Kişisel Gelişim Deyince Aklınıza Ne Gelmeli?

1

Kişisel Gelişim dendiğinde her insanın aklına farklı tanımlar gelebilir. Peki nedir kişisel gelişimi? Kişisel gelişim hayatımıza nasıl etki ediyor? Kişisel gelişimi asıl anlamının dışında anlamlar ile mi tanıyoruz? 

Kişisel Gelişim Deyince Aklınıza Ne Gelmeli? Featured Kişisel Gelişim Kişisel Gelişim Yazıları  kişisel gelişim tanımları kişisel gelişim nedir kişisel gelişim   Kişisel gelişim deyince ;

Kişisel Gelişim; kişinin kendisini geliştirmesidir.
Kişisel Gelişim; hedeflerimize ulaşmada bizi motive eden bir çok teknik ve strateji içeren süreçtir.
Kişisel Gelişim; başkalarıyla iyi ilişkiler ve iletişim kurmada adımlar atmaktır.
Kişisel Gelişim; içimizdeki olumsuz düşünce, yargı ve inanç kalıplarını değiştirerek olumlu olan yeni düşünce, yargı ve inanç kalıplarını benimsemektir.

gibi tanımlar aklımıza gelebilir

Kişisel Gelişim Deyince Aklınıza Ne Gelmeli? Featured Kişisel Gelişim Kişisel Gelişim Yazıları  kişisel gelişim tanımları kişisel gelişim nedir kişisel gelişim   Kişisel Gelişim nedir?

Diye sorduğumuzda benzer bir çok cevap alınabilir. Evet… Kişisel Gelişim yukarıda verilmiş cevaplardır, öyle değil mi?

Bakalım öylemidir? .

İnsanlar dil öğrenerek, kitap okuyarak, sinemaya giderek kendilerini iş ve sosyal hayat standartlarına göre geliştirirler.

[pull_quote_center]İnsanlar istedikleri bir çok şeyi elde edebilirler. Gün içinde bir çok kere istediklerimizi elde ediyoruz. Hatta insanlık yüzyıllardır aynı şeyi yapıyor. Hedeflere Ulaşmak yaşamsal gelişimdir.[/pull_quote_center]

Zaman zaman insanlarla iyi geçiniyor, zaman zaman da iyi geçinmeyi hiçe sayıyoruz. Bunu hepimiz yapıyoruz. İnsanlarla iyi ilişkiler kurduğumuzda, kaliteli iletişimde bulunduğumuzda bu o an karşımızda olan kişiyle geliştirdiğimiz ilişkimizdir. Ayrıca iyi ilişki ve iletişim kurduğumuz aynı kişiyle, aynı iletişimi her zaman kuramıyoruz.Kişisel Gelişim Deyince Aklınıza Ne Gelmeli? Featured Kişisel Gelişim Kişisel Gelişim Yazıları  kişisel gelişim tanımları kişisel gelişim nedir kişisel gelişim

Her insanın geçmişinde inandığı ve şu anda ona komik gelen bir çok düşüncesi, yargısı ve inancı vardır. Zaman ilerledikçe değişmiş bir çok düşünceye, bir çok inanca ve yargıya sahip oluruz. Bu bizim kabaca, kişilik olarak evrimleşmemizdir.

[quote_center]“Varolmak değişmektir, değişmek olgunlaşmak,
olgunlaşmak kendini durmadan yaratmaktır.”
Henry Bergson[/quote_center]

Kişisel Gelişim; İnsanın bulunduğu hal ve durumundan, kendisinin en yüksek potansiyelini ortaya çıkartmasıdır.

[quote_box_center]Kişisel Gelişim olarak tanımladıklarımız kişinin en yüksek potansiyelini açığa çıkartmada, bu potansiyeli en iyi şekilde oluşturmada ve kullanmada katkısı olacak olan yollardan sadece bir kaçıdır.[/quote_box_center]

İlgini Çekebilir:   Boyları Küçük Başarıları Büyük Onların

Ne hedefler belirlemek, ne iyi ilişki ve iletişim içinde olmak, nede düşünceleri, inançları, yargıları değiştirmek tek başına Kişisel Gelişim demek değildir. Bunlar kişilikte ve yaşamda gelişimlerdir. Kişisel Gelişime katkısı olan olumlu yaşamsal gelişimlerdir. Ve her insan ister istesin, ister istemesin değişimin içinde yer alır.Kişisel Gelişim Deyince Aklınıza Ne Gelmeli? Featured Kişisel Gelişim Kişisel Gelişim Yazıları  kişisel gelişim tanımları kişisel gelişim nedir kişisel gelişim

Kişisel Gelişim, yaşamsal süreklilik olan değişimden farklıdır. Yaşamsal süreklilik, kişinin yaşadıkları, olaylar, kişilerle ilişkileri, edindiği deneyimsel bilgilerle etkili değişim sağlar. Bu kişilerin bilinçsiz değişimine neden olur. Kişisel Gelişim bilinçli değişimi gerektirir. Kişiler yeteneklerini, bilgi ve davranışlarını, kişisel meziyetlerini bilinçli seçimlerle belirli bir yöne ve yola programladıklarında meydana gelir.

Kişisel Gelişim her insanın şu anki hal ve durumundan kendisinin en yüksek hal ve durumuna geçiş yapmayı bilinçli olarak istediği anda başlar. Bilinçli değişimi istediğimiz anda bunun adının ne olduğunun da bir önemi yoktur aslında. Önemli olan bu dünyada varolan ve olduğunu sandığı kişiden daha farklı bir kişi olabileceğini bilen herkesin, sonunda kendisinin en yüksek halinin olduğu yola adım atmış olmasıdır.