Çocuğun okulda başarısı için AİLELERİN YAPMASI GEREKENLER

0

Çocuğun okulda daha başarılı olması için AİLELERİN YAPMASI GEREKENLER

1. Ev ödevleri için bir çalışma odası ha­zırlayın. Dikkat dağıtıcı şeylerden uzak, çok iyi aydınlatılmış ve bütün gerekli malzeme­ler bulunan bir yer olsun.

2. Ev ödevleri için rutin bir çalışma plânı hazırlayın. Bu plân nerede ve nasıl olursa olsun uygulansın. Ev ödevleri hergün aynı saatte yapılsın.

3. Ev ödevlerinin öncelikli olduğunu açıklayın. Ev ödevleri herşeyden önce gelir. Randevu­lardan, televizyondan, dışarıya çıkmaktan, yani kısaca herşeyden önce.

4. Okumayı alışkanlık haline getirin. Çocuklarınız için kesinlikle bir alışkanlık haline getireceğiniz okumanın hayatınızda yeri olmasını tavsiye ederiz. Unutmayın ki, çocuklar söyledikleri­nizi değil yaptıklarınızı yaparlar. Yaptıkları­nızı örnek almadıklarını söyleseniz bile! Akşam saat 8’de televizyonda onun en sev­diği programı açıp seyretmeye başlarsanız, sonra da ona kitap okuması gerektiğini söy­lediğinizde sizce çocuğunuza ne gibi bir mesaj vermiş olursunuz?

5. Televizyonunu­zu kapatın. Veya televizyon seyrettiğiniz vakti en aza indirin. Ne zaman ve nasıl tele­vizyon seyredeceğini siz belirleyin, bu ko­nuda çekingen davranmayın. Bu belki de şimdiye kadar yapmanız gerekenler içerisin­de en zor olanıdır.

6. Öğretmenleriyle ko­nuşun. Çocuğun okulda neler öğrenmesi gerektiği konusunda bilgi edinin. Eğer bunu bilmezseniz ona yol gösteremez ve onu kontrol edemezsiniz. Bekli farklı yöntemler­le öğretmenlerin öğretmek istediklerini öğ­retebilirsiniz çocuğunuza…

7. Oyun ve eğ­lence saatini atlamayın. Aksi halde çocuk bunu bir şekilde telâfi edecektir.

8. Cesaret­lendirin ve motive edin. Fakat ödevlerini yapmaları için başlarında asla dırdır etme­yin. 9. Çocuğunuzu evde tartışma, kavga, gürültü ortamında bunaltmayın; içine ka­panık ve başarısız olur. Çocuğun yanında tartışmayın, hatta incir çekirdeğini doldur­mayacak konular yüzünden tartışmayı bıra­kın; enerji ve gayretinizi mutluluk yolunda kullanın. Aksi halde sizi örnek alan çocuğu­nuz yarın kavgacı bir tip olacaktır.

İlgini Çekebilir:   Zihin Haritalama Programı (FreeMind)