Amerikan Eğitimiyle İlgili Kısa Kısa Bilgiler

0

Dünyada en çok merak edilen eğitim sistemlerinden olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin çocuklarına nasıl eğitim ve öğretim verdiğini sizler için araştırdık. İşte kısa kısa ABD’de eğitim…

Amerikan Milli Eğitiminin Hedefleri

Hedef 1: Okula başlamak

Amerika’daki bütün çocuklar okula gidecek.

Hedef 2: Okulu bitirmek

Liseden mezun olanların oranı en az %90 olacak.

Hedef 3: Öğrenci başarısı ye vatandaşlık

İngilizce, matematik, fen bilgisi, yabancı dil, yurttaşlık ve devlet idaresi bilgisi, ekonomi, sanat, tarih, coğrafya gibi derslerde başarılı olan ve yeteneklerini ispatlayan öğrenciler 4, 8 ve 12. sınıflarda yönlendirileceklerdir. Öğrencilere sağlıklı düşünebilmenin yollan öğretilecek, böylece onların sorumluluk sahibi vatandaş ve ülke ekonomisine katkıda bulun fertler olmaları sağlanacaktır.

Amerikan Eğitimiyle İlgili Kısa Kısa Bilgiler Featured Rehberlik Yurtdışı Eğitim  amerikadaki okul sistemi ABD'de eğitim nasıl abd eğitim sistemi abd eğitim hedefleri abd amerikada eğitim   Hedef 4: Öğretmen eğitimi ve mesleki gelişimi.

Öğretmenlerin sahip oldukları mesleki yeteneklerini geliştirebilmeleri ve Amerikalı öğrencilerin tamamını 21.yüzyıla hazırlayabilmeleri onları yönlendirebilmeleri için ihtiyaç duyacakları çağdaş bilgi ve becerilerle donanıp kendilerini yenileyebilmeleri için Birleşik Devletlerin öğretmen ordusuna yönelik olarak mesleki eğitim programlan düzenlenecektir.

Hedef 5: Matematik ve fen bilimleri

Birleşik Devletler öğrencileri, matematik ve fen bilimlerindeki üstün başarılarıyla dünyada bir numara olacak.

Hedef 6: Yetişkinlerin okur-yazarlığı ve hayat boyu öğrenim

Her yetişkin Amerikalı okur-yazar olacak, global ekonominin rekabet ortamına karşı koyabilmek için yeterince bilgili ve becerili olacak, vatandaşlık kurallarına uyacak ve sorumluluklarını yerine getirecektir.

Hedef 7: Emniyetli, disiplinli ve alkol-uyuşturucudan uzak okullar

Amerika’daki bütün okullar uyuşturucudan, şiddetten, izinsiz silah bulundurmadan ve alkolden uzak tutulacaktır. Öğrenmeyi temin eden disiplinli ortamı okullar sağlayacaktır.

Hedef 8: Velilerin katılımı

Çocukların sosyal, ruhi ve akademik gelişimleri konusunda velilerin alâkalarını ve
katılımlarını artırmak için gereken işbirliğini bütün okullar ilerletecektir.Amerikan Eğitimiyle İlgili Kısa Kısa Bilgiler Featured Rehberlik Yurtdışı Eğitim  amerikadaki okul sistemi ABD'de eğitim nasıl abd eğitim sistemi abd eğitim hedefleri abd amerikada eğitim

Amerikan eğitimi üzerine özet ve önemli bilgiler

* Amerikan eğitim sisteminde yüksek eğitim özerk yapıya sahiptir. Birçok üniversite kamuya aittir, devletin çok az yetkisi vardır. Federal yönetim askeri okullar haricinde hiçbir üniversitede önemli rol oynamaz. * Her yıl 13 milyon öğrenci eğitim görmektedir.

İlgini Çekebilir:   Tatilde Gelişirken Eğlenmek İçin Neler Yapabilirsiniz?

* 2.750.000 öğrenci liseden mezun olmaktadır. 450.000 associate degrees, 1.000.000 bachelor’s degrees, 300.000 mas-ter degrees, 35.000 doaores, 72.000 jirst professional degrees.

* Amerikan nüfusunun %20’sinden fazlası yüksek eğitim görmektedir.

* Amerikan üniversitelerine kabul edilen yarım milyona yakın yabana öğrenci yüksek öğrenimlerini Amerika’da sürdürmektedirler. Amerika’da öğrenim gören öğrencilerin sayısı bakımından Türkiye dünya ülkeleri arasında ilk 15 arasında yer almaktadır.

