Empati insanın kendini başkasının yerine koyup, onun gözünden hayatı anlamak, duygularını yaşamak, düşüncelerinin farkın varmaktır. Empati hayatımızı peki nasıl etkiliyor? İşte bilimsel verilere göre empatinin hayat etkileri.

1. Araştırmalara göre empatinin, toplumsallaşma, sosyal duyarlılık ve topluma uyum ile pozitif ilişkisi vardır. Yani diğer insanlara kişisel duygu ve düşüncelerini iyi ifade edebilen, topluma uyumlu ve sosyal duyarlılığı yüksek olan kişiler aynı zamanda empati kurma becerisine de sahiptirler.

2. Yine araştırmalara göre kaygı, depresyon, saldırganlık ile empati kurma arasında negatif ilişki vardır. Yani saldırgan olan kişilerin, çevrelerindeki insanlarla empati kurma ihtimalleri düşüktür.

3. Araştırmalara göre empati kurma becerisi ile işbirliği arasında ilişki vardır. Empatinin kişiler arası iletişimi kolaylaştırıcı özelliği bilindiği için, empatik becerilerini artırmak amacıyla çeşitli meslek mensuplarına empati eğitimi verilmektedir. Örneğin hekimlere, hekim adaylarına, hemşirelere, ticaretle uğraşanlara, satış elemanlarına, öğretmenlere, sosyal çalışmacılara, politikacılara, danışmanlara empati kurma becerilerini artırmak amacıyla eğitim verilmektedir.

4. Araştırmalara göre empati; ilgiye, hayırseverliğe ve şefkate yol açar. Bir şeyi bir başkasının bakış açısından görebilmek, önyargılı kalıpları kırarak hoşgörüyü ve farklılıkların kabulünü doğurur. Empati, insanların karşılıklı saygı içinde yaşamalarını ve verimli bir toplumsal diyalog yaratılmasını sağlamak açısından gitgide daha fazla ihtiyaç duyulan becerilerdir

5. Carnegie Teknoloji Enstitüsü’nde 10.000 kişiye ait veriler analiz edilerek, başarının yüzde 15’inin yapılan işle ilgili bilgi ve beceri geliştirme çalışmalarına, yüzde 85’inin de kişilik faktörlerine, insanlarla başarılı empati kurmaya bağlı olduğu görülmüştür !.

6. Harward Üniversitesi Mesleki Yönlendirme Bürosu, işten atılan binlerce kadın ve erkek üzerinde bir çalışma yapmış ve görevini yapmadığı için işine son verilen bir kişiye karşılık, iki kişinin insanlarla sağlıklı empati kurmadığı için işten atıldığını ortaya çıkarmıştır.

İLGİLİ YAZI :  Diksiyon Dersi - 1 : DİKSİYON SANATININ ÖNEMİ VE SES

7. İş dünyasındaki tüm başarısızlıkların yüzde 66 ile yüzde 90’ının aslında insan ilişkilerindeki başarısızlıklar olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. *Araştırmacıların yaptıkları bir araştırmada, liderlik özelliğine sahip kişilerin empati kurma becerilerinin yüksek olduğunu belirlemişlerdir.

8. Yapılan bir araştırmada empati kurmada başarılı olan kişilerin aynı zamanda duygusal zekalarının da yüksek olduğunu ortaya koymuştur.