamaz. Annenin gücünü ve baş etme rolünü; ailesinin içinde aldığı ona bağımlı çocuğuna bakma rolünden ve ailesinin içindeki en büyük yatırımı olan statüsünden aldığını kavrayamamaktadırlar.

Profesyonellerin aile sistemi üzerindeki etkileri hakkında düşünmelerinde belirli sayıdaki aile sistemi kavramı yararlı bir şekilde kullanılabilinir. Bu etkilerin her zaman ya da genelde ortaya çıkmamasına rağmen bazı aile yapılarında müdahalelerin potansiyel sonuçlarını bilmekte fayda vardır. Profesyonel muhtemelen bilmeden ailenin ilgilendiği çoktan var olan şimdiki zorluklara yoğunlaşırlar.

Eğer profesyoneller yalnız bir veliyle çalışırlarsa, anne ile baba arasında çatlaklık yaratabilirler. Ev danışmanları anneyle çok başarılı bir şekilde çalışır, yakın bir ilişki geliştir ve onunla içli dışlı bir bağlılık geliştirir. Programa dâhil edilmeyen baba kendini izole edilmiş ve dışlanmış hisseder. Babanın ailedeki rolü ev danışmanı tarafından gasp edilir ve anne ile baba arasındaki mesafe artar. Evlilik sorunları vakalarında, profesyoneller bir taraftan yana olabilir ve bir veliyle, diğerine karşı koalisyon oluşturabilir. Örneğin; kadının bakış açısında yer alıp, kocasını suçlayıp, eleştirebilirler. Bir ailede kadın ve eşi tüm problemlerinin nedenini sakat çocuklarından ortaya çıktığına inanır, diğer stres kaynaklarını kavramaktan kaçınır ya da sorumlulukları almazsa (evlilik sorunları, çalışma zorlukları, akıl sağlığı problemleri gibi) dolambaçlı yollar oluşturabilirler. Eğer profesyonel de ana problemi çocuk olarak görürse bu da dolambacı destekleyebilir. Bazı ailelerde profesyonel üçgenlerin içine çizilir ki burada anne ve baba evlilik sorunları içinde birbirlerini suçlamak ve kavga etmek için özel ilgiye muhtaç çocuklarını kullanırlar.

Profesyoneller aile içinde var olan modelleri( örüntüleri ) değiştirebilir ya da destekleyebilir, hiyerarşi ve üstünlük gibi. Eğer sadece kadınla çalışırsa, kadına aile için ona hizmet verici bir pozisyon veya bölüm verebilirler. Eğer bütün ana kararları kocaya danışırlarsa, adamı ailenin başı gibi destekleyebilirler. Kardeşlerin ve çocuğun görüş açısını ihmal etmeyi sürdürmek, onların aile içindeki pozisyonlarını yetişkinlere göre ikincil plana atmak demektir.

Ortaklık çalışmalarıyla hareket etmek profesyonelleri her bir veli ve diğer aile üyeleriyle daha dengeli, müzakereli bir ilişki geliştirmelerini etkiler. Ama eğer bu pratik olarak gerçekleşirse, profesyonel aile üzerinde bazı yapısal etkilere sahip olabilir özellikle iç eşitsizlikte. Örneğin, bir profesyonel uzun bir süredir kocasına göre ikincil pozisyonda kalan bir kadınla çalışmıştır. Doğasında saygı ve imkân tanıyıcılık olan müdahaleler doğrultusunda, kadın güven içinde ve kendine güvenerek gelişti ve gittikçe aile içindeki pozisyonundan mutsuz olmaya başladı( karı-koca arasındaki sorunlara ve tansiyonun yükselmesine yok açtı). Çünkü profesyonellerin ödenek dağıtma ve dağıtım servisi gibi güçleri var, aile yapısını ve oluşumunu değişime zorlayacak potansiyel güce sahip pozisyondadırlar. ( eğer tüm aile üyeleri aile toplantısına gelirse dinlenme hizmeti vermeye gönüllü olmak gibi).

İlgini Çekebilir:   Gelecek vaat eden meslek liseleri

Güçlü bir şekilde aile sisteminde değişiklikler için cesaretlendirici olmasına rağmen değişime zorlamak için bu gücü kullanmak ortaklık yoluyla çalışmayla pek bağdaşmaz.

