Kişisel Gelişim Nedir? Ne Değildir?

0

Kişisel gelişim “İnsanın içindeki sınırsız gücün farkına varabilmesi, var olan potansiyelinin neler olduğunu kavrayabilmesi ve bunu kullanabilmesi” yeteneğidir.

Gelişim, son nefese kadar devam ettirilmesi gereken bir süreçtir. Batılılar bu sırrı Japonlardan, onlar da sahip çıktıkları Amerikalı kalite uzmanı Deming’den öğrendiler. Sonra da bir kelime ürettiler: Kaizen. Az da olsa aralıksız sürekli gelişim.29 Yirminci yüzyıla ait bir terim olan kişisel gelişim kavramı30 II. Dünya Savaşı’ndan sonra Japonların kalkınmasındaki en büyük mucizeydi.

“Bu mucize iki kelimeden oluşmaktaydı: İnsan ve kalite” Bu mucizeden esinlenen Amerikalılar atağa kalktılar ve toplam kalite yönetimi anlayışı, dalga dalga tüm kamusal ve özel yönetim noktalarını kuşattı. Burada da kalmayıp yönetim noktalarından bireysel alana sıçradı.

Kişisel gelişim kendi içinde birçok konuyu barındıran geniş bir alandır. Bu alanları genel olarak: “yönetim, motivasyon, sağlıklı yaşam ve stres, öğrenme-hızlı okuma, iletişim, eğitim, NLP, hafıza-düşünce-zeka ve muhtelif diğer konular” olarak sayabilir. Kişisel gelişim, saydığımız bu alanlarla, çıkmazlar içinde bulunan modern insanın bir takım boşluklarını doldurmaya çalışır ki, bu boşluklardan biri “Resmi eğitimin eksikliklerini hizmet içi ve hizmet dışı eğitimlerle tamamlayarak, piyasanın istediği başarılı ve sağlıklı insan tipini oluşturmak ve böyle insanların sayısını
artırmaktır. Bir diğeri, dünyevileşmiş bir toplumda, dinin sosyal hayata yaptığı ahlaki değer katkısının benzerini dini terminolojiyi kullanmadan hayatın içine taşımaktır.”

Kişisel gelişimde bireyin kişisel potansiyellerini keşfederek, onlara işlerlik kazandırması önemlidir. Bundan dolayı kişisel gelişimin beş düzeyinden bahsedilir:

“1. Dürüstlük. Kendime karşı dürüst olmalıyım. Kendimi olduğum gibi kabul etmeliyim.
2. Dinginlik. O zaman zihnim dinginleşir.
3. İçe bakış. Zihnim sakinken içime bakabilirim. Değiştirmek istediğim söz ve davranışların nedenlerini orada görebilirim. Onları değiştirebilir ve kendimin efendisi olabilirim.
4. Kendini anlayış. Yüzeydeki geçici şeylerle ne çok uğraştığımı fark eder, saf ve yüce düşüncelerin değerini anlarım.
5. Karar verip uygulama. Karar anım ile uygulama anı arasında aralık ya da gecikme olmamalıdır.”

Kişisel gelişim yolculuğunda kişinin tek eğitmeni ve tek sorgulayıcısı yine kendisidir. “Gelişmeye kendin karar vermelisin. Gelişimin hedeflerini kendin koymalı, hangi zaman dilimi içerisinde değişeceğini kendin belirlemelisin. Değişimin sonunda nasıl biri olacağına önceden karar vermelisin ki, gelişim amaçlı olsun”.  “Şunu düşünün, “Ben neye ulaşmak istiyorum?” eğer aklımız ve zihnimiz odaklanmamı şsa, amacımızı gerçekleştirme yolunda, karşımıza engeller çıkartır. Eğer amacınıza odaklanarak yürürseniz size engel olmazlar. Odaklanmak için, nereye gittiğinizi, hangi yönde ilerlediğinizi ve hangi aşamada olduğunuzu bilmelisiniz. Bunun için de amacınızı açık seçik ortaya koymanız gerekir”.

İlgini Çekebilir:   Midenizde ikinci bir beyin var!

“Kişisel gelişim alanına giren ve kendini gerçekleştirme arayışında bulunan kişilerde başlangıçta iradi bir tercih vardır. Ama bir süre sonra iradenin yetersiz kaldığı, eski çevre ve arkadaşlarına, eski düşünce ve anlayışlara dönüldüğü gözlemlenmiştir. İşte, irade burada bir sistemle desteklenmektedir. Bunun için yapılacak en önemli icraatlardan biri, kendileri için günlük, haftalık veya aylık çalışma programı olmalıdır.

Nitekim iradenin kullanıldığı ve ardından belli bir sistemin kurulduğu yapıdan daha iyi sonuç alınır”.

“ “Kişisel gelişim yolculuğuna çıkmak yürek ister” denilir. Çünkü birey olmaya cesaret etmiş olmak lazımdır. Birey olmak,“Kültür robotu olmak istemiyorum, kendi bireysel yolculuğuma çıkma cesaretini gösteriyorum.” deme cesaretini gösterebilmektir. Bunu diyebilme cesareti gösterdiğinde kişi, şimdiki olduğu durumla gelecekte olacağı durum arasındaki farkı görüyor demektir. Birey bunu düşündüğünde hayatın daha anlamlı, daha güçlü olacağı bilincine varır. İnsanın cesareti geçmişten değil gelecekten; yani vizyonundan gelir. Kişisel gelişim yolculuğunda da motivasyonun kaynağını bu vizyon oluşturur”.

Cummiges der ki: “Seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada, kendin olarak kalabilmek, dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı, artık hiç bitmez.”

Yazar: Behlül TOKUR

Kaynak: Kişisel Gelişim Din İlişkisi