Beynin Bütününe Yönelik Öğretme Stratejileri

1

Öğrenciler, en iyi, öğretmenleri beynin tamamına yönelik stratejiler kullandığında öğrenirler. Günümüzde yapılan araştırmalar, pekçok işlemde her iki yarımkürenin birlikte çalıştığını öne sürse de, herbir yarımkürenin becerilerine yönelik –ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere- öğretim stratejilerini bilmek yine de faydalıdır. Beynin yalnızca bir yarımküresini eğitemeyeceğimizi unutmayınız. Onun yerine, günlük derslerin beynin tamamını uyaran, harekete geçiren etkinlikler olmasını sağlarız. Dikkate alınması gereken birkaç öğretim stratejisi şöyledir (Key, 1991).

Beynin Sol Yarımküresinin İşlevlerini Harekete Geçiren Öğretim Stratejileri

Etkin Sınıf Düzeni. Etkili bir çalışma yeriniz olsun. Konuşkan öğrencileri sınıfın çeşitli yerlerine dağıtınız: gerektiğinde tartışmaları ateşleyeceklerdir.

Konuyla Alakalı Panolar. Panoları güncel konuyla, içerikle ilintili olacak ve kolayca anlaşılacak biçimde düzenleyiniz.

Tahtanın Temiz Olması. Tahtayı güzelce siliniz. Böylece, daha önceki derslerden kalan ve konuyla ilgisiz ipuçlarının, yeni konuyla bağdaştırılma olasılığı azalır.

Pekçok Duyuya Hitap Eden Bir Yaklaşım Kullanınız. Öğrencilerin dersinizle ilgili okumasına, yazmasına, resim çizmesine olanak tanıyınız.

Benzetmelerden Faydalanınız. Anlamı güçlendiren ve üst düzey / derinlemesine düşünmeyi özendiren benzetmelerden faydalanınız ve benzetmeleri çözümleyiniz.

Dakik Olmayı Özendiriniz. Dakik olmanın önemini vurgulayınız. Öğrencileri ajanda taşımaya teşvik ediniz.

Hedef Belirlemeyi Özendiriniz. Öğrencilere kendilerine hedefler belirlemeyi, o hedeflere bağlı kalmayı, hedeflerine ulaştıklarında kendilerini ödüllendirmeyi öğretiniz.

Mantıklı Düşünmeye Yönlendiriniz. Mantıklı düşünmeyi özendirecek “Ya şöyle olursa…” diye başlayan sorular sorunuz, zira öğrenciler problemleri çözmek için bütün olasılıkları dikkate alacaklardır.

Beynin Sağ Yarımküresinin İşlevlerini Harekete Geçiren Öğretim Stratejileri

Öğrencilere Seçenekler Tanıyınız. Örneğin, sözlü ya da yazılı raporlar hazırlamalarına olanak tanıyınız. Sözlü raporlar, öğrencilerin kavramları biraraya getirmelerini sağlar, yazılı çalışmadan daha az teknik gerektirir. Bazı öğrenciler, kısa bir oyun ya da skeç sunmayı tercih edebilir.

Görsel Sunumlardan Faydalanınız. Öğrencileri, bilgileri ve ilişkileri görsel olarak düzenlemeye özendirecek resimlendirmeler, karikatürler, tablolar, zaman çizelgeleri göstermek üzere tahta ve tepeüstü projektör kullanınız. Öğrencilerin, yeni kavramlarla ilgili kendi görsel temsillerini hazırlamalarını sağlayınız.

İlgini Çekebilir:   Depresyonu Yenmenin yolu

Öğrencilerin Bağlantı Kurmasına Yardımcı Olunuz. Dersi bağlamak ve uygun bir kapanış yapmak, konuyu toparlamak (3. bölüm) beynin, daha önce öğrenilenlerle yeni bilgileri kıyaslamasına olanak tanır.

Doğrudan Kendilerinin Denemelerini, Tecrübe Etmelerini Özendiriniz. Özgün problemler çözerek ve gerçek dünyadan alınma durumları dahil ederek yeni öğrenilen şeyleri doğrudan tecrübe etmelerini kolaylaştırınız.

Öğrenciler Arası Etkileşime Olanak Tanıyınız. Öğrencilerin yeni öğrendiklerini tartışırken birbirleriyle etkileşim içinde olmak için zamana ihtiyaçları vardır. Unutmayınız, anlatan, öğrenir.

Bilgi Aktarmayı Öğretiniz. Öğrencilere genellemelerden ve algılardan faydalanmayı öğretiniz. Birbirine benzemeyen şeyler arasında bağlantı kurmak için benzetmelerde bulunmalarını sağlayınız. Öğrenilenleri gelecekte de kullanabilmek için bu önemli bir işlevdir.

Uygulamalı Öğrenmeden Yararlanınız. Uygulamalı ve deneysel öğrenme için sık sık fırsat yaratınız. Öğrencilerin gerçek dünyadaki ilişkileri, bağlantıları keşfetmeleri gerektiğini anlamaları gerekiyor.

Sousa, D.A. (2006). How the brain learns. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

 Çeviri: Cihan Dansuk