Daha Bebekken Şekilleniyor…

0

- 1x1 - Daha Bebekken Şekilleniyor…

Güven duyma, aşk ve sorunları çözme becerisi bebekken şekilleniyor…
Sevilen kişiye duyulan güven, aşk ve sorunları çözme becerisinin sanılandan çok önce, bebekken şekillendiği belirlendi.

ABD’nin Minnesota Üniversitesinden Dr. Jeffry A. Simpson, 12-18 aylıkken anneyle ilgili deneyimlerin kişilerin 20 yıl sonra romantik ilişkilerindeki tutumlarına ışık tuttuğunu belirtti.

Simpson, kendisine nasıl davranıldığının, ne kadar şefkat görüp sevildiğinin, farkında olmadan, bebeğin ”hafızasında yer ettiğini” vurguladı.

Bilimadamı, kişilerin, mevcut durumların yükünü taşımak için ellerinden geldiğince geçmişte olup bitene dayanan uygun bir yol aradığını da belirtti.

Düşük gelirli annelerin çocuklarının durumunu inceleyen bilimadamları, şimdi yetişkin olan kişileri anneleriyle stresli durumlara sokarak nasıl tepki verdiklerini araştırdı. Çocuklarla, yetişkin olmalarına dek sosyal ve duygusal gelişmelerinin belirlenmesi için düzenli olarak görüşüldü.

Araştırmacılar, çocukların akranlarıyla, en iyi arkadaşlarıyla ve daha sonra sevgilileriyle çatışmalarında nasıl davrandıklarına yoğunlaştı.

Bilimadamları yeni ilişkilerle, iç gözlemle ya da terapiyle davranışlar değişebilse de, stresli durumlarda genellikle ”eski örneklerin yeniden ortaya çıktığına” dikkati çektiler.

Bebekken yaşanılanların nasıl bir yetişkin olunduğunu etkilediğinin psikolojide yeni olmadığını ancak bunun varsayımda kaldığını ifade eden bilimadamları anne-çocuk ilişkisi ile sevgili bağlantısının incelendiği bu araştırmanın, ”önceki varsayımları kanıt teşkil edebileceğini” belirttiler.

Araştırma sonuçları ”Current Directions in Psychological Science” dergisinde yayımlandı.

trthaber

İLGİLİ YAZI :  Yalan Söylemek Sadece Ruhu Değil Bedeni de Etkiliyor