Home İnteraktif İlginç Bilgi / Başarı Böbreklerin tam olarak çalışmaması sonucunda ortaya çıkan bir hastalık: Nefrotik Sendrom

Böbreklerin tam olarak çalışmaması sonucunda ortaya çıkan bir hastalık: Nefrotik Sendrom

0
53

Sendrom vücudun herhangi bir yerindeki dokunun, bezin veya organın fonksiyonlarını tam olarak yerine getirememesi ve beraberinde birçok sisteminde engellenmesine neden olan tıbbi bir durumdur. Bu durum etkilenen bölgeye göre önüne ek alarak isimlendirilmektedir. Nefrotik sendrom da böbrek dokusunun fonksiyonlarını tam olarak yerine getirememesi durumudur.

Nefrotik sendrom sonucunda böbrek işlevleri tam olarak yerine getirilmeyen hastalarda idrarda protein görülmesi, idrarda yağ moleküllerinin görülmesi, kandaki yağ oranının artması, vücut boşluklarında ödem birikmesi ve albümin miktarının artması gibi bulgular ortaya çıkabilmektedir. Görülen bu belirti ve bulgular hastalığın tanımlanmasında ve tanılanmasında önemli bir yere sahiptir.

Nefrotik sendrom birçok hastalığa ve klinik tabloya bağlı olarak görülebilmektedir. Özellikle mevcut olarak bulunan böbrek hastalıkları ve kardiyovasküler sistem hastalıkları nefrotik sendromun ortaya çıkışında büyük bir öneme sahiptir.

Nefrotik Sendromun Belirtileri Nelerdir ?

Nefrotik sendromun bilinen en önemli ve en yaygın görülen belirtisi vücut boşluklarında sıvı birikmesine bağlı olarak görülen ödem oluşumudur. Bu ödem oluşumları en çok göz altı torbalarında ve bacaklarda ortaya çıkmaktadır. Hastalarda oluşan bu ödemlere parmak ile bastırılıp fiziki muayene yapıldığında ödemli doku içe çöker ve uzun süre boyunca doku eski haline dönemez. Bu çukurlar gode olarak isimlendirilmiştir. Oluşan ödem miktarının miktarına göre hastalarda kilo artışı gözlemlenebilmektedir.

Nefrotik sendrom yaşayan hastalarda kan değerlerinin anormal bir şekilde değişmesine bağlı olarak halsizlik ve yorgunluk gibi belirtiler görülebilmektedir. Ayrıca pıhtılaşma mekanizmasında önemli rollere sahip olan proteinlerin idrar yolu ile dışarı atılmasından dolayı vücut dışında ve iç boşluklarda dışarıdan gelen basit travmalara bağlı olarak kanamalar meydana gelebilir ve uzun süre bu kanamalar durmayabilir. Ayrıca pıhtılaşma mekanizması etkilendiği için geniş damarlarda pıhtı oluşumu ve buna bağlı damar tıkanıklıkları görülebilir. Bu belirtilerin yanı sıra aşağıdaki belirti ve bulgular da nefrotik sendrom hastalığında yaygın bir şekilde görülmektedir.

  1. Antikor kaybına bağlı olarak immün sistemde zayıflama, enfeksiyonlara açık hale gelme
  2. Dolaşımdaki D vitamini miktarının azalması
  3. Böbrek işlevlerinde azalma
  4. Kanda yağ miktarının çoğalması
  5. İdrar ile yağ ve protein atılması
  6. Hipertansiyon gibi belirtiler nefrotik sendrom vakalarında yaygın bir şekilde görülmektedir. Görülen bu belirtilerin şiddeti ve sıklığı hastanın genel sağlık durumuna, nefrotik sendromun klinik seyrine ve nefrotik sendromun altında yatan nedenlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Nefrotik sendrom hastalığının tedavisi de görülen bu belirtilere ve bulgulara göre değişiklik göstermektedir.

Nefrotik Sendromun Nedenleri Nelerdir ?

Nefrotik sendrom kendi başına böbreklerde ortaya çıkabileceği gibi (primer nefrotik sendrom) altta yatan herhangi bir hastalığa bağlı olarak da (sekonder nefrotik sendrom) görülebilmektedir. Sekonder nefrotik sendrom vakaları genel olarak organ sistemlerinin bütününü etkileyen hastalıkların varlığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Nefrotik sendromun nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

  1. Erken yaşlarda görülen nefrotik sendrom vakalarının yüzde yetmişinden, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan nefrotik sendrom vakalarının ise yüzde yirmisinden minimal değişiklik hastalığı sorumlu tutulmaktadır. Bu hastalık böbrek biyopsi incelemelerinde kolay bir şekilde fark edilmediği için oldukça zor fark edilen bir hastalıktır. En çok 0-6 yaş arasındaki yaş gruplarını etkilemektedir.
  2. Nefrotik sendroma neden olan diğer bir faktör ise mezengial proliferatif glomerulonefrittir. Bu hastalık böbreğin temel yapısını oluşturan nefronların (böbrek hücreleri) herhangi bir nedene bağlı olarak iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Enfeksiyon gelişen nefronlar zamanla böbreğin görevlerini yerine getirememesine neden olur ve nefrotik sendrom hastalığının ortaya çıkmasına yol açar. Bu hastalarda ilerleyen vakalarda böbrek iflası gelişme olasılığı oldukça yüksektir.
  3. Yetişkinlerde gözlemlenen nefrotik sendrom vakalarının en yaygın nedeni membranöz nefropatidir. Bu durum erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülmektedir. Bu hastalık yanlış ve aşırı bir şekilde kullanılan ilaçlara bağlı olarak görülmektedir.
  4. Bu nedenlerin yanı sıra nefrotik sendroma sistemik lupus eritematozus, immün sistem hastalıkları ve glomerulonefrit gibi hastalıklar da neden olabilmektedir.

Nefrotik Sendromun Tedavisi Nasıldır ?

Nefrotik sendrom hastalığının tedavi edilebilmesi için mutlaka altta yatan nedenin belirlenmesi ve kesin tanının konulması gerekmektedir. Kesin tanının konulabilmesi için idrar testleri, kan testleri ve böbrek biyopsisinin patolojik incelenmesi yeterli olmaktadır.

Nefrotik sendrom vakalarında ilaç kullanımı iyileşme için büyük oranda başarı sağlamaktadır. Kullanılan bu ilaçlar hastalığın tamamen iyileşmesini sağladığı gibi ortaya çıkan belirtiler için semptomatik tedavi şeklinde de uygulanabilmektedir.

Uygulanan tedaviler altta yatan nedenlere ve görülen belirtilere göre belirlenmektedir. Örneğin hipertansiyon görülen hastalarda antihipertansif ilaçlar, damar yapısına katılan yağ moleküllerinin arttığı hastalarda kolesterol düşürücü ilaçlar veya pıhtılaşmayı azaltabilecek antikoagülan ilaçlar gibi. Hastalığın tedavisinde ise genel olarak glukokortikoid ve ACTH hormonu içeren ilaçlar kullanılmaktadır. Nefroloji hastaneleri doktorlarına göre nefrotik sendromda en etkili ilaçlar bunlardır.

Nefrotik sendromu tedavi edilen hastaların tedavi süresince ve tedavi sona erdikten sonra yaşam tarzında birtakım değişikliklere gitmesi gerekmektedir. İyileşen hastaların nefrotik sendromdan sonra özellikle tuz tüketiminde kısıtlama ve hayvansal besinlerin tüketiminde azalma gibi değişikliklere gitmesi gerekmektedir.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here