Biz Türkler Neden Yabancı Dil Öğrenemiyoruz?

6

3. Dünya Ülkelerinde bile ortaöğretimden mezun bir öğrenci ikinci bir dili çok rahat konuşurken bizim insanımız neden yıllarca uğraşmasına rağmen bir sonuç alamıyor?

İngilizce; Osmanlıdan bu yana sonucunu alamadığımız bir konu. Yaklaşık iki asırdır devam eden bir kaos….

Ülkemizde öğrencilerin %95’e yakını İngilizce dersi alıyor. Gerek Milli Eğitimde gerekse dershanelerde en çok para harcanıp karşılığının alınamadığı tek branş…

Ülkemizde dil öğretme ve öğrenme isteği Tanzimat fermanı ile hız kazandı. Yabancı dil öğrenme ihtiyacını karşılamak için ilk açılan okullar yabancılar tarafından açıldı. Tanzimattan sonra başlayan bugüne kadar devam eden süreçte sonuç pek parlak değil.

Kolejler, dil okulları her geçen gün artıyor. Her geçen gün İngilizce daha da önem kazanıyor. Artık dijital teknolojiyi daha iyi kullanabilmek için, iyi bir medya okuryazarı olabilmek için, küreselleşen dünyada kendi dilimizi konuşanlar dışındaki insanlarla daha iyi iletişim kurabilmek için, bilim dili İngilizce olduğu için bu dili öğrenmek şart.

Fakat yanlış giden bir şeyler var.

Etrafınıza baktığınızda bunu sizde rahatlıkla görebilirsiniz. Her caddede her köşe başında dil eğitimi veren bir dershane, bir kolej görmek mümkün. Buralara giden birçok da tanıdığımız vardır elbet. Fakat bunlardan memnun olan, bunlardan tam anlamı ile istifade etmiş, bir turistle karşılaştığında 5 dakikadan fazla muhabbet edebilen, “ımmm,hımmm” diyerek 2 saat düşünüp konuşan, yıllarca gittiği kurslarda kafalarına yerleştirilen kalıplaşmış ifadeler dışında cümle kurabilen bir tanıdığınız var mı?

İNGİLİZCE KURSLARI NE İŞE YARIYOR?

Her caddede köşe başında bulunan bu kurslar ne işe yarıyor? Bu kadar emek bu kadar para nereye, kime gidiyor? En önemlisi bu kadar zaman neden boşa geçiyor yada geçirtiliyor?

Bunu araştırdınız mı? 3. Dünya Ülkelerinde bile ortaöğretimden mezun bir öğrenci ikinci bir dili çok rahat konuşurken bizim insanımız neden yıllarca uğraşmasına rağmen bir sonuç alamıyor?

Bu konuyla ilgilenen herkes oturup düşünmeli..Sadece ilköğretimde İngilizce öğrenimi gören öğrenci sayısı 6 milyon 300 bin kişi civarında, liselerde 2 milyon 786 bin.. 75 milyonluk Türkiyemizde eğitim seviyesi bazında 2 dil bilenlerin oranı ilkokulda 0.8 lisede 5.2 üniversitede 10.4.

Asıl sorun nedir?

Bunca emeğe rağmen sonuç neden yok?

Çocuklarımız yıllarca bu dersi gördüğü halde İngilizce bizim için neden ütopya? Hindistan’da aksansız, iyi İngilizce konuşanların sayısı 180 milyon. Yani ingilterenin 3 katı..

SORUN TÜRKÇE’YE UYUMLU MÜFREDAT OLMAMASI

Sorun biz Türklerin düşünme sistemine uygun bir müfredatın oluşturulamamasıdır. Ana dili İngilizce olan ülkelerde ilkokula başlayan çocuklar için hazırlanmış kitaplar setler önümüze koyuluyor. Boşluk doldurma ile dil öğretilmeye çalışılıyor.

Kalıplaşmış ifadeler beynimize kazınıyor. Pavlonun şartlanma deneyi gibi; “What is your name?”, “Where are you from?”, “How old are you?”, Denildiğinde hemen kafamıza kazıdığımız cevaplar ağzımızdan farketmeden çıkıyor. Bunlar dışında bir cümle geldiğinde eller havada verilecek bir cevap yok..

İşte Türkiye’de İngilizce biliyorum diyenlerin bildiği İngilizce bu: Sadece 5 dakika. “İstanbul’a gitmiştim.” diyebilmek için 1 sene kursa gidiyoruz.

Çünkü anca 1 senede renk ezberleme sayı ezberleme alfabe ezberleme bitiyor.

