Bir Kitap Okudum, Hayatım Değişti Diyenlerin Sitesi Açıldı!

0

- 1x1 - Bir Kitap Okudum, Hayatım Değişti Diyenlerin Sitesi Açıldı!Bir kitap okudular, okuduklarını hayatlarına uyguladılar, hayal etikleri bir işi başardılar.

Her Şey Seninle Başlar’ı okurken, “öyle bir iş başaracağım ki, Mümin Sekman benim de başarı hikayemi yazacak” diyenlerin öyküleri bir web sitesinde yayınlanmaya başlandı.

İşte sitenin adresi:  

http://www.muminsekmanhikayemiyazacak.com

Yeni açılan sitede sitenin açılış mesajı da yayınlandı.

Sitenin kuruluş amacını açıklayan bülteni aşağıda bulabilirsiniz.

BU SİTE NİÇİN VE KİMLER İÇİN AÇILDI?

Bir kitap okudunuz, okuduğunuz kitaptaki bilgileri hayatınıza uyguladınız ve o dönemde sizin için çok önemli olan bir iş başardınız.  O halde sizin de paylaşılmaya değer bir öykünüz var artık.

Şöyle ki:

Birçok insan, kendini geliştirmek için kitap okumaz; siz okuyarak bir adım öne geçtiniz.

Bazı insanlar kitap da okur ama anlatılanları derinlemesine anlamaya çalışmaz. Siz bu aşamayı da başarıyla geçtiniz.

Bazıları, kılavuz kitaplar okur, derinlemesine de anlar ama hayatına uygulamaz. Öğrendikleri ile yaşadıkları arasında bir kopukluk vardır. Siz öğrendiklerinize göre yaşamayı başardınız.

Bazıları kitaplardan öğrendiklerini gündelik hayatına uygulamaya çalışır ama sonuç alamaz, çünkü uygulama tecrübesi eksiktir.  bu kişiler, ya önündeki şartları doğru okuyamamış, ya kitaptaki fikirleri yeterince anlamamış ya da okuduklarına tam inanmamıştır.

Çok az sayıdaki okur ise; okudukları üzerine düşünür, anlatılanları kendi fikirleriyle sentezler, fikirleri kafasında ve hayatında kullanabileceği yerlere yerleştirir, sonra da bu fikirleri gündelik hayatına uygular, amaca dönük eylemlerini kararlı ve esnek bir şekilde sürdürerek sonuç alır.

Ve biz bu kişilere, “başarılı insan” diyoruz!

Çünkü çoğu kişinin elendiği bir yolda, azim ve akıl gücüyle son-uç’a kadar gidebilmiş insanlar bunlar.

Bu arada, sonuç almayı başaran insanlar da kendi içlerinde ikiye ayrılırlar.

Sonuç alanların, bir kısmı bildiklerini kendine saklamayı seçer, bazıları ise öğrendiklerini “yolun başındaki hallerini” yaşayan diğer insanlarla paylaşmayı tercih eder.  Bu sitede ikinci gruba giren insanların hikayelerini okuyabileceksiniz.

İLGİLİ YAZI :  2013'ün Türkiye'de "Beyin Yılı" İlan Edilmesi İçin Kanun Teklifi Verildi!

Şimdi sizin de önünüzde iki yol var!

Yazılmış öyküleri okumakla yetinebilirsiniz ya da bir gün sizin de öykünüzün yayınlandığını hayal edebilirsiniz. Biz sizin hikayenizi de yayınlamaktan büyük memnuniyet duyarız.

Bu sitede öyküsünü görmek isteyenler ana hatlarıyla 5 adımlık bir yol izlemeli.

1.       Oku: Kitabı derinlemesine oku!

2.       Düşün: Okudukların, hayatın ve hayallerin üzerine düşün!

3.       Uygula: Okuduklarını ve düşündüklerini hayatına uygula.

4.       Sonuç al:  Sonuca ulaşıncaya kadar azimli ve esnek ol.

5.       Anlat: Nasıl başardığını diğer insanlarla paylaş.

Hepimiz biliyoruz ki, kılavuz kitaplar birer haritadır, hiçbir harita arazideki tüm detayları gösteremez. Ayrıca arazi, sık sık değiştiğinden, harita bazı detaylarda işe yaramayabilir ve çoğu zaman ana hatları doğru bir şekilde anlatabilir.

Bu nedenle, bir kılavuz kitap okuyarak bir iş başarmak, güçlü bir yorum becerisi gerektirir. Kitaplardan okuduklarını, önündeki pratik şartlara doğru bir şekilde uygulayabilmek önemli bir ustalıktır. bunu yapabilmiş insanlardan öğrenmemiz gereken çok şey var demektir.

Bu siteyi üzerinde dumanı tüten, taze başarı öykülerini anlatmak ve bir kitap okuyarak o dönemdeki en büyük hedefini gerçekleştirmiş insanların tecrübelerini paylaşmak için açtık.

Hepinizi bekliyoruz:

http://www.muminsekmanhikayemiyazacak.com