Beyin Faaliyetlerini İzleyerek Düşünce Kontrolü

1

Biyogeribildirim tekniği 50 yılı aşkın süredir kas aktivitesini kontrol etmek, stresi azaltmak ve migreni rahatlatmak adına kullanılıyor. Yapılan yeni araştırmalar bir sonraki adımı aydınlatıyor: Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) üzerinden elde edilen beyin geribildirimleri sayesinde beyin faaliyet halindeyken düşüncelerin kontrolüne ne derece olanak verdiği araştırılıyor.

Bir grup araştırmacı beyin faaliyetlerinin ve geribildirimlerinin çalışılarak gündelik yaşam görevlerine yardımcı olunabileceğini, kişisel veya profesyonel meselelerde konsantrasyonun arttırılabileceğini öne sürüyor. Diğer bir uygulama alanı ise özellikle depresyon, anksiyete veya obsesif-kompulsif bozukluk yaşayan kişilerde, kişinin kendi düşüncelerinden daha haberdar olmasını ve kontrol edebilmesine destek olması.

Yapılan çalışmada British Coumbia Üniversitesi araştırmaları, fMRI geribildiriminin kişinin düşüncelerine daha hakim olmasını sağladığını keşfetti.

Yapılan müdahale, yüksek düşünce fonksiyonlarından sorumlu beyin bölgelerinden geribildirim alınmasını sağlıyordu. Araştırmacılar, bu geribildirimin, kişilerin düşünce süreçlerine destek olup olamayacağını görmek, ve nihayetinde kişilerin “beyinlerini eğitmelerinin” mümkün olup olmadığını görmek istediler.

“Sporcuların bir koç ile birlikte aldıkları geribildirimler doğrultusunda antreman yapmaları gibi fMRI geribildirimi de düşüncelerimizin daha iyi farkına varmamıza yardımcı olabilir,” diyor araştırmacılardan Dr. Kalina Christoff.

“Araştırmalarımız, beynimizin hangi kısımlarının nasıl çalıştığını görmenin, düşünce süreçlerimizi geliştirmeye destek olduğunu gösteriyor.”

Araştırmacılar katılımcılardan 30 saniyelik aralıklara yayılan dört ila altı dakikalık seanslarda zihinsel çaba gerektiren görevler yerine getirmelerini istediler.

Eş zamanlı fMRI geribildirimi alan katılımcılar, iç-gözlem/düşünce gerektiren zihinsel aktivitelerde zihinsel aktivitelerindeki artışı, benzer bir düşünce gerektirmeyen ve daha çok duyulara yoğunlaşan aktivitelerde ise zihinsel aktivitelerindeki azalışı gözlemleyebildiler.

Bu katılımcılar aldıkları geri bildirimi düşüncelerini yönlendirmek için kullanarak düşünce süreçlerini daha verimli hale getirdiler ve verilen zihinsel görevleri başarıyla yerine getirmede büyük artış sağladılar.

Öte yandan, tutarsız geribildirim verilen veya hiç geribildirim almayan katılımcılarda beyin faaliyetlerinin yönlendirilmesinde herhangi bir gelişme gözlemlenmedi.

İLGİLİ YAZI :  Bin Aynalı Dağ

Çalışma NeuroImageadlı akademik dergide yayınlandı.

“Katılımcılar düşüncelerine beyinlerinin verdiği tepkileri gördükçe, görevi yerine getirmekteki performanslarını gözlemleyebildiler ve düşüncelerini buna göre yönlendirebildiler,” diyor yazarlardan Graeme McCaig. “Sonuç olarak, gerçek zamanlı geri bildirim alan katılımcılar zihinel çaba gerektiren görevlerde daha yüksek konsantrasyon gösterip daha tutarlı biçimde odaklanabildiler. “

Kaynak: Rick Nauert, PhD;  University of British Columbia