Aslında burada kendimize sormalıyız; kendi ana dilimizi ne kadar biliyoruz?

Zarf, sıfat, zamir, edat, bağlaç ne demek? Etken, edilgen cümle ne demek? Dolaylı tümleç, zarf tümleci ne demek? Kendi anadilimizde bunları bilmezsek yabancı bir dilde bunları nasıl bilebiliriz?

Kendi anadilimizde uzun bir cümle kuramıyorsak yabancı bir dilde nasıl kurabiliriz? Anadiliniz ne kadar iyi ise o kadar iyi başka bir dili öğrenirsiniz. İngilizcenin en büyük özelliği sadece belli bir çoğrafi bölge ile sınırlı kalmaması, dünyanın her köşesine yayılmış olmasıdır. Bu globalleşen dünyada artık bu dili öğrenmek şart.

İNGİLİZCE DÜNYANIN EN BASİT DİLİDİR

İngilizce dünyanın en basit dilidir. Öyle kurslarda anlatıldığı gibi karmaşık yıllarca uğraşılması gereken bir dil değildir. Sistemli bir müfredat ve iyi bir eğitimci ile 100-120 saatte bu dil halledilebilir.

Yaklaşık 25 yıllık İngilizce öğretim hayatımda bu dili neden öğrenemediğimizi açık bir şekilde ortaya koyan bazı olaylardan bahsedeceğim size.

1-ingilizce düşünmek: Gittiğiniz her İngilizce eğitimi veren kuruluşta bu saçma cümle sınıfın kapısından giren hoca tarafından kurulur. Türkçe düşünme, Türkçe düşündüğünü ingilizceleştirme.. Ama kimse buna mantıklı bir açıklama getiremez, mantıklı bir açıklaması da yoktur.

Bizim kafamız Türkçe iken kafamıza her obje her nesne her varlık Türkçe girmiş iken bunu nasıl yapacağız?

Bu sadece bizim ülkemize özgü olan bir durum. Fransızca öğrenen hiçbir alman Fransızca düşünmez. Rusça öğrenen hiçbir İtalyan rusça düşünmez.

Herkes kendi anadilinde düşünür. Kuracağı cümledeki kelimeleri kafasındaki Türkçe kelime havuzundan çeker cümlenin önce Türkçesini kurar daha sonra onu İngilizceye çevirerek yazma ve konuşma düzeyinde karşıya aktarır. Biz ne kadar düşünürsek düşünelim aklımıza hiç bir şey İngilizce gelmez.

2- Çalışmadan öğreneceğini düşünmek:Herkes kolay yol, pratik yöntem,5 günde öğrenme,hipnoz ile öğrenme gibi saçmalıkların peşinde koşuyor.

Bir dili öğrenmenin bu kadar kolay olduğunu düşünüyor. Matematikte olur kolay yol pratik yöntem ama dilde olmaz. Bazı dil sınavlarında şunu görürsen bunu işaretle şundan sonra şu gelir gibi bir takım hayaller görmüş bazı insanlar bunu satıyorlar. İnsanlarımızda kısa yoldan bu işi bitirmek için bu saçmalıklara inanıp rağbet gösteriyorlar.

Sonuç hüsran. Bir dil sınavında bir soruyu çözmek için yapılması gereken ilk önce paragrafı anlamak soru cümlesini anlamak şıkları anlamak ve çözmek. Bu işlemin hiçbir safhasında bir şeyi görüp bir şey arama gibi bir saçmalık yoktur.

Bir dili öğrenmek için emek sarfetmek gerekir. Dersten derse kitap açmak, programı öyle yada böyle bitirmek dili öğretmez. İnsanda bir kısa süreli hafıza birde uzun süreli hafıza vardır. Bilgiyi önce kısa süreli hafızanıza atarsınız. Eğer onu tekrar edip uzun süreli hafızanıza almazsanız unutulur gider.

3- Konuşa konuşa öğreneceğini düşünmek: Dil konuşa konuşa değil okuya okuya öğrenilir. Hiçbir doktor konuşa konuşa doktor olmamıştır. Hiçbir avukat konuşa konuşa hukula ilgili bilgilere sahip olmamıştır.

Dil okuyarak gelişir. Bilmediğiniz bir şey hakkında nasıl konuşacaksınız?

Bir konuda konuşmak için 3 şeyi bilmelisiniz:

– İngilizce’yi bilmelisiniz. Çünkü İngilizce konuşacaksınız.

– Konuşacağınız konuda İngilizce literatürü bilmelisiniz.

