Erasmus Nedir?

0

- erasmus 300x116 - Erasmus Nedir?Socrates-Erasmus” olarak da adlandırılan Erasmus programı, Socrates programının altında yer alan sekiz alt programdan biri olup tamamen yükseköğretimle ilgili uygulamaları kapsar.

Bu alt programın adı; 1469-1536 yılları arasında yaşamış ve yaşamı boyunca Avrupa´nın çeşitli ülkelerinde bulunan üniversitelerde dersler vererek bir bakıma bugünkü Erasmus öğrencilerinin ilki olarak görülen hümanist düşünür Desiderius Erasmus´dan gelmiyor. Erasmus adı aynı zamanda programın resmi adına karşılık gelen şu ifadenin de kısaltmasıdır: European Community Action Scheme for the Mobility of University Students. Programın amacı, Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunu ön plana çıkarmaktır. Bu amaçla Erasmus programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkanı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları, ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır.

Tüm bu çalışmalar, etkinlikler başlıkları altında toplanmaktadır: Öğrenci ve öğretim görevlisi değişimleri:

Yükseköğretim kurumları tarafından imzalanacak ikili anlaşmalar (Bilateral Agreements) çerçevesinde öğrenciler eğitimlerinin bir kısmını yurtdışında geçirebilirler. 3 ila 12 ay arasında değişebilecek bu süre zarfında öğrenciler, seyahat, dil hazırlığı ve ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğabilecek masrafları karşılamak üzere bir miktar tahsisatla verilir. Tahsisatın miktarı gidilecek ülkenin ekonomik koşulları doğrultusunda belirlenecek olup her ay için 200 ila 500 Euro arasında değişir; ayrıca gidilen kuruma eğitim harcı yatırılır.

Erasmus kapsamında öğretim görevlileri de kısa süreli olarak partner bir kuruluşta bulunabilmekte ve ders verebilmektedir. Bu süre 1 ila 8 hafta arasında değişir. Yoğun Programlar (Intensive Programmes-IP):

Süre 1 haftadan 3 aya kadar değişebilen bu programların temel amacı farklı ülkelerden gelen araştırmacıları akademi dışından gelen uzmanlarla bir araya getirmektir. Katılımcıların yol ve kalacak yer masrafları program tarafından karşılanır.

İlgini Çekebilir:   Bu Mesleklerin Nesli Tükendi

Müfredat Geliştirme Etkinlikleri (Curriculum Development-CD):

Erasmus programı, herhangi bir alanda verilecek yükseköğretime ilişkin ders programlarının geliştirilmesini ve uygulanıp yaygınlaştırılmasını da destekler. Erasmus tan bu alanda mali destek alabilmek için en az üç farklı ülkeden katılımcının varlığı şarttır. Bu çerçevede üç tür etkinliğe mali destek sağlanır: ● Ortak projelerle lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim programlarının oluşturulması,
● Avrupa Bütünleşmesinin çeşitli yönlerini temel alacak şekilde Avrupa Modüllerinin oluşturulması,
● Daha önce geliştirilmiş müfredatların uygulanması ve yaygınlaştırılması.

Avrupa Çapında Tematik Ağlar (Thematic Networks-TN):

Tematik ağlar, belirli bir disiplinde ya da akademik konuda ortak çalışmalar yürütmek üzere Akademik birlikler, meslek kuruluşları, özel sektör ve kamu sektöründen gelen katılımcılar, hatta öğrenci organizasyonlarının bir araya gelmesi sonucu oluşur. Burada da temel amaç, üzerinde çalışılan konunun Avrupa boyutunu vurgulamak, eğer bir sorun alanı söz konusuysa ortak çözümler üretmektir. Bu ağlarda ele alınacak konular belirli bir disipline has olabileceği gibi disiplinler arası ya da çok disiplinli bir konu da olabilir. Tematik Ağ çalışmalarına katılan kurumlardan biri koordinatör konumunda olup bu konuma Avrupa Birliği Komisyonu ile yaptığı Kurumsal Anlaşma (Institutional Contract) çerçevesinde sahip olur. Komisyondan projeye gelecek mali destek de katılımcılara bu kurum aracılığıyla ulaştırılır. Ayrıca Tematik Ağ projesi sona erse de koordinatör kurum proje sonuçlarının uygulanmasını ve yaygınlaştırılmasını devam ettirerek Erasmus programından özel destek alabilir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System-ECTS):

Sokrates-Erasmus kapsamında desteklenen bir başka etkinlik alanını oluşturan Avrupa Kredi Transfer Sistemi bir akademik denklik sistemi olup, temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır. Bu sistemin uzun vadeli amacı ise, kredi ve notlandırma konularında Avrupa çapında standartlaşmayı sağlamak, böylelikle Avrupa Bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmektir. Bu bakımdan Avrupa Kredi Transfer Sistemi, yükseköğrenim alanında Avrupa çapında geçerli bir ´ortak dil´ olarak nitelendirilir. Hazırlık Ziyaretleri (Preparatory Visits-PV):

İlgini Çekebilir:   Üniversite Kampüsünü Kullanma Klavuzu

Sokrates-Erasmus programına katılacak kurumların ikili anlaşma imzalama süreçlerinde yapmaları gereken hazırlık ziyaretleri de program tarafından mali olarak desteklenir.
Yukarıda ayrı ayrı başlıklar altında ele alınan konular uygulamada kolaylık sağlaması açısından üç temel grup altında yer alır:

Erasmus 1 :Üniversitelere ´Avrupa Boyutu´ tkinliklerinde sağlanacak mali destek,
Erasmus 2 :Öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik bireysel mali destek,
Erasmus 3 : Tematik Ağlar

Kaynak:Ntv