Profesyoneller ailelere katılarak ve onlarla çalışarak, aile üzerinde potansiyel bir etki olduklarının farkında olmalıdırlar ve müdahalenin de, bile bile ya da kazayla, negatif ya da pozitif olarak aile üzerinde bir bütün olarak etki ettiklerini hesaba katmalıdırlar.

Aile İçindeki Uyuşmazlıklar Eşler Arasında Sınır Oluşturur Mu? Aile Eğitimi Rehberlik  pozitif evlilik sorunları evlilik   AİLELERİN PROFESYONEL AĞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Profesyonel ve aile arasındaki etki tek taraflı değildir, ailede olduğu gibi profesyonel ya da daha geniş olarak profesyonel ağ üzerinde de etki olabilir. Bireysel veli ve profesyonel arasındaki ‘yansıtma’ süreci bölüm 3’te geniş olarak tartışılmıştır.

Uç noktalarda sorun yaşayan ayrı aileler için fragman yoluyla yansıtma yapmak olağan dışı bir şey değildir, ayrık profesyonel şebekeler( farklı profesyoneller belki farklı aile üyeleriyle sıkı bir şekilde çalışıyor ama birbiriyle iletişime girmiyor, ya da farklı profesyoneller farklı aile üyelerinin tarafında yer alabiliyor ve diğer profesyonellerin ya da diğer aile üyelerinin bakış açısını kabul etmeyi reddediyor). Sonraki, özellikle çocuk koruma işinde görülüyor, burada profesyonel şebeke çocuğun suiistimal suçlamasını kabul edebilir ve diğer taraftan çocuğa inanmayabilir. Ailedeki ayrılıklar bunun bilincinde olmayan profesyoneller tarafından yansıtılabilir. Bazı durumlarda, anne ya da baba veya diğer aile üyeleri aktif şekilde profesyoneli etkilemektedir. Anne ‘ onu yazarak sıkıntıya girme, hiçbir zaman onu dâhil edemezsin’ dediği zaman profesyoneli ona bağlı kalması için cesaretlendirebilir ve babayı dışlayabilir.

Ailenin yanıtları ya da durumlarıyla baş etme yolları profesyonelde ve profesyonel şebekede benzer yanıtları ( ya da yansıtmaları) meydana çıkarabilir. Kızgın, düşmanca davranan bir aile, aileyle ilgilenen profesyonelde yine kızgın, savunucu bir tepkiyle karşılaşır. Ailenin pediatriste kızgınlığı yani pediatriste karşı duyduğu benzer hisleri aileyle çalışan diğer profesyonellerde ortaya çıkabilir.

Anne ya da baba ile aile arasındaki karşılıklı etkinin diğer bir formunda ‘dairesel nedensellik’ tir. ( bkz.syf 69). Sayfa 135’teki örnekte ikinci aile derli toplu dairesel nedenselliğe yükseldiler. Bu aileyle ilgilenen profesyoneller çocukla çok fazla ilgilendiler, sık sık ev ziyaretleri yaptılar ve çocuğun her gün kreşe gitmesini talep ettiler. ( ve bunu denetlediler). Aile profesyoneller tarafından yönetildiğini, eleştirildiğini ve düşük kendini beğenme hissetmiştir. Şebekeden tekrar kontrolü kazanmak için, anne profesyonellerden birini diğerine düşürmüştür. Bu profesyonellerin anneye karşı güvensizliğini ve sorununu yoğunlaştırmıştır. ( onun söylediği hiçbir şeye inanmaz duruma geldiler.) ve çoğuna bakabileceği konusunda daha az güven duyar hale geldiler. Karşılıklı etkileşimin e yansıtmanın etki alanından dolayı, profesyonel ve profesyonel şebeke için ailenin nasıl davrandığı ile aile içinde nelerin olduğu arasındaki olası bağın farkında olmaları yararlıdır. Karşılıklı etki kavramından çıkan en değerli kavrayış, iki tarafın problem oluşturması ve bu yüzden ikisi de sorunlar için birbirini suçlamasıdır. Buna iki tarafında neden olması yüzünden diğer tarafta değişim şansı yaratıyor. Yansıtma süreci profesyonel deneyimle, aile deneyimi arasında paralellik çıkmasına yardım ettiği zaman değerlidir. (aileyi empatik anlamaya yardımcı gibi ve aileye yardımcı bilgiler sunmak için fırsat). Bununla birlikte süreç aileye zarar verecek model/ örüntüleri güçlendirdiği zaman yıkıcı olabilir.

