Empati en genel anlamıyla “insanın kendini karşısındakinin yerine koymaktır.” Peki siz empati kurabiliyor musunuz? Empati testimiz ile empati düzeyinizi ölçün.

[dropcap]1- [/dropcap]Bir kişi, kendisini başkalarının yerine koyabiliyor ve onların sıkıntılarını anlamaya, azaltmaya çalışıyorsa, hangi duygunun etkisi altındadır?

a- Sempati.
b- Empati.
c- Anlayış.

[dropcap]2-[/dropcap] Çevrenizde yanlış gördüğünüz davranışları olan kişileri adam etmek ve doğru yola getirmek için uğraşır mısınız?

a- Evet.
b – Bazen.
c- Hayır.

[dropcap]3- [/dropcap]Empati için en çok hangisi gereklidir?

a- Saygı.
b- Merhamet.
c- Hoşgörü.

[dropcap]4- [/dropcap]İşyerinizi arayan kızgın bir kişi, şirketin ürünü konusundaki şikayetlerini bağırarak ve hırçın bir dille anlatıyor. Ne yaparsınız?

a- Şikayetini dinler ve şikayetin çözümü için araştırma yapacağımı söylerim.
b- Bağırmaya hakkı olmadığını söyler, telefonu yüzüne kapatırım.
c- Telefonu ilgili servise bağlarım.

[dropcap]5- [/dropcap]Empati duygusu, hangi cinsiyette daha güçlüdür?

a- Erkekler.
b- Kadınlar.
c- Her ikisinde de aynıdır.

[dropcap]6- [/dropcap]Empati, hangi tür zekayı güçlendirir?

a- Sosyal zeka.
b- Entelektül zeka.
c- Duygusal zeka.

[dropcap]7- [/dropcap]Empati için en çok hangisi gereklidir?

a- Gözlemlemek.
b- Konuşmak.
c- Dinlemek.

[dropcap]8- [/dropcap]Empati ve duygusal zeka, kariyer hayatının hangi aşamasında daha etkili olur?

a- Terfi etmede.
b- İş güvencesinde.
c-Bir işe girişte.

[dropcap]9-[/dropcap] Empatinin güçlendirilmesi ile şiddetin azaltılmasında en etkili sosyal birim hangisidir?

a- İşyeri.
b- Aile.
c- Okul.

[dropcap]10- [/dropcap]Empatik yaklaşım, iş hayatında en çok hangi yararı sağlar?

a- Trendlerin izlenmesine imkan verir.
b- Ürün farklılaştırması için ipucu sağlar.
c- Tüketiciye odaklanmayı kolaylaştırır.

[dropcap]11- [/dropcap]Hangisi empati eksikliğinin bir sonucudur?

a- Ön yargılar.
b- Duyarsızlık.
c- Sosyal olaylara ilgisizlik.

[dropcap]12- [/dropcap]Devletin ekonomiden çekildiği, serbest piyasanın da sosyal sorumluluklarını üstlenmediği küreselleşme döneminde, sıkıntıda olanlara empatik destek, hangi kuruluşlar aracılığı ile verilebilir?

İlgini Çekebilir:   Eş İlgisizliği Sanal Dünyada Giderilmeye Çalışılıyor

a-Hayır kuruluşları.
b-Sivil toplum kuruluşları.
c-Kooperatifler.

Puanlama için aşağıdaki sayfalardan 2. sayfaya geçiniz....