Hırsları İle Dünyaya Kananlar İçin İbretlik Hikaye

0

Dünyaya hırsla dalanlara özel bir hikâye

Adamın biri Hz. İsa’ya arkadaş olur, ona “Senin yanında sana yoldaş olabilir miyim?” diye teklif eder. Teklifinin kabul edilmesi üzerine yola koyulurlar, bir nehrin kenarına vannca yemek molası için otururlar, yanlarında üç çörek vardır, ikisini yerler, birisi kalır, bu arada Hz. Isa nehre varıp su içmek üzere kalkar, su içip dönünce üçüncü çöreği bulamaz. Adama “Çöreği kim aldı?” diye sorar, adam “Bilmiyorum!” diye cevap verir.

Yemekten sonra arkadaşıyla birlikte yola koyulur. Yolda iki yavrulu bir geyik görürler. Hz. İsa yavrulardan birini çağırır, yavru Hz. İsa’nın daveti üzerine yanına gelince onu keser, etinin bir kısmını kızartarak yerler. Yemekten sonra Hz. Isa geyik yavrusunun kalıntılanna “Allah’ın izniyle canlanıp kalk!” der, yavru da derhal canlanıp kalkarak oradan uzaklaşı-verir. Bu olay üzerine Hz. Isa yoldaşına, “Sana az önceki mucizeyi gösteren Allah için soruyorum, çöreği kim aldı?” der. Adam yine “Bilmiyorum!” diye cevap verir. Bir müddet sonra bir nehrin yanına varırlar, Hz. isa adamın elinden tutarak su üstünde yürürler, karşıya geçerler.

Nehri aşınca Hz. Isa “Az önceki mucizeyi gösteren Allah hakkı için sana soruyorum, üçüncü çöreği kim aldı?” diye sorar, adam yine “Bilmiyorum!” diye cevap verir. Bir müddet sonra bir çöle varırlar ve otururlar. Hz. isa bir yere kum ve yoprak yığar, meydana gelen yığına Allah’ın izniyle “Akın ol!” der, yığın da altın olur. Hz. Isa yığını üçe bölerek adama “Üçte biri benim, üçte biri senin, öbür üçte biri de çöreği alanın!” deyince adam “Çöreği alan bendim!” diye gerçeği itiraf eder. Bunun üzerine Hz. isa “Altının hepsi senin olsun!” diyerek ondan ayrılır. Adam altının başında dururken çölde yanına iki yolcu gelir. Gelenler kendisini öldürüp altını almak isterler. Adam “Onu aramızda üçe bölüşürüz, önce biriniz şehre varıp yiyecek birşey alsın!” diye teklif eder.

İlgini Çekebilir:   Bir Sayfayı Bir Dakikada Okumanın Yolları

Adamın teklifi kabul edilerek gelenlerden biri şehre gönderilir. Şehre giden adam yolda “Niye akını onlarla bölüşeyim, alacağım yiyeceğe zehir katip onlan öldürürüm, böylece akının hepsi bana kalır!” diye düşünür ve dediği gibi yapmak üzere şehirden aldığı yiyeceğe zehir katarak döner. Akının yanında kalanlar da “Niye ona akının üçte birini verelim, dönünce onu öldürür ve akını ikimiz paylaşırız!” diye konuşurlar. Adam dönünce onu öldürürler, fakat yiyeceği yeyince de kendileri ölürler. Böylece akın çöl ortasında ve her üçünün ölüsünün yanıbaşında sahipsiz kalır. Daha sonra Hz. isa’nın yolu olay yerine yeniden uğrar, durumu görünce yanındakilere “işte dünya budur, ondan sakının!” der.