Beyin Dalgaları ve Yaratıcı Düşünce

0


Beynin dalgalarına egemen olduğunuzda, sinirlenmeyen, aşırı heyecana kapılmayan, zihnin yaratıcılık sürecini uzatabilen biri oluyorsunuz. Bilim, çağımızın adeta orta direği olmuş durumda ve bu çağa adını vermektedir. Bilim dünyasının çalışmaları bugüne kadar epeyce geniş sahalara yayılmıştır. Ancak, biz global haberlerden ve bu yayılmanın bize ulaşan kısmından haberdar oluyoruz. Araştırma ihtiyacı hissedince ise ortaya çok değişik durumlar çıkıyor. Ve durumumuz-programımız neye müsaitse onunla ilgili hadiseler bizim için önemlilik arz ediyor. Kişisel gelişimimizle, beynin çalışmasıyla ilgili aktiviteleri araştırırsak da bu sefer, “biliminsanları bu konuya neden daha fazla eğilmiyorlar?” ya da “insanlar bu haberleri, dizi, ya da film tanıtımlarıyla, yaz gelince sahiller ve zayıflama teknikleriyle dolan beyin girdilerimiz arasına neden yerleştirmiyorlar?” diye soruyorsunuz. İnternette araştırma yaparken görüyorsunuz ki, beyinle ilgili haberleri taramak “samanlıkta iğne aramak” gibi zor bir iş. Bulabildiğiniz,sadece birkaç site ve bunların yarısı da beynin araştırmalarıyla değil, hastalıklarıyla ilgili. Uzay hakkındaki araştırmalar çok önemli ve hoşumuza gidiyor olsa da, uzayda aynen bizim gibi bedenleri olan canlı varlık aramakla harcanılan zaman ve maddi güç, biraz da beyinle ilgili araştırmalara kaydırılsa eminim, aynı derecede, belki de daha heyecanlı bir serüven yaşamaya başlayacağız. Fakat bizim karşımıza çıkan haberler, biraz önce de bahsettiğimiz gibi günlük, ya da mevsimlik yaşamın güzelliklerini sunmak üzerine yoğunlaşınca bilim dünyasına yönelen çocuklar mı, yoksa gösterilen bu yaşam tarzına doğru güdülen çocuklar mı yetişir? Beynin faaliyetleri “dinlerin ve tüm mistik sistemlerin ana unsuru” olmuştur. Ve tarihe mal olmuş biliminsanlarının dahi IQ-EQ kapasitelerine bakarsanız yüksek düzeylerde olduğunu görürsünüz. Albert Einstain’ ın beyninin yüzde 23’ ü çalışıyor örneğine bakarsak beynin önemini biraz daha irdelemiş oluruz. Einstein’ ın fizik dünyasında açtığı çığırlara bakarız ve buradan da anlarız ki, insanların sahip olduğu en önemli organ beyindir. Beyin araştırmalarına ne kadar ihtiyacımız olduğunu da düşünemeden geçemeyiz. Gelelim beyin dalgalarına; Elektroensefalograf beyindeki elektriksel faaliyetleri ölçer. Bu ölçümler, beyinde her biri kendine özgü işlevlere sahip dört farklı durum saptanmıştır. Bunlar Alfa, Beta, Teta, ve Delta´ dır.

popüler bilim