Özetlemek gerekirse, bu bölüm ilişkiler arası şebeke ve aile içindeki ve aile ile profesyonel arasındaki ortak etki ile; sistem olarak aile üzerinde odaklanmıştır. Müdahale ederken, aile bağlarını bozmamak ve iç baş etme mekanizmasını baltalamamak için ve ayrıca yalnızca ailenin bir parçasıyla çalışırken, aile sisteminin geri kalanı için doğuracak sonuçları hesaba katmak için aile sisteminin yapısını ve sürecini anlamak önemlidir. Ailenin bir üyesiyle olabilecek bir müdahaleyi ailenin diğer üyelerinin etkileyebileceği yollar dahi tartışılmalıdır. Ortak çalışma için çeşitli karşı çıkmalar tüm aileyle incelenir, özellikle ailedeki eşitsizlik veya uyuşmazlık üyeler arasındaki ya da üyelerle, profesyonel arasındaki görüşmeyi engeller. Bunlar gibi karşı çıkmalarla baş etmek için bazı pratik yaklaşımlar önerilmiştir. İlk nokta; ortaklık tüm aileyle her zaman yapılamayabilir ama hala ailenin bir bölümüyle sürdürülebilir, diğerleri için kapıyı açık bırakmak ilerde onları dâhil edebilir.

Diğer bölümde, ortaklıktaki aile ihtiyaçlarını kapsamlı değerlendirme üzerine düşüneceğiz.

Aile İçindeki Uyuşmazlıklar Eşler Arasında Sınır Oluşturur Mu? Aile Eğitimi Rehberlik  pozitif evlilik sorunları evlilik   PROFESYONEL GELİŞİM EGZERSİZLERİ

Egzersiz 6.1: Profesyonel sorumluluklarımı nasıl incelerim.

Takip eden ifade ve sorulara cevaplarını yazmak için iki ayrı kâğıt kullan.

Ben ilk önce ve en önde bunun için sorumluyum:………………………………………………

Hastalarımı………………………………………………………………………..gibi görürüm.

Araya girmelerimin( müdahalelerimin) amaçları:………………………………………………

Hastalarımın tarafında olmaya çalışırken hangi uyuşmaz/ çelişkili sorumluluklar ve ilgililer çalışma şekline dahil oluyor?…………………………………………………………………………………………..

Sorumluluklarımın sınırını……………………………………………………. gibi görüyorum.

Profesyonel grubun ya da takımın yukarıdakilerle görüş birliğinde mi?

Egzersiz 6.2 Farklı aile üyeleriyle bir araya gelme

Küçük bir aile grubu düşün( 4-6) ( onların soyadlarını alfabetik sıraya dizerek seç). Yeniden incele, tüm aile üyeleriyle olabildiğince görüşme fırsatı olmasa da.

1. Ayrı kağıt parçaları kullan ve her bir aile için, takip eden sorulara cevaplarını yaz.

(1) Bu çocuğun ailesinin en önemli üyesi kimdir?

(2) Onların kaçıyla buluştun?

(3) Düzenli olarak kimle görüşüyorsun?

Takip eden soruların cevapların temelinde bir parça bilgi olsun. Her bir aile hakkında ayrı olarak düşünmek isteyebilirsin ya da tüm grup/ senin tüm vakaların olarak kabul et.

(1) Bunu geliştirebilir misin ve daha fazla aile üyeleriyle görüşebilir misin?

(2) Her bir çocukla en çok klinikte/ hastanede/ okulda/ kreşte/ ev dışında mı görüşürsün? Tüm aile buluşmasa da bu etkiler mi?

(3) Ailenin diğer üyeleriyle görüşmeyi kesinleştirmek için çalışma şeklini değiştirir misin?

