Başarı Üzerine Hoş Bir Yazı

1

Başarı Üzerine Hoş Bir Yazı Kişisel Gelişim Kişisel Gelişim Yazıları  hayal başarı yazıları   başarı üzerine hoş bir yazı… oku emrine uyma yolunda..

Başarı denen meçhule ulaşmak için öncelikle onun doğru tarifi gerekmektedir

Öncelikle başarı,birbiri peşi sıra yerine getirilmeye çalışılacak hedefler listesi değildir

Gidilecek bir yere ulaşmakta değildirkanaatimce başarı;bir ömrü içine alan bir yolculuktur

Kişinin hayattaki yaratılış gayesini bilip ona göre davranış kalıpları geliştirmesi,potansiyelinin son noktasına ulaşmaya çalışması ve başkaları için yararlı tohumlar ekmesi diye tarif edebiliriz

Kendi varlığını bile gayesine adayabilen insan iradesine karşı hiçbir güç direnemez

Adamak bütün bir hayatı bir ihtimale bağlamaktırbundan dolayı zordurbüyük iradeler ve büyük gayretler adamanın sonucudur

Aydınlanma;kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir

Durmak devrilmenin bir öncesidir

Durgun su solucan yetiştirir

Önce biz alışkanlıklarımızı oluştururuzsonrada alışkanlıklarımız bizi

Gençken bilgi ağacını dikelim ki,yaşlandığımızda gölgesinde barınacağımız bir yerimiz olsun

Doğruyu yapmamak yanlış,yanlışı yapmamak doğrudur

Doğru düşündüğüne inanan yanlış fikirlerle savaşmak zorundadır

Eğri olanın gölgeside eğridir hzali
Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir

Öğretilen şeyler unutulduktan sonra kalan eğitimdir

Bir engel ile bir fırsat arasındaki fark ona karşı tutumumuzdurher fırsatın zorluğu ve her zorluğun bir fırsatı vardır

Erdem alışkanlık haline gelince saadet doğar

Düşünmek ruhun kendi kendine konuşmasıdır

Düşünme zihnin işi hayal ise zevkidirdüşünmek yerine hayal etmek,zehiri besinden ayırt edememektir

İnsan eğitilebilir olmaktan çıktığı zaman gerçekten yaşlanıyor demektir

Düşüncelerimizin aynası hayatlarımızın akışıdır

Başarısızlık daha zekice başlama fırsatından başka bir şey değildir

Başarı tatlıdır ama çoğunlukla ter kokar

Söylemekle yapmak arasında bir sürü ayakkabı aşınır İtalyan atasözü

Eğer sizde deha varsa çalışkanlık onu geliştirireğer yoksa onun yerini doldurur

Yıpranmak paslanmaktan iyidir

İnsan bilmediği şeyi sormak için bile birçok şeyler öğrenmiş olmalıdır

Öğrendiğini yaşamayan daha üst bilgi ve düşünce seviyesine erişme nasibini elde edemez

İlgini Çekebilir:   Dört Mevsimi Görmek

Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemedikçe insan yeni okyanuslar keşfedemez

Büyük insanların hayat hikayelerini okurken ilk zaferlerini kendilerine karşı kazandıklarını görmüşümdür

Disiplin; tutarlı bir hareketi farkında olmadan yapacak aşamaya gelene kadar devam ettirme alışkanlığıdır
Disiplin kilolarca baskı uygularken, pişmanlık tonlarca uygular

Tarih boyunca gayret sarfetmeksizin yaşayanlar arasında isim bırakmış bir tek insan yoktur

Her şeye homurdanmaya alışmış kimse,fırsat kapıyı çalınca bile gürültüden yakınır

Ölmeye değer bir gayesi olmayan insanların yaşamaya değer bir gayesi de olamaz

Sorunlar iş kıyafeti giymiş fırsatlardan başka bir şey değildir

Daha iyi olmaya çalışmayan iyi olarak ta kalamaz

Şahsiyetimize bir şey katmayan her davranış,şahsiyetimizden bir şeyler götürür

En usta kimse bir zamanlar en çok yanlışı yapan kimsedir

Zora talip olmak gelişmenin vazgeçilmez icabıdır

Büyük şeylerin hayaliyle yaşahiç olmazsa küçük şeyleri yapabilme imkanı bulursun

Istırabını belli etmeyen onu yarıya yarıya mağlup etmiştir

Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur

Başarının sırrı gayeye sadık kalmaktır

Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidirama kendine karşı zafer kazanan kudretlidir

İnsan bir kitaba girdiği gibi çıkmaz

Söylenen her söz içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır

Tecrübe herkesin kendi hatasına verdiği addır

Öğrenmek akıntıya karşı yüzmek gibidirilerlemediğiniz takdirde gerilersiniz

Ümit iyi bir yol arkadaşı fakat kötü bir kılavuzdur

Hayatı aldıklarımızla kazanırız ama,verdiklerimizin üzerine bina ederiz

Mevkilerini para ile alanlar,masraflarını geri alma gayretine düşerler

Mutsuz olmanın sırrı mutlumuyum? değilmiyim? diye düşünecek zamanı bulmaktır

İbrahim refik