Çocuklar şiddeti nereden öğreniyor? Çocuklar doğuştan şiddet eğilimi ile mi dünyaya geliyor? Alberd Bandura 1960’ların başında yaptığı bobo bebek deneyi videosu burada.

“Alberd Bandura 1960’ların başında, Davranışcılığın bir versiyonunu geliştirdi; buna önce Sosyal Davranışçılık, sonra da Sosyal Bilişsel Teori adı verildi. Bu teoriye göre davranışın, ortaya çıkabilmesi için ille de doğrudan pekiştirilmesi gerekmez. Başkaları yalnızca gözlemleyerek ve başkalarının yaptıklarının sonuçlarını görerek de öğrenmek mümkündür. Bu ikinci elden öğrenmeye, dolaylı öğrenme ya da Gözlem yoluyla öğrenme adı verilir.

Bandura 1963’de yaptığı çok basit bir deneyde iki grup çocuk kullandı. Deney grubundaki çocuklar, oyuncaklarla dolu bir odaya giren ve Bobo adındaki şişme bir oyuncak bebeğe şiddetle kötü davranan bir erişkini izlediler. Kontrol grubundaki çocuklar ise, bu bebekle güzel güzel oynayan bir erişkini izlediler. Daha sonra, çocuklar teker teker oyun odasına yalnız başlarına bırakıldı ve filme kaydedildi.

Doğrudan hiçbir teşvikte bulunulmadığı halde, Deney Grubu, Kontrol Grubundan anlamlı düzeyde daha saldırgan davranışlarda bulundu. Buradan belirli bir pekiştirici olmadan dahi, çocukların bir modelin davranışını kendilerinden taklit ettikleri sonucuna varmak mümkündür.”

Aslında bu deney, çocukların şiddeti belirli bir şekilde taklit ettiklerini kanıtlayan ilk deneydir.

İLGİLİ YAZI :  Beynin Ayrı Gözü Olduğunu Biliyor Muydunuz?