Alfabetik Sıraya Göre Rehberlik Testleri

1

Rehberlik testleri herhangi bir niteliği ölçmek amacıyla, nitelikler evrenini temsil edecek şekilde seçilmiş standart uyarıcılar takımıdır.Eğitimde testler bireyin gelecekte hangi alanlarda başarılı olacağını, hangi etkinliklerden başarı sağlayacağını yordama,bireyin başarısızlık ve uyumsuzluk nedenini saptama, özel ve üstün yetenekli öğrencilerle özel ihtiyaçları ve sorunları olan öğrencileri ortaya çıkarma, bireyin kendisini tanımasına yardım etme ,öğrencilere ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun yönlendirme yapma, psikolojik danışma yardımı alacak bireyleri belirleme ve yardım aldıktan sonra yapılan yardımın etkinliğini değerlendirme , öğrencilerin gelişim ve uyumlarını izlemek için kullanılır. Testlerin kullanış amaçları, geleceği yordama , sebebi orta çıkarma ,gereksinimleri saptama ,hizmetlerin etkisini değerlendirme, araştırma, rehberlik hizmetlerini öğrenciye tanıtmaktır.

Testler (D)


Testler (E-F-G)


Testler (H-I-İ-J)


Testler (K)


Testler (L-M-N)


Testler (O-Ö)


Testler (P-R)


Testler (T-U-Ü-V-Y-Z)


Kaynak: Kayseri Ram