Felsefe ve Sosyoloji Mezunları Meclis Gündeminde

0

Felsefe ve Sosyoloji bölümleri mezunlarının rehber öğretmenliğe atanabilmesine imkan tanınması konusunda önerge hazırlanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

Talim ve Terbiye Kurulunun yazısı var

İstanbul milletvekili Prof. Dr. Nur SERTER tarafından hazırlanan soru önergesinde, geçmiş yıllarda Felsefe ve Sosyoloji mezunlarının, birçok kez rehber öğretmen olarak atandıkları, Felsefe ve Sosyoloji bölümü mezunlarının 21 saat psikoloji dersi aldıkları ve psikoloji sertifikalarının olduğu vurgulandı. Ayrıca, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/05/2011 tarihli ve B.08.0.TTK.0.07.04.00.360.04/3192 sayılı yazısında, Felsefe ve Sosyoloji mezunlarının ikinci öncelikli olarak rehber Öğretmenliğe atanacaklarının belirtildiğine de önergede yer verildi.

Bakanlığın da yazısı var

Serter konuya ilişkin önergesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20.05.2013 tarih ve 35235946/774.01/1029677 sayılı yazısında Felsefe Grubu Öğretmenliği, Felsefe Bölümü, Sosyoloji Bölümü, Eğilim Bilimleri Fakültesi ile Fakültelerin Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğilim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması ile Halk Eğitimi Bölümü/anabilim dallarının lisans programlarından mezun olanların, Hizmet içi Eğitim alarak, Özel okullar ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde rehber öğretmen olarak çalışabileceklerinin belirtildiğini de ifade etti.

Felsefe ve Sosyoloji mezunları işsiz

Halen 21.691 Rehber Öğretmenin görev yaptığını, bunun yanı sıra 17.715 Rehber Öğretmen İhtiyacı bulunduğunu(MEB, 2013), 2012 yılında 5.120 öğretmenin alan değiştirerek rehber öğretmenliğe geçtiğini ve öğretmenlik sertifikası bulunan, on binlerce Felsefe ve Sosyoloji mezununun işsiz olarak açıkta olduğuna vurgu yapan Serter Bakan Avcı’ya şu soruları yöneltti:

“Bu bilgiler doğrultusunda;

1- Geçmiş yıllarda defalarca Rehber Öğretmen olarak atanan Felsefe ve Sosyoloji mezunlarının İlk atama şeklinde, Rehber Öğretmen olarak atanması planlanmakta mıdır?

2- Özel okullar ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, Rehber Öğretmen olarak çalışmalarına izin verilen Felsefe ve Sosyoloji mezunlarının, MEB bünyesinde Rehber Öğretmen olarak çalışmalarına neden izin verilmemektedir?

3- 2012 yılında alan değiştirerek rehber öğretmenliğe geçen öğretmenler (5.120 kişi) üniversitelerin hangi bölümlerinden mezun olmuşlardır?”

İlgini Çekebilir:   Cem Yılmazdan Beyinleri Düşündüren Espiriler