– Konuşacağınız konuda Türkçe literatürü bilmelisiniz.

Bu üçü olmadan İngilizce bir konu hakkında kouşmak imkansızdır.

Sadece İngilizcede değil kendi anadilimizde de bir konu hakkında konuşmak için o konuyla ilgili uzman gibi olmasa da bir şeyler okumak gereklidir.

 

 • rmy rmy

  türkçe ile ingilizce yapı bakımından zıt diller. öğrenememenin tek nedeni bu. iki dil arasında transfer yapamıyor beyin. yapı aynı, kelimeler farklı olsa boşluklar karşılık kelimelerle dolar ve konuşursunuz. yapı farklı olunca günlük hayatta türkçeyi ne kadar fazla konuşursanız, ingilizceyi o kadar çabuk unutursunuz. yapacak bir şey yok.

 • Çetin Öztürk

  Mantıklı olan yerlerinin yanı sıra mantıksız gelen yerleri irdelemek lazım! Türkçe değil İngilizce düşün denilirken sizin yapmanız gereken şudur aslında; nasıl ki Türkçe konuşurken kelimeleri kafanızda imgeselleştirip konuşuyorsunuz,aynı şekilde İngilizce’de de kelimelerin imgesel görünüşünü aklınıza getirin deniyor! ve şurda bir durum bariz ortaya çıkıyor: Hangimiz kendi dilimizi öğrenirken dilbilgisi ile başladık ya da anne babası 3 yaşındayken gel evladım bu di’li geçmiş zaman ya da bu geniş zaman diyerek bir giriş yaptı da bu şekilde öğretmeye kalktı? Belki de kırmızı sıfattır,”o” kişi zamiri, ya da hızlı koşuyor dediğimizde “hızlı” bir zarf diye eğitim verdi bize ta ki ilkokul 3 veya 4. sınıfa gelene kadar? Kimse ama çatır çatır konuşup iletişim kuruyorduk herkesle! Annemize karnımızın acıktığını bildirmek için “Karnım acıktı” dediğimizde di’li geçmiş zamanı bilmeden kullandık ya da “Atta gideceğiz” dediğimiz de gelecek zamanı öğrenip mi kullandık cümle içinde -ecek,-acak diye! Hep derdimiz bir Türklere özgü müfredat.Yok öyle birşey.Asıl nokta ana dili nasıl öğrendiysek aynı şekilde yabancı bir dili öğrenebiliriz.Asıl soru şu; bizim eğitim sistemimizdeki İngilizce Öğretmenleri neden derslerinde İngilizce konuşmuyorlar? Yukarda bahsetmişsiniz,konuşa konuşa değil okuya okuya öğrenilir diye! Çok saçma geldi bu savınız! Anneannem 80 küsür yaşında ve bir gıdım okuma yazması yok! Ama benimle o kadar güzel konuşur ki! Elbette Türkçe konuşuyor ancak durumun burada bilimsellikten uzak bir şekilde anlatılmasına biraz üzüldüm açıkçası! Şöyle bir başka örnek de şudur; tatil yörelerindeki çoğu garson ve komiler çok tatlı İngilizce sohbet ederler.Ama yaz bakalım şu konuştuklarını deseniz %5 lik bir dilim size yazabilir konuştuklarını.Aslında yazacak çok şey var fakat burada önce iyi bir dil bilgisi lazım diye bir cümle daha gördüm sonra bırakıyorum yazmayı… ÖNEMLİ OLAN ŞU,ANLIYORUM AMA KONUŞAMIYORUM cümlesindeki problem; “MISTAKE” yani “HATA” yapmaktan korkmaktır..Eğer hata yapmadan konuşabileceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz.Türkçe’de kimse Zeki Müren kadar saf bir Türkçe konuşamıyorsa sizden de Shakespeare gibi İngilizce beklemiyor! Yalan yanlış da olsa konuşun,o size geriye kalan güveni getirecektir.Kendinize güvenin ve hata yapın…Burada yazılanların çoğuna da he deyin… Sağlıklıca..

 • abdulmecit

  harika bir ifade. ben bundan sonra öğrenmek ingilizce

 • Elli

  Yazdıklarınızın hepsi birer bi gerçek…Ama bana göre rusca dili ğyrenmek ingilzceyi öyrenmekten daha zordur…Teşekkürler…

 • nirvana

  Gerçekten güzel bir açıklama olmuş.. , I will learn english .. 🙂

 • melisa yıldız

  ingilizce gerçekten zor bir dil