Çocukta Saldırganlık Bir İhtiyacın Sonucu Ortaya Çıkmıştır

0

Çocuklarda saldırganlık davranışı

Çocuk saldırgan davranışlarsergiliyorsa bunun sebebi üzerinde durmak gerekir. Zira saldırganlık bir ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Saldırganlığın somut nedenleri ise başlıca şunlardır: Saldırgan davranışın ödüllendirilmesi: Mesela arkadaşını döven erkek çocuğun babası benim oğlum erkektir döver diye iltifat ettiinde çocuk bu davranışı tekrar edecektir.

Çocuğun aile içinde şiddete maruz kalması

Babanın evde olmaması ve annenin otorite kuramaması

Saldırgan modellerin olması

Televizyon ve internet gibi araçların yanlış rol modelleri sunması

Saldırgan davranışlara tolarans gösterilmesi

Saldırgan davranışın dayakla cezalandırılması: Anne baba çocuğu dayakla cezalandırıldıklarından çocuk bir süre sonra asi ve sorumsuz olacak ve aynı şeyleri tekrar edecektir.

Çocuk Ve Stres

Büyüklerde olduğu gibi çocuklarda da stres ortaya çıkabilir. Anne baba öncelikle çocuğun duygularını anlamalı ve stresin kaynağına ulaşmalıdır. Çocuklarda görülen şiddetin başlıca nedenleri şunlardır:

Okul başarısında düşme

Arkadaşlarda ilişkilerde sorun

Sosyal aktivitelere karşı ilgisizlik

Güvensizlik korku ve endişe

Uykusuzluk, iştahsızlık

Huysuzluk

Alınganlık, karşı gelme, riskli davranışlar

Sevilmediklerine dair kuşkular

Depresyon

Neler yapabiliriz?

Strese yol açacak ortamlardan uzak durmak

Anne baba, sorunlarını çocuklara yansıtmadan çözüm yolları aramalıdırlar.

Sevgi ve destek arttırılmalıdır

Çocukla birlikte vakit geçirilmelidir

Çocuğun duygularını aktarmasına fırsat verilmelidir

Öğretmenle işbirliği yapılmalıdır

Çocuk sosyal aktivitelere yönlendirilmelidir

Çocuğa ayrılan vakit arttırılmalıdır

Çocuk, arkadaşlarıyla vakit geçirmesi için desteklenmelidir

Sosyal faaliyetlere yönlendirilmelidir

Çocuğa gösterilecek hoşgörü arttırılmalıdır

Kadın Bütün Toplumun Anasıdır

Eğitim alanında katılım ve pay oranı göz önünde bulundurulduğunda özellikle kadınlara evlerinde eğitim ve iş imkânlarının sağlanması, önündeki engelleri kaldıracak adımların, projelerin hayata geçirilmesi daha bir önem kazanmaktadır.

Elbette ki, eğitim bilgiyle birlikte ahlak ve maneviyattan bağımsız düşünülemez. Ahlaksız bir eğitim, maneviyatsız bir kişilik toplum ve milletlerin inkişafında ve insanlık serüveninde hep kötü örnek ve sonuçlar ortaya koymuştur. Şuan dünyada, ileri eğitim ve öğrenim görmüş topluluklara ait devletlere bakıldığında, refah ve uygarlıkların onları şımarttığını ve müstekbir hale getirdiğini görürsünüz.

İlgini Çekebilir:   İnsanları kusurları ile sevmek

Böyle bir dünyada “Ahlak ve Maneviyata” ne kadar ihtiyaç duyulduğu ortadadır.

Bilakis, birçok küresel felaketin ve savaşların sorumluluğu şımarık, müstekbir ulusların desteklediği devlere aittir. Böyle bir dünyada kadının eğitimi ne kadar önemli ise devletlerin görev ve sorumlulukları da bir o kadar artmaktadır. Bu ayrı bir mülahazanın konusu olabilir ama kadın üzerinden sürdürülen aileye düşmanca saldırı ve senaryolar hem kendi ulusları içinde hem de küresel ölçekte kadın ve aile üzerinde yıkıcı etki oluşturmaktadır.

Tavsiyeler

Çocuğun gergin olduğu saatlerde onunla tartışılmamalıdır. Çocuğa sorumluluk verilmelidir

Çocuğa davranışının olumsuz sonuçları gösterilmelidir

Çocuğun olumlu davranışı pekiştirilmelidir. Çocuğa dürtü kontrolü öğretilmelidir Çocuk saldırgan rol modelleri ile bir araya getirilmemelidir Çocuğa öfkesini doğru şekilde ifade etmesi için bilgilendirme yapılmalıdır. Çocuğun ihtiyaçları zamanında karşılanmalıdır.

Kaynak: Milli Gazete

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.