Türkiye Sınıf da Kaldı

1

OECD’nin, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı başlıklı raporu TÜSİAD’ın ev sahipliğinde tanıtıldı. Öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri problemleri çözme becerilerinin analiz edildiği çalışmada, Türkiye ortalamanın altında kalarak 44 ülke arasında 34’üncü oldu.

OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) raporunun sonuçları TÜSİAD toplantısında masaya yatırıldı. 15 yaş grubu öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri problemleri çözme becerilerini analiz eden çalışmada, Türkiye yüzde 2 ile yüzde 11’lik ortalamanın altında kaldı ve 44 ülke arasında 34. oldu. Toplantının açış konuşması yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, karşılaştığı bilgiyi analiz eden daha önce karşılaşmadığı problemleri çözebilen nesillere ihtiyaç olduğunu belirtirken, “Bilgiye erişimin kolay olduğu günümüzde, öğrencilere bilgi aktarımı ağırlıklı eğitimden ziyade arama motorlarından elde edemeyecekleri becerileri kazandırmamız lazım.” ifadelerini kullandı. Yılmaz, sonuçlara göre meslek liselerinin problem çözme becerilerinin daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, meslek liseleri konusunda ısrarlarının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti. Yılmaz hayattaki zorlukların üstesinden gelecek bireyler yetişmesi için eğitimcilere ve karar alıcılara görev düştüğünü dile getirdi. OECD kıdemli analisti Francesca Borgonovi ise raporun temel bulgularına ilişkin yaptığı sunumunda, Türkiye’deki öğrencilerin, başka ülkelerde matematik, fen ve okuma-yazma becerilerinde aynı seviyede olduğu öğrencilerden problem çözmede daha düşük seviyede olduğunu ifade etti. Yine sonuçlara göre, Türk öğrenciler, ilk defa karşılaştıkları bir durumda problemi tanımlamada zorluk çekiyor. Bu da öğrencilerin okulda öğrendiği çözüm stratejilerini gerçek hayatta uygulamak için yeterince hazırlanmadığını gösteriyor.

OECD ülkeleri arasında üst düzey problem çözme becerilerine sahip öğrenciler yüzde 11 oranındayken, Türkiye’de bu oran yalnızca yüzde 2. Singapur, Japonya ve Kore problem çözme becerilerinde ileri seviyede olan ülkeler arasında. Türkiye, Macaristan ve İsrail son sıralarda yer alıyor. Japonya’da matematik becerileri düşük olan öğrencilerin de, problem çözme becerisi daha yüksek.

İlgini Çekebilir:   Test: Sağ Beynini mi Sol Beynini mi Çok Kullanıyorsun?

OECD’nin, yetişkinleri ele alan PIAAC adlı raporuna göre ise üst düzey becerilere sahip öğrencilerin, ileride istihdam edilme ihtimali iki kat fazla. Problem çözme becerisi yüksek kişiler genellikle lider pozisyonunda çalışırken, düşük becerilere sahip kişiler alt pozisyonlarda ve daha düşük ücretlerle çalışıyor. TEPAV Direktörü Güven Sak, OECD raporlarının daha fazla dikkate alınması gerektiğini belirterek, “4+4+4 ve dershanelerle ilgili düzenlemelerin ikisinde de veriye dayalı bir tartışma yok. Eğitimle ilgili bir hedefin etrafında yapmadık bu sivil reformları, siyasî nedenlerle yaptık.” dedi.