(4) Hangi uyuşmazlıklar seni ailenin diğer üyeleriyle görüşmeni engeller?

(5) Hangi durumlarda ailenin bütün üyeleriyle görüşmeyle çalışmak uygun olmaz?

Bunun anlamını (kinaye) hesaba kat, ailenin üyeleriyle bireysel ve tüm aileyle ortaklık için çalışmak için.

Egzersizce 6,3 Kendi aileni tanımla

Tablo 6,1 ‘de kaç boyut, senin ailenin örüntüsünü ve şimdiki yapısını tasvir ederken kullanılabilir ( syf. 133) ( ailenin başlangıcında ya da şimdiki ailen için) cevaplarını ayrı kâğıtlara yaz
Daha sonra aynı boyutları kullanarak arkadaşının ailesinin şimdiki yapısına ve örüntüsüne ne kadar yakın tasvir edebileceğine bak, cevaplarını yaz ve daha sonra iki yapı ve örüntüyü karşılaştır. Bu egzersizi yaparken öğrendiğin herhangi bir noktayı da yaz.

Aile İçindeki Uyuşmazlıklar Eşler Arasında Sınır Oluşturur Mu? Aile Eğitimi Rehberlik  pozitif evlilik sorunları evlilik   BÖLÜM 7:

AİLE İHTİYAÇLARINA DEĞER BİÇME

Aile üyeleri ve anne-baba ile ortaklıktaki aile ihtiyaçlarının değerlendirilmesi profesyonel işin son gelişmeleriyle ilgilidir ve düşünceler değişiminin kısa incelenmesiyle( keşfiyle) ve bu uygulamayı alttan destekleyen kanun yapmakla başlamak yararlıdır. Son günlere kadar, özel ihtiyaçlı çocukların ve onların ailelerinin ihtiyaçları çoğunlukla uzman görüşler üzerinden karar veriliyor (örneğin profesyonellerin ve servislerin ihtiyaç olarak gördükleri) ve tedarik ediliyordu. ( örneğin, servis ve malzeme kaynağından ne elde edilebilirse). Anne, baba ve kullanıcıları ihtiyaç değerlendirmeye dâhil etmeye karşı yeni hareketler, kullanıcı ve müşterilerin ihtiyacı olduğu şeyleri söylemesini temel alan ihtiyaç tanımına yani demand-led’e karşı büyük değişimlerin habercisidir. Uygulama ve yasaların en az iki kıyısı bu değişimi uygulamayı sürükledi ve yansıttı. İngiliz mesleklerini tekrar incelemeden önce ilkini, United States’teki önemli gelişimler olarak sayabiliriz.

İlgini Çekebilir:   Kayınvalideler, yeni evli çocuklarıyla dengeyi iyi kurmalı

YAKIN TARİHİ YENİDEN İNCELEME

The United State

1950 lerde ki okul birleşimi olayından yakıt alarak, sakatlığı olan çocukların aileleri çocuklarının eğitim servislerinden çıkarılmasına mahkemelerde karşı çıkmışlardır. Bu önemli kamu yasalarının 94-142 geçimine katkıda bulundu, 1975’ te ki bütün engelli çocukların eğitim olayı ki o her eyalet, tüm çocuklar için uygun ve ücretsiz eğitim sağlayacak federal yardıma ihtiyaç duyar ifadesini etmişler, onların eksikliklerinin ağırlığına ve doğasına bakmaksızın ve en az kısıtlı çevrede bireysel uygun servis sağlama ve diğer ihtiyaçların arasında planlama ve çocuğun servise teslimini değerlendirmesinde ailesel hak sürecinin doğruluğunu sağlamlaştırmışlardır. Yasa başlangıçta 5 ila 21 yaşlarındaki çocukları kapsamıştır.

1986’da yasa düzeltildi ( kamu yasası 99-457, engelli eğitim hareketi değişiklikleri) ve doğumdan, beş yaşa kadar olan çocukları içerdi. Bu yasalar içinde ( bölüm H altında- engelli yeni doğan ve yeni yürümeye başlayan çocuklar), halk yasası 94-142’den ‘ aile içeriği’ ve kişisel eğitim planı ( IEP), aile odaklı müdahale kapsamı ve kişisel aile servisi planlaması ( IFSP ), her çocuk ve aile servisi için değiştirildi.

