Kişisel Gelişim Sözleri: Zenginlik Üzerine

0

para  Kişisel Gelişim Sözleri: Zenginlik Üzerine para

Zenginlik nedir? Kişisel gelişim ve zenginlik arasında bir ilişki var mıdır? İşte ünlülerin ve başaranların düşünceleri.

“Akılsızlara, zenginliğin iyiliği yerine kötülüğü dokunur.”OSTROVSKİ

“Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.”(S.A.V) Hz. MUHAMMED

“Büyük bir servet büyük bir köleliktir.”SENECA

“Büyük servet çok güzel rüyalar gördürür.”Mor JOKAİ

“Büyük servetler bazen insanları yalnızlaştırır.”Tennese WİLLİAMS

“Dünyanın en zengini, iktisadı bilen, en yoksulu cimri olan insandır.”Sebastian CHAMFORT

“Eğer, miden, göğsün ve bacakların sağlam ise, şahane servet bu hale bir şey daha ilave edemez.” HORATİUS

“Her gelişi sevinç uyandıran iki misafir vardır: Servet ve şöhret.” Cenap ŞEHABETTİN

“Herkes kendi zenginliğinin mimarıdır.”SALLUST

“Hiç kimse geçmişin satın alacak kadar zengin değildir.”Oscar WİLDE

11481INSANLARA_BOLLUK_VE_ZENGINLIK_VERILMESININ_SIRLARI  Kişisel Gelişim Sözleri: Zenginlik Üzerine 11481INSANLARA BOLLUK VE ZENGINLIK VERILMESININ SIRLARIKişisel Gelişim Zamanı etkili kullanmaktır

“Hiçbir adam birden zengin olmamıştır.”Publilius CYRUS

“Huzur dolu bir kalple bir parça ekmek, vicdan azabı ile beraber olan zenginlikten bin kere bin kere bin daha iyidir.”AMENEMOPE

“Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar su alır, gerisi kalır.”MEVLANA

“Servetim olmasını isterim, haksızlıkla zengin olmayı asla.”SOLON

“Servetin batırdığı insan sayısı, kurtardığından elbette fazladır.”Francis BACON

“Yalnız akıllılar zenginliklerini kullanabilirler.”EURİPİDES

“Zengin olmak istiyorsan, kazanmayı düşündüğün kadar, biriktirmeyi de düşün.”Benjamin FRANKLİN

“Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir.”(S.A.V) Hz. Muhammed

“Zenginliğin zevkleri yoksulların gözyaşlarıyla satın alınır.”Thomas FULLER

“Zenginlik bize ne iyilik eder, ne kötülük; her ikisi için de malzeme verir bize.”MONTAİGNE

“Zenginlik gurbeti vatan, fakirlik vatanı gurbet haline getirir.”Hz. ALİ

“Zenginlik, geçici bulutlar gibidir.”CAMİ

“Zenginlik, kullanılacak bir silahtır ama asla tapınılacak bir mabud olamaz.”Calvin COLERİDGE