Riskli Yaşam Şartlarında Koruma, Önleme Ve Müdahale Hizmetleri EYLEM PLANI ve RAPORU

0

OKUL EYLEM PLANINI İNDİR

ŞİDDET RAPOR İNDİR

ŞİDDET YIL SONU RAPORU İNDİR

ŞİDDET RESMİ YAZI İNDİR

//////////////////

………………………………… ORTAOKULUOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Riskli Yaşam Şartlarında Koruma, Önleme Ve Müdahale Hizmetleri EYLEM PLANI

AY

FAALİYETİN KONUSU

FAALİYETİ YAPACAK GÖREVLİLER

SÜRESİ /

TARİHİ

SINIF DÜZEYİ

DÜŞÜNCELER

E K İ M

Toplantının yapılması. ( 2006/26 Sayılı Genelgenin açıklanması). -Okul Yönetimi-Psikolojik Danışman-Okul Yürütme Ekibi-Okul Çalışma Ekibi-Sınıf / Rehber Öğretmenleri

03/10/2014

Çalışma ve Yürütme Ekibi

Okul Yürütme Ekibi” ve “Okul Çalışma Ekibi” nin  kurulması.

03-04/10/2013

 Okul Eylem Planın hazırlanması.
117 Nolu Kazanımın uygulanması. ( 6. sınıf ) -Psikolojik Danışman-Sınıf / Rehber Öğretmenleri-Okul Çalışma Ekibi

10/10/2013

6.  Sınıflar

Okulda ve ailede risk faktörlerinin belirlenmesi.( Parçalanmış Ailesi olan ve aile içinde şiddete maruz kalan öğrencilerin belirlenmesi)

 

  08-31/10/2013

Tüm Okul

165 Nolu Kazanımın uygulanması. ( 7. sınıf ) -Sınıf  Rehber Öğretmenleri

31/10/2013

7. Sınıflar

KASIM

Veli bilgilendirme mektubunun hazırlanması. ( Riskli yaşam şartları ve önlenmesi) – Psikolojik Danışman

07-14/11/2013

6,7,8.Sınıf Velileri

118 Nolu Kazanımın uygulanması. ( 7. sınıf ) – Psikolojik Danışman

14/11/2013

7. Sınıflar

Risk altında olan çocukların velileri ile görüşülmesi. -Psikolojik Danışman-Sınıf / Rehber Öğretmenleri

21-28/12/2013

Tüm Okul

119 Nolu Kazanımın uygulanması ( 7. sınıf ) – Psikolojik Danışman

28/11/2013

7.Sınıflar

ARALIK

Problem Tarama Listesinin uygulanması -Sınıf / Rehber Öğretmenleri

12/12/2013

5,6,7,8.Sınıf

Problem Tarama sonuçları ile ilgili risk altında bulunan öğrencilerin velileri ile görüşülmesi. – Psikolojik Danışman

12-27/12/2013

5,6,7,8. Sınıflar

OCAK

Grupla Psikolojik Danışma yapılması.(Tespit edilen sorun alanlarına  göre) – Psikolojik Danışman

02-24/01/2014

5,6,7,8. Sınıflar

“Şiddet ve Önlenmesi “ ile ilgili pano çalışmasının yapılması -Psikolojik Danışman-Sınıf / Rehber Öğretmenleri

02-03/01/2014

Tüm Okul

110 Nolu Kazanımın uygulanması -Sınıf Öğretmenleri-Psikolojik Danışman

06-17/01/2014

    5. Sınıf
I.Dönem yapılan faaliyet raporunun hazırlanması ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi -Okul Yönetimi-Psikolojik Danışman

15-24/01/2014

Tüm Okul

 

 

AY

FAALİYETİN KONUSU

FAALİYETİ YAPACAK GÖREVLİLER

SÜRESİ /

TARİHİ

SINIF DÜZEYİ

DÜŞÜNCELER

ŞUBAT

OYE ””  ve “Okul Çalışma Ekibi” ile toplantı yapılması. -Okul Yönetimi-Sınıf Rehber Öğretmenleri

10-14/02/2014

Tüm Okul

Grupla Psikolojik Danışma yapılması.(Tespit edilen sorun alanlarına göre) – Psikolojik Danışman

10-28/02/2014

5,6,7,8. Sın.

“Başarısızlık Ned. ve Devamsızlık Ned. Anketi ” nin uygulan. -Sınıf / Rehber Öğretmenleri

20-27/02/2014

5,6,7,8. Sın.

