2013’ün Türkiye’de “Beyin Yılı” İlan Edilmesi İçin Kanun Teklifi Verildi!

1

- 1x1 - 2013’ün Türkiye’de “Beyin Yılı” İlan Edilmesi İçin Kanun Teklifi Verildi!KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ/kigem.com 5 yıldır Türkiye’de Beyin Yılı kutlamaları yapıyor ve resmi beyin yılı ilan edilmesi için kampanya yürütüyordu.

2013 yılının beyin yılı ilan edilmesi için, TBMM içinden de ilk kanun teklifi verildi.

İzmir milletvekili ve eski bakanlardan Ahmet Kenan Tanrıkulu, Türkiyede de “beyin ve düşünme yılı” ilan edilmesi için kanun teklifi sundu.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle…

İZMİR MİLLİTEVEKİLİ AHMET KENAN TANRIKULU
2013 YILININ ‘DÜŞÜNME VE BEYİN’ YILI OLARAK KUTLANMASI İÇİN
TBMM’DE KANUN TEKLİFİ VERDİ.

MHP İzmir Millitevekili Ahmet Kenan Tanrıkulu 2013 yılının ‘Düşünme ve Beyin’ yılı olarak kutlanması için TBMM’de kanun teklifi verdi.

Konu hakkında açıklama yapan Tanrıkulu; “Ülkemizde; ‘düşünmeye, akıl yürütmeye’, dolayısıyla ‘insan beyninin gelişmesine’ yeteri kadar önem verilmediği görülmektedir.

Bunu bağlı olarak; ne nitelikli insan gücü, ne de nitelikli ‘beyin gücü’ istenilen düzeyde yetiştirilememektedir. Doğru düşünemiyor, doğru kararlar alamıyor, beyin gücümüzü yeteri kadar geliştiremiyor ve sonuçta beynimizi geliştirecek yöntemlerle de hareket edemiyoruz.

Bu yüzden; beyinlerimizin tazelenmesi, kendi kendini yenilemesi, unutkanlıkların ortadan kalkması, hafızamızın pekiştirilmesi ve bellek gücümüze güç katılması, toplumumuzda ‘beyin gücü’nü yüceltme kültürünün alışkanlık haline dönüştürülmesi, doğru kararlar alabilen gençliğin yetişmesi ve çoğalması için, beyin gücüyle ‘ortak akla’ hizmet etmek amacıyla, beyni çalıştırma yöntemlerinin bütün eğitim-öğretim kurumlarında ve toplumda sürdürülebilir hale getirilmesi için, bürokrasi de ‘duygu ve düşünce platformları’ kurarak az da olsa ilgililerce ve sivil toplum örgütlerince Mart ayının 13-19 tarihleri arası ‘Beyin Haftası’ olarak kutlanılan haftanın, 2013 yılında “Beyin Yılı” olarak kutlanması sayısız yararlar sağlayacaktır.

Böylelikle toplumumuz; insan beynindeki sırlar dünyasını yakından bilecek, galaktik yapıdan, holografik kayıttan, kod açılım faktöründen, şifreli programlardan, açık-kapalı şuur boyutundan, bilim-sanat-felsefe ve inançla ilgili beyin hareketlerini takip edebilmek, psikolojik baskı ve gri propagandalara karşı kendini koruyabilmek, kişisel gelişimini sağlamak ve ilerletmek için, düşünce ve beyin yılı aracılığıyla beyin eğitimini alışkanlık haline getirebilecektir.

İLGİLİ YAZI :  Zemzem suyu kristallerinin sırrı çözüldü

Günümüzde Amerikan ve İngiliz Tıp Birlikleri yayınladıkları bildirilerle ‘Hastalıkların yaklaşık %80 oranında zihinsel kökenli’ olduklarını açıklamışlardır. Ülkemizde bu alanda çalışan uzmanların çoğunluğu da aynı görüştedir ve ülkemizdeki rahatsızlıkların nedeni ve kökeni de zihinsel bunalımdan kaynaklandığı ifade edilmektedir. İşsizlik oranının halen yüksek oluşu, sorunların gün geçtikçe artması, toplumsal krizlerin yaşandığı ülkemizde de, buna benzer vakalar önemli ölçüde artmıştır.

Beslenme bozukluğundan depresyona, uyuşturucu kullanımından hiperaktifliğe, suça eğimlilikten strese, obeziteye kadar her çeşit rahatsızlık vuku bulmakta ve bütün bu rahatsızlıklara çözüm oluşturacak ‘beyin sağlığı’na da gereğince önem verilmemektedir. ABD kongresi almış olduğu bir kararla 1990-2000 yıllarını ‘beynin 10 yılı’ olarak ilan etmiş, Danimarka’da 1997 yılı, İsveç’te 1998 yılı ‘Beyin Yılları’ olarak ilan edilmiştir. Avrupa Beyin Komisyonu da, 2014 yılını ‘Beyin Yılı’ ilan etme kararı almış vaziyettedir.

Bu bakımdan toplumumuza dinamizm sağlayacak, unutkanlığı gidererek toplumun kendine gelmesine vesile olacak ve dinamizm yaratacak bir harekete vesile olacak ve başlangıç olarak 2013 yılının “Düşünme ve Beyin Yılı” olarak ilân edilmesi ve her on yılda bir tekrar edilmesi yönünde TBMM’ye Kanun teklifi sunmuş bulunmaktayım.” diyerek, bu alanda Başbakanlık Müsteşarı’nın Başkanlığı’nda oluşturulacak bir tertip komisyonunun, yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin plânlanması, koordine edilmesi ve sonuç raporunun açıklanmasından da sorumlu tutulmuştur.

2013 YILININ “DÜŞÜNME VE BEYİN YILI” İLAN EDİLMESİ HAKKINDA
KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 2013 Yılı başlangıç olmak kaydıyla, her on yılda bir düşünme ve beyin yılı olarak kutlanır.

MADDE 2- Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarından oluşan Kutlama Tertip Komisyonu oluşturulur ve o yıl içinde eğitim-öğretim, kamu kurum ve kuruluşlarında, ülke genelinde tertiplenecek etkinliklerin planlanması, koordinesi, uygulanması ve sonuç raporunun yayınlanması ile ilgili en üst makam olarak bu Komisyon görev yapar.

MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.