Diksiyon nedir? Sorusuna cevap vererek başlayabiliriz. Diksiyon kelimeleri, jest ve mimikleri doğru kullanarak herhangi bir konuyu karşı tarafa açık ve anlaşılır bir biçimde aktarmaktır.

Tiyatro, piyes gibi sahne oyunlarında, radyoda, televizyonda belirli bir topluluğu seslenirken, şiir okumada, sözle ilgili sanatlarda diksiyonun önemi büyüktür.

Bu işi doğru bir biçimde yapabilmek bir sanattır. Ancak doğru şekilde yapabilmek için öncelikle doğuştan gelen bir kabilenin olması ve konuşmaya yarayan organımızın sağlıklı ve işlek olması gereklidir.

Ayrıca ses tonu jest ve mimiklerin birbirine uyumluluğu da oldukça önemlidir tabi bu durumun sağlanabilmesi için konuşmayı yapacak kişinin kelime haznesinin de geniş olması gerekir. Böylesine başarılı bir diksiyona sahip olabilmek için uzun süre çalışma ve eğitim gerektirir.diksiyon-hakkinda-bilmedikleriniz  - Diksiyon hakk  nda bilmedikleriniz - Diksiyon Nedir, Diksiyon hakkında bilmedikleriniz!

Bu eğitimin bölümleri bunlardır;

Ses Eğitimi: Bu bölüm Ses, solunum, vurgu, durak, ses tonu eğitimlerinden oluşur.

Kelime Eğitimi: Bu bölüm ise kelimelerin seçimi, kelimenin söylenişi, vurguya dikkat edip kelimeleri birbirlerine veya duraklara ayarlama gibi eğitimlerden oluşur.

Söz Akımı: Bu bölümde alınan eğitimler sözlerdeki canlılık, noktalamalara dikkat etmek.

Anlatım: Bu bölümde alınması gereken eğitimler ise bunlar anlatımda tabiilik, üslup, açıklık, ses kuvveti, tasavvur, incelik, hareket, taklit, Jest ve mimik kontrolüdür.

Diksiyonda dikkat edilmesi gerek hususlar; dinleyiciyi inandırmak, heyecanlandırmak, bıktırmamak, sıkmamak, usandırmamak, açık ve gerçek konuşmaktır.

Ülkemizde diksiyon faaliyetlerine ilk kez 1936 senesinde başlandı. Daha sonra Tahsin Banguoğlu tarafından nazari fanatik ile “ses eğitimi” dersi ilave edildi.diksiyon-nedir  - Diksiyon Nedir - Diksiyon Nedir, Diksiyon hakkında bilmedikleriniz!

Diksiyonun ne olduğunu inceledik şimdide diksiyonun alt dallarına bir göz atalım;

Boğumlama;
Boğumlama konuşma organlarının boğazdan çıkan sese biçim vermek için topluca çalışması anlamına gelir.

Söyleniş;
Adında anlaşılacağı gibi kelimelerin doğru kullanılıp kullanılmadığına bakmaksızın sadece söylenişi esas alır.

Vurgu;
Vurgu hecenin şiddetiyle birlikte hecenin ne kadar uzun tutulacağını belirler.

İletme Gücü;
Dinleyicinin konuşan kişiyi anlamasını ve anlattıkları konulardan etkilenmesini esas alır.

Soluma;
Üç çeşit soluma şekli vardır;

İlki üst göğüs ve göğüs boşluğu soluması,
İkincisi alt soluma ve karından soluma,
Üçüncü ve sonuncusu ise bütünsel, (üst göğüs ve karın soluma)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.