107 Nolu Kazanımların uygulanması. -Sınıf Rehber Öğretmenleri-Psikolojik Danışman

18-28/02/2014

5. Sınıflar

MART

Yeşilay Haftası ile ilgili bilgilendirme yapılması . -Psikolojik Danışman

03-07/03/2014

Tüm Okul

Başarısızlık ve Devamsızlık Nedenleri anketlerinin sonuçları ile ilgili velilerle görüşmelerin yapılması – Psikolojik Danışman-Sınıf  Rehber Öğretmenleri

24-28/03/2014

5,6,7,8. Sınıflar

114 ve 121 Nolu Kazanımların uygulanması. ( 6 ve 7. sınıflar ) -Sınıf  Rehber Öğretmenleri

12/03/2014

6 ve 7 Sınıf

115   Nolu Kazanımın uygulanması. ( 6. sınıf ) -Sınıf  Rehber Öğretmenleri

26/03/2014

6. Sınıflar

 

 

NİSAN

Sınıflar arası Spor müsabakalarının yapılması.( Fotbol, Voleybol ve Masa Tenisi Branşlarında) -Okul Yürütme Ekibi-Okul Çalışma Ekibi

01-30/04/2014

5,6,7,8. Sınıflar

Risk altında olan çocuklarla bireysel görüşmelerin yapılması. – Psikolojik Danışman

01-30/04/2014

Tüm Okul

Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Arkadaş İlişkileri” nin anlatılması. -Sınıf / Rehber Öğretmenleri

08-30/04/2014

7 ve 8. Sınıf

MAYIS

Sın.Kay.yoğun yaşan öğrencilere yönelik  görüşme yapılması – Psikolojik Danışman

02-30/05/2014

Tüm Okul

Okulda Şiddet ve Önlenmesine yönelik aileleri bil broşür hazır -Psikolojik Danışman

02-09/05/2014

5,6,7,8. S.

“Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Ergenle İletişim” hakkında veli bilgilendirme broşürünün hazırlanması. – Psikolojik Danışman

12-23/05/2014

6,7,8.Sınıf Velileri

HAZİRAN

Yaz  tatilinin verimli şekilde değerlendirilmesi ile ilgili broşür hazırlanması – Psikolojik Danışman

02-06/06/2014

Tüm Okul

Eylem Raporunun hazırlanması ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. -Okul Yönetimi-Psikolojik Danışman

09-13/06/2014

Tüm Okul

Uygundur.              11.11.2013

 

……………….                      ……………..                 ………………                                                                           ……………….

Psikolojik Danışman          Psikolojik Danışman          Psikolojik Danışman                                                                          Okul Müdürü

 

Riskli Yaşam Şartlarında Koruma, Önleme Ve Müdahale Hizmetleri ……………………  İli Eylem Planı Çerçevesinde Değerlendirme Raporu (YIL ARASI)

[blockquote style=”2″]ŞİDDET RAPOR İNDİR[/blockquote]

20….-20….. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

………………………………….. ORTAOKULU

Riskli Yaşam Şartlarında Koruma, Önleme Ve Müdahale Hizmetleri Samasun İli Eylem Planı Çerçevesinde Değerlendirme Raporu

(OCAK 2013)

Sıra No

Gerçekleştirilen Etkinlik ve Programların Etkinliklere Katılanlarla ilgili sayısal durum

Yönetici

 

Öğretmen

 

Rehber Öğretmen

Öğrenci Sayısı

 

Aile

 

Diğer

         Adı

Sayısı

İlköğretim

 

Orta öğretim

1

Şiddet ve zorbalık

1

2

 

3

90

 

85

 

2

İhmal ve istismar

2

2

 

3

90

 

75

 

3

Madde Kullanımı ve Bağımlılığı

3

4

55

3

110

 

85

 

4

Bilişim araçları ve internet kullanımı

2

125

 

70

 

5

Aile Eğitimi (7-19 Kapalı Grup)

3

39

 

6

Aile Eğitimi (Açık Grup)

3

120

 

7

Okul Başarısında Ailenin Önemi

1

123

 

8

Okul Başarısında Planlı Çalışmanın Önemi

3

120

9

Ergenlik Dönemi

2

90

 

95

 

Toplam

20

8

55

9

625

 

692

 

 

 

………………….