* Amerika’da ilk ve orta, normal olarak toplam 12 yıl sürer. Amerika’da ilk ve orta öğretimde görev yapan öğretmenlerin en az üniversite mezunu ol-malan şarttır. Eyaletlerin birçoğunda öğretmen olabilmek için eğitim dalında yüksek lisans derecesi almış olmak da şart koşulmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin belli aralıklarla üniversitelere devam ederek mesleki konferanslara, kurslara ve seminerlere katılarak yeni gelişmeleri takip etmeleri, böylece bilgilerini tazelemeleri ve kendilerini yenilemeleri sağlanmaktadır.Amerikan Eğitimiyle İlgili Kısa Kısa Bilgiler Featured Rehberlik Yurtdışı Eğitim  amerikadaki okul sistemi ABD'de eğitim nasıl abd eğitim sistemi abd eğitim hedefleri abd amerikada eğitim

* ABD’de halen yürürlükte olan eğitim sistemi ve felsefesi öğrencilere katı ders programı çerçevesinde tek kitaba ve öğretmenin diktesine dayalı bir takım bilgilerin ezberletilmesi yerine, bağımsız bilgi edinme metotlarının öğretilmesine ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasına ağırlık vermektedir. Öğrenciye soru sormaya teşvik etmeden bildiğini okuyan öğretmen ya da öğretmeni ses çıkarmadan dinleyip ancak soru sorulduğunda öğretmenin anlattıklarını veya kitaptan ezberlediklerini tekrarlayan öğrenci makbul kabul edilmemektedir. Diğer taraftan öğrencinin erken yaşta tek bir konuda uzmanlaşması yerine mümkün olduğu kadar fazla ve değişik konuda ders alıp araştırma yaparak geniş bilgi ve kültür birikimi oluşturmasına, geniş ve hoşgörülü bakış açısı geliştirmesine önem verilmektedir. Bu amaca yönelik bir programdan geçmiş kişinin olayları daha sağlıklı değerlendirebileceğine, değişen şartlara daha kolay uyum sağlayabileceğine, yenilikleri takip edeceğine, ortaya çıkabilecek ve hatta iş hayatında her gün karşılaşılması normal problemlere daha kolay doğru çözüm bulabileceğine inanılmaktadır.

İlgini Çekebilir:   Kariyer Çıpası Testi İle Kariyerini Planla

* Amerikan okullarında öğrencilere bir ders yılında verilen derslerin adedi Türkiye’dekilerden azdır. Öğrencilerin bütün yönleriyle gelişmeleri açsından, derslerden başka konulara da bol vakit ayırabilmesi arzu edilmektedir. Derslerden başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ya da özel merakları olmayan öğrenci tipi istenmemektedir. Öğrencilerin spor, satranç, müzik, tiyatro, resim, fotoğrafçılık, bilimsel araştırma vs. gibi faaliyetlerde bulunmaları özendirilmektedir. Hatta bütün bu ders dışı faaliyetlerin üniversitelere girişte ve burs temininde etkisi vardır. Uzmanlığı gerektiren ileri seviyeli ve çok ayrıntılı bilgiler o konuya ilgi duyan öğrencilere ek derslerle verilmektedir. Ayrıca detayların işe girdikten sonra kısa sürede meslek içi kurs ve seminerlerle ve iş başı eğitimiyle daha kolay öğrenebileceği düşünülür.

* ABD’de 3600’den fazla yüksek öğrenim kurumu vardır. Bunlardan 2100’den fazlası 4 yıllık ve 1500’den fazlası 2 yıllıktır. Yüksek öğrenim kurumlarını idari bakımdan özel okullar ve devlet okulları olarak ikiye ayırabiliriz. Eğitimin kalitesi ve verilen diplomaların geçerliliği açısından özel okullarla devlet okulları arasında hiçbir fark yoktur. Önemli olan okulun akredite olmasıdır. Hem özel hem devlet okullarında öğrenim paralıdır. Ancak devlet desteğinden daha fazla faydalanmaları sebebiyle devlet okullarının ücretleri özel okullara göre daha düşüktür. Amerika’nın en iyi, en köklü, girmesi en kolay üniversitelerin bir kısmı; mesela Harvard, MİT, Stan.