Sağ Beynininizi mi Yoksa Sol Beyninizi mi Daha Çok Kullanıyorsunuz?

0
238

1- Okulda iken hangi dersleri tercih ederdiniz?
a) Sosyal Dersleri
b) Sayısal Dersleri

2- Hangi spor dalını tercih edersiniz?
a) Yalnız yapılanı
b) Takım halinde yapılanı

3- Gördüğünüz rüyayı berrak canlı olarak hatırlıyor musunuz?
a) Çoğu zaman
b) Nadir veya asla

4- Konuşurken;
a) Çok mimik ve hareket kullanırım
b) Az mimik ve hareket kullanırım

5- Ellerinizi birleştiriniz; sağ başparmağınız
a) Üstte
b) Altta

6- Saatinize bakmadan doğru zamanı tahmin etmeye çalışınız.
a) Tahminimden 10 dakikadan fazla fark var
b) Tahminimden 1-10 dakika arası fak var

7- Daha çok;
a) İnsanların yüzünü hatırlıyorum
b) İnsanların ismini hatırlıyorum

8- İki gözünüzü açık olarak bir kalemi düz bir kenara doğru tutunuz. Sol gözünüzü kapatınız ve kaleminizi yerleştiriniz, yer değiştirmedi mi? Not ediniz, ondan sonra aynısını sağ gözünüzü kapatarak yapınız ve not ediniz. Kaleminiz;
a) Sol gözünüzü kapatınca yer değiştirdi
b) Sağ gözünüzü kapatınca yer değiştirdi.

DEĞERLENDİRME
• a’lar b’lerden çoksa bir insanın sağ beyin yarımküresi gelişmiştir.
• b’ler a’lardan çoksa bir insanın sol beyin yarım küresi gelişmiştir.

SAĞ BEYİN ÖZELLİKLERİ
1-Çoğu çocuklar sağ beyinli olurlar
2-Üretkenlik vardır.
3-Müzikten dinlemekten hoşlanırlar
4-Koku alma özellikleri gelişmiştir.
5-Renk ve görme özellikleri gelişmiştir.
6-Nesneleri bir bütün olarak algılarlar.
7-Artistik faaliyetlerde bulunmayı çok severler.
8-Zor kontrol edilebilme özelliklerine sahiptirler.
9-Hayal güçleri fazla gelişmiştir.
10-Hissi hareket eder, olayları teferruatlı düşünmezler.
11-İnsanlarla sosyal ilişkileri iyi değildir.

SOL BEYİN ÖZELLİKLERİ
1-Mantıklı hareket ederler
2-Problem çözme teknikleri gelişmiştir.
3-Şuurlu hareket ederler.
4-Nesnelerin detaylarını görürler.
5-Analiz etme özellikleri vardır.
6-Akademik faaliyet içerisinde bulunurlar.
7-Matematik işlemler öncelik sırayı alır.
8-Yabancı dil öğrenmeye daha yatkındırlar.
9-Kolay yönetilebilen insan tipidirler.
10-Beşeri münasebetleri oldukça gelişmiştir.