Okul Müdürü

ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN OKUL ÇALIŞMA RAPORU (YIL SONU)

[blockquote style=”2″]ŞİDDET YIL SONU RAPORU İNDİR[/blockquote]

[blockquote style=”2″]ŞİDDET RESMİ YAZI İNDİR[/blockquote]

ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN OKUL ÇALIŞMA RAPORU

 

 

1) İl Eylem Planı Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar(Bu bölümde, il eylem planı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara satır sayısı arttırılmak suretiyle ayrı ayrı yer verilecektir)

Yürütülen Çalışmalar  Yaşanan Sorun Soruna Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmalar/Alınan Tedbirler

Çalışma Sonrasında Ulaşılan Bireylere İlişkin Veriler

Öğrenci Sayısı

Anne Baba/Bakım Veren Sayısı

Personel Sayısı

Okul Başarısında Planlı Çalışmanın Önemi Öğrenci Başarısızlığı Seminer, Grup Çalışması, Broşür, Öğrenci Takip Formu

220

Aile Eğitimi (Açık Grup) Aileni Eğitim-Öğretime Katılımı Seminer

210

Okul Başarısında Ailenin Önemi Ailenin Okul Devamsızlığı Seminer, Broşür, Sınıf rehber öğretmeni ile İşbirliği

123

123

Ergenlik Dönemi Akran Çatışması Ve Davranış Problemleri Seminer, Broşür, Aile Bilgilendirme

90

95

Aile Eğitimi (Kapalı Grup) Aileni Eğitim-Öğretime Katılımı Grup Eğitimi

90

Bilişim Araçları ve İnternet Kullanımı Kontrolsüz İnternet Kullanımı Seminer, Broşür, Sınıf rehber öğretmeni ile İşbirliği, Uygulama

151

151

63

Madde Kullanımı ve Bağımlılığı Önleyici Rehberlik Seminer, Broşür, Sınıf rehber öğretmeni ile İşbirliği

530

125

63

İhmal ve İstismar Önleyici Rehberlik Seminer, Broşür, Sınıf rehber öğretmeni ile İşbirliği

210

110

63

Şiddet ve Zorbalık Önleyici Rehberlik Seminer, Broşür, Sınıf rehber öğretmeni ile İşbirliği

151

100

63

 

2)Bölgesel Risk Faktörleri(Bu bölümde, okulda gözlemlenen ve tehdit unsuru oluşturan risk faktörleri açıklanacaktır. Her bir kurum, kendi çalışma alanı ile ilgili gözlem, bulgu ve görüşlerini tablodaki satır sayısı arttırılmak suretiyle belirtecektir)

Bölgesel Risk Faktörleri
Risk Faktörleri Yapılan Çalışmalar
Çocukların aile içi şiddete maruz kalmaları Şiddet ve Zorbalık, İhmal ve İstismar Önleyici Çalışmalar
Okul çevresindeki internet cafe, oyun salonu gibi  öğrencinin vakitlerini geçirdiği uygunsuz mekanlar Bilişim Araçları ve İnternet kullanımı Hakkında Bilgilendirme, Broşür, Aile Eğitimi, Sınıf rehber öğretmenleri ile İşbirliği, Ev Ziyaretleri
Çocuklar arasında argo kelimeler ve küfür  kullanılması ve lakap takılması Akran Çatışması Semineri, Ergenlik Semineri, Broşür, Sınıf Rehber öğretmenleri ile İşbirliği
Okul çevresinde kesici, yaralayıcı madde satışı yapan kırtasiye vb. yerler , Okul çevrelerinde sigara ve alkol satışı yapan  büfeler Madde Kullanımı ve Bağımlılığı, Aile Eğitimi, Sınıf rehber öğretmenleri İle İşbirliği
Okul aile birliklerinin okul çalışmalarına aktif  katılmamaları ve yeterli düzeyde işbirliğinin  sağlanamaması Aile eğitimi, Aile Takip Formu

 

            3)Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri(Bu bölümde, planlanan ya da gerçekleştirilen çalışmalara yönelik yaşanan sorunlara ve söz konusu sorunlara yönelik sunulabilecek olası çözüm önerilerine yer verilecektir)

Yaşanan Sorunlar Çözüm Önerileri

 

 

4) Okulda Meydana Gelen Şiddet Olayları ve Yapılan Çalışmalar

Konusu

Olay Sayısı

Karışan Öğrenci Sayısı

Yapılan Çalışmalar

 

 

 

5) Disiplin Suçları

Konusu

Verilen Cezalar

İlkokul-Ortaokul

Lise

Uyarma Kınama Okul Değiştirme Uyarma-Mahrumiyet-Kınama Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma Örgün Eğitim Dışına Çıkarma

 

İlgini Çekebilir:   Peygamber Efendimizin Eğitimde Kullandığı 40 Taktik