IFSP, ailenin gücü ve ihtiyaçları ve çocuk ve aile için beklenilen geri bildirimler için bir ifade bulundurmak zorundaydı. H bölümü sadece 2 yaşın altındakilere uygulanıyordu ama felsefesinin yaş sıralamasını aşması beklenirdi böylece uzun dönemli perspektifle kapsamlı aile desteği planlanırdı. Halk yasası 94-142 ile tüm 50 federal eyalet bu programa kayılmayı tercih ettiler. Kişisel aile servisi planlamasının arkasındaki ana kapsam, çocuk ve aile ihtiyaçlarına göre değer ve hizmet planlaması olmasıdır. Örneğin, kullanılabilir servislerden tutup çıkartmaktansa, hizmet planlamaları aile ihtiyaçları doğrultusunda olmalıdır. İçinde kullanılabilir kaynağı olan kişisel aile biçimine dönüşmüş bireysel bakım paket programının gelişimine neden olmalıdır.

Halk yasası 99-457’den profesyoneller için çıkan yeni yasal sorumlulukların katalizörleri, modellerin rafinesi ve aile değerlendirmesi için araçların geliştirilmesindeki araştırma aktivitelerinde huzursuzluğa yol açmıştır. Bundan sonra öncelikle tüm ailedense, özel ihtiyaca gereksinim duyan çocukların değerlendirilmesinde kullanılan teşhis aletleri geliştirildi. Şu anda profesyoneller, neyi e nasıl değerlendireceklerini bilmede zayıf donatıldıklarını bulmuşlardır. Yetersizliklerin aile üzerindeki etkileri, ailenin baş etme stratejileri ve dağıtım servis sürecinin oluşmasında ailenin rolü üzerine araştırma çalışmaları kurmayla ilgilenmeye koyuldular. Aile gücünü ve ihtiyaçlarını değerlendiren çeşitli ölçümler geliştirdiler. ( örneğin, kaynaklar ve stres üzerine anket, firiedrich et al. 1983; Dunst ve Leet, 1987; aile desteği ölçeği, Dunst et al. 1984; aile ihtiyaçları ölçümü; Seligman ve Darling, 1989)

United Kingdom

Birkaç yıl sonra bu amerikan gelişimleri, düşünce değişimler ve UK’daki araştırmaların etkisiyle 1989’da çocuklar hareketi İngiliz hükümeti tarafından onaylandı. Diğer ihtiyaçların arasında, yasama ayrıntılarıyla şunu açıklamaktadır; sosyal servis bölümünün yetersizliği olan çocuklar için maddesi, ihtiyaçların ilk değerlendirilmesi, yeniden değerlendirmesi sürecinin tamamlanmasını ve çocuk için yapılan planların yeniden incelenmesini içermelidir. Sakat çocuklar ve onların aileleri için hizmet sağlayan sosyal servis bölümü için yasadaki yeni ihtiyaçlar, ihtiyaçların değerlendirilmesi yetkisiyle tamamlandı. Eş zamanlı rehberlik ve düzenlemeler; çocuk ve ailenin ihtiyaçlarını, tercihlerini, ırk ve etnik kökeni, kültürlerini, din ve ailenin durumlarıyla ilgili özel ihtiyaçlarının raporunu alan anlaşmalı kriter içinde çoklu disiplinli ajansların ( sosyal servis bölümü ile öncü ajans olarak) ihtiyaç içindeki çocuklar için açık değerlendirme prosedürleri geliştirmeleri gerektiğine vurgu yapar. Değerlendirme sürecinde geri bildirimlerin, değerlendirilen aile ve bireylerin gerçekçi ve bütüncül bir resmi olmalıdır. Bu değerlendirmenin raporunda onların dayanıklılıkları ve kapasiteleri, her türlü zorluklarına ve ailenin kültürel geçmişine uygun madde yapma ihtiyacını kabul eden görüş ve tercihleri vardır.

