Ergenlikte Kimlik Karmaşası

Kimlik şekillenmesi yaşamboyu sürmesine karşın, en dikkat çeken yapılanma ergenlik döneminde gerçekleşmektedir. (Archer,1989)

Bebeklik döneminde oluşturduğunuz ilk kimlik duygusu anne ile bebeğin karşılıklı güven duyarak ve birbirlerini tanıyarak buluştukları noktada ortaya çıkar. Erikson bunu bebek açısından“ne almayı ve vermeyi umuyorsam ben oyum”şeklinde tanımlanmıştır.Özerklik dönemininde kimlik oluşumuna katkısı bir hayli önemlidir. Ergenliğe adım atan birey bu dönemde; ilk özerkleşmesini tekrarlarken çocukluğunuda  tekrar etmektedir.Özerkliğin çocuk açısından kimliğe yansıması“özgürce ne isteyebiliyorsam ben oyum”şeklinde tanımlanmıştır.

  • Ergenlik döneminde sağlıklı kimlik oluşumu nasıl gerçekleşir?

Bu dönemde birey; yaşadığı fiziksel ve zihinsel değişimlerinde etkisiyle değerlerini oluşturma çabasındadır. Aileyle ve çevresiyle çatışma halinde olması belirli bir düzeye kadar normal karşılanmalıdır. Ergen kendilik imgeleri ve kendilik tasarımlarını içlerinde örgütlenir ve çevre/nesne/kendiliğin daha gerçekçi tasarımlarına dönüşerek bütünleştirirler(jacobson,1978)

Jacobson’un bu ruhsal yapıyı  kendilik diye tanımlıyor.Kendilik bireyin;fiziksel,bedensel ve ruhsal yapısı, istekleri, davranışlarını ilgi ve tutumlarını bütün olarak tasarlayabilmiş ve algılabiliyor olması halidir.

  • Ne zaman kimlik oluşumu kimlik karmaşasına  dönüşür?

Ergenin kendini keşfetme uğraşını sınırlandıran zorlamalar ya da aşırı sorumluluk yüklenmesinin getirdiği ani ve aceleci kararlar, kimlik duygusunun gelişiminde başarısızlıklara ya da potansiyeli değerlendirmemeye neden olur, Ergenin değerleriyle yeni değerleri karşılaştırdığı; mesleki, cinsel ve sosyal kimliğini tanıyarak oturtmaya çalışıldığı sürede yoğun çaba harcanır.Kendi kimlik duygumuzu kazanabilmek için ergenlik döneminde verdiğimiz bu savaş normaldir.Ancak bir türlü atlatılamayan bireyin kendi değerlerini oturtamadığı belirsizlik ve çalkantılı süreç bu şekilde devam ederse kimlik karmaşası yaşanır.

  • Kimlik karmaşası yaşayan bireyin özellikleri

Kimlