Kızlar! Eş seçmeden önce bu yazıyı dikkatle okuyun!

0

Günümüz gencinin evleneceği kızdan 45 BEKLENTİSİ

Kızlar! Şayet eş seçimi safhasındaysanız bu yazı tam sizin için! Günümüzün beyleri farklı…

Babamızın annemizle olan evlilik macerası şimdilerde pek yok! Durumlar son derece değişti, farklılaştı. Ar­tık dış dünya ve çevre insanları olumlu veya olumsuz etkiliyor, hem de haddinden fazla. Erkeklerin evlilik deyince lâfı evirip çevirip, eveleyip geveleyip başka yerlere götürmele­rinin sebeplerini aşağıdaki sırlan okursanız çözeceksiniz. Bu sayede problemlerin önü­ne geçebileceksiniz. Elbette okuyacaklarınız bilimsel yaklaşımlar, akademik ifadeler de­ğil. Günümüz toplumundaki erkeklerin bek­lentilerini yansıtıyor. Yani tecrübe ağırlıklı ve biraz da serbest düşünceler, duygular… Haydi kolay gelsin. Ve haydi hayırlısı!

1. Hayatı sevebilmeli. Erkekler hayatı hep acımasız bulur. Bu yüzden eve bir karamsar yeter. Hatta erkeğine de sevdirmeli.

2. Çok güzel yemek yapmalı.

3. Beyinin esprilerine gülmeli. Gülerken gamzelerini ve gözlerinin içini göstermeli. O saklasa dahi beyi görür, ondan kaçmaz.

4. Nadiren de olsa arada naz-lanabilmeli. İpin ucunu kaçırmamak şartıyla. Naz güldeki çiğ taneleri gibidir.

5. TV’deki pembe dizilere vakit ayıracak kadar aptal ol­mamalı. Onun yerine o zamanı beyine ve ço­cuklarına ayırabilir.

6. Hayal gücü geniş ol­malı.

7. Beyinin ailesini sevmek zorunda de­ğil ama gerekli saygıyı gösterebilmeli.

8. Arada beyinin kafasını kanştırmalı ki, o da toplamaya çalışsın. Bunun için beyi birşeyle ilgilenirken onun saçlarını karıştırması ye­terli olacaktır.

9. Erkeğinin Trojan gibi açık portunu aramamalı, aksine Firewall progra­mı gibi açıklannı kapatmalı.

10. Bilimsel konularda Einstein olmasına gerek yok ama okumuş olmalı.

11. İyi bulmaca çözmeli. Çünkü beyini çözmesi uzun zamanını ala­caktır.

12. Evleneceği garibanın genelde me­mur olduğunu, yani 657’ye tabi olduğunu unutmamalı.

13. Bazen uçuk kaçık olmalı, yoksa hayat çekilmez.

14. Erkeğinin hatala-nnı millî güvenlik kurulu gibi değil, gariban bir memur gibi anlatmalı.

İlgini Çekebilir:   Sınav Heyecanına Kapılmayın

15. Maydanozun herşeye kanşmak olmadığını, sadece yemek­lerin üzerine konan leziz bir bitki olduğunu bilmeli.

16. Erkeği dört dörtlük istemez ama en azından dört ikilik olsun diye düşünür. En azından biraraya gelince dört dörtlük olalım der. Bu sanırım matematiksel olabilir!

17. Birbirimize bağıralım ama asla annesinin evine gitmesin. Ya da beni gitmek zorunda bırakmasın. Herşeyi konuşarak çözelim. Kızlar buna mutlaka riayet etmeli.

18. Çi­çekleri sevmeli ve erkeğinin de bir çiçek ol­duğunu unutmamalı. Onun bir çiçek olduğu­nu beyi zaten bilir. Aksi olsa zaten onunla evlenmez.

19. Bu benim maaşım dememeli. Ortak havuz modeli olmalı.

20. Çocuklan sevmeli. Beyi zaten hiçbir zaman büyüye-memiştir ki!

21. Bilgisayar canavarı olması­na gerek yok ama en azından e-mail almayı, sörf yapmayı bilsin. Şimdi kokoreççiler bile biliyor.

22. Mutlaka sesi güzel olmalı. Aksi takdirde saçlarım diken diken olur.

23. Güzel olmalı, iç dünyası tabi; manken istemem. Çünkü onlann aşkı kısa olur.

24. Sağlığın herşeyden önemli olduğunu bilmeli ve sağlı­ğımıza dikkat etmeli.

25. Arada hoş sürpriz­ler yapmalı. Tabiî bunu yapmak sadece onun görevi değil, beyi olarak elbet bunun farkın­dayız yani!

26. Gezmeyi sevmeli, tabiî be­nimle.

27. Çocuğuna herşeyi örnek olarak, yani uygulayarak öğretmeli.

28. Sabırlı ol­malı ama bütün aptallıklanma değil.

29. Ev­liyiz, bunu asla unutmamalı. Beni bu halim­le sevebilmeli.

30. Tartışmalarda probleme değil, çözüme odaklanmalı.

31. Yarın bir gün evde bağınp çağırmamı, sinirlenmemi ken­disine kızmama değil; ertelenmiş hayal ve hedeflerimin doğurduğu psikolojik sıkıntıya vermeli.

32. Dışa karşı süslü, cicili bicili; be­nim karşımda temizlikçi kadın kıyafetli ve pısınk hanım istemem!

33. Ağzına görün­mez bir fermuar çekmeli, o fermuarı sadece çok ama çok âcil durumlarda açmalı; merak etmesin, beden dilinden onun ne demek iste­diğini gayet iyi anlayacak çapta biriyimdir!

İlgini Çekebilir:   Davranış Sorunlu Çocuklara Sahip Ailelerde Uygun Olmayan Duygusal Davranımlar

34. Fil gibi hanım istemem, yağ bağlamamak ve tulum gibi şişmemek için gerekli ted­biri alabilecek seviye ve incelikte olmalı.

35. Ev ahalisine tıpkı bir psikolog, sosyolog ve pedagog gibi yaklaşmalı.

36. Kol kırılır yen içinde! Dört duvar arasında yaşadıklanmızı kimseyle ama hiçkimseyle paylaşmayacak asalet sergilemeli. Bazı şeyler bizimle beraber mezara gitmeli.

37. Suçlayıcı söz ve fiillerden özellikle kendisi uzak kalmalı, çünkü yuvayı yapan dişi kuştur. Aynca cennet anaların ayaklan altındadır, babalann değil!

38. Bakımlı, temiz, düzenli, tertipli, nazik ve iyimser olmalı. Felâket tellâlı hanım iste­mem!

39. Dedektif gibi benim kusurlarımı takip edip araştırmamalı, kendi eksiklerini giderirse ben de düzelirim; bunu iyi bilmeli. Değişime benden başlamamalı.

40. Hanımefendi kendisini bulunmaz Bursa kumaşı zan­netmemen, elbette benim için çok değerlidir kendileri ama “Elini sallasan ellisi.'”.nden de haberdar olmalı.

41. Lâfı-eveleyip gevelemeden konuşmalı, açık ve net olmalı. Öyle şeyin altında şey aramayı hiç sevmem.

42. Benden önce kalkmalı, benden sonra yatmalı. Zaman yönetimine dikkat etmeli.

43. Tebessüm %50’dir, gülümsemeli. Fakat sırıtmakla gülümsemek arasındaki müthiş farkı fark etmeli, yoksa sinir olurum!

45. Benimle sırf şu fânî dünya hayatı için değil, cennete varan beraberliği hedeflemeli. «>