Bu olay sosyal servis bölümlerine; değerlendirmeleri çocuk olayları ile diğer yasamalar altında birleştirmeye izin vermiştir.

Hizmet yönetimi:

Aile planlama veya kişisel bakım yönetimi fikri tekrar beyaz sayfanın siyaset rehberinde vurgulandı.

İnsanlar için bakım: Gelecek on yıl ve sonrasına halk bakımı, bölüm 3, bakım yönetimi ve değerlendirmesi, 1990. Bu rapor bakım yönetiminin en kapsamlı formunun kullanımı ve ailelerin durumlarının değerlendirilmesi ve bakım paketi planıdır ki ulaşılabilir bakım kaynaklarının içinden teşhis edilen ihtiyaçlarla karşılaşmak için bu kullanıcı hizmeti ve ilgili ajanslarla anlaşmalıdır içeriğine vurgu yapar. Bakım yönetimi sürecinin en önemli özelliği kullanılabilir kaynak içindeki needs-led yaklaşımını temel almasıdır. ( US’de önceden belirtilen halk yasaları gibi). İhtiyaçlara odaklanmak için ve iki ayrı işin farklı personellerle tamamlanması için değerlendirme ve bakım planlamanın sorumluluğu, servis sağlamadan ayrılmalıdır. Bu da, insanlar yalnızca var olan servislere uymaz ama bu servisler kişisel ihtiyaçlara uyarlanmasını sağlamlaştırmak içindir. Bu ayrım değerlendirilen ihtiyaçlar ve ulaşılabilir servisler arasındaki farklılıkları tanımlamayı olanaklı kılar.

Çoklu servis verenler çoğunlukla özel ihtiyaçlılarla görüşmek istediklerinden, son yasama ve siyaset rehberi yazılarında, bakım yönetimi yaklaşımlarının çoklu-disiplin yaklaşımlarının altında yer alması gerektiği vurgulanmıştır. Üstelik ailelerin ve çocukların planlama sürecinde büyük katkıda bulunan kimseler olarak görülmesi gerektiğinin altını çizer.

AİLE İHTİYAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Son zamanlardaki gelişmeler, aile ihtiyaçlarının değerlendirilmesinde bu prensip ve amaçlar temel alınarak yapılmasında anlaşmışlardır.

Aile ihtiyaçlarının değerlendirilmesinin amacı belirli bir zamanda, belirli bir ailenin şimdiki ihtiyaçlarını teşhis etmek olmalıdır. Bireysel olmalı ( her ailenin kendine has ihtiyaçları vardır) ve belirli bir zamanda olmalı ( ihtiyaçların zamanla değişeceğinin farkında lığı).

Kapsamlı değerlendirmeler hem ailenin ihtiyaçlarına olduğu kadar kaynak ve gücüne de odaklanmalı ve gücü ile açık değerlerinde denge sağlamalarına yardımcı olmalıdır. Aile odaklı olmalı ve her bir aile üyesinin ihtiyaçları ile sistem olarak tüm ailenin ihtiyaçlarını dikkate almaya çalışmalıdır. Her ailenin tercihi ve kültürel ihtiyaçları rapor olarak alınmalıdır.

Diğer ek servisler ve kaynaklar aile için yararlı olsa da ya da herhangi bir değişim zamanının bir periyodunda ortaya çıkmış bile olsa değerlendirme, tespit için temel oluşturmalıdır. Ayrıca bu, aileye kendi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmasına yardım etmelidir. Aile ihtiyaçlarının zamanla değişmesi gibi başka değerlendirmelerin daha sonraki zamanlarda yer alması ile değerlendirme kesintisiz süreç gibi görünmelidir.

Bu prensipler üzerinde genellikle anlaşılmış olsa da, bir tane potansiyel problem vardır. Bu da genellikle yasama ve raporlarda tanınmaz, kabul edilmez. ( bunun çözümü için verilen bir tavsiye yoktur). Bu da; aile, çocuk ve profesyonel arasındaki olası uyuşmazlık senaryosudur, kim ihtiyaçları tanımlamalı ve kim bu tanımlamayı kabul etmelidir?

Hazırlayan: Eda Çetinkaya – Ege Üniversitesi

brazzers
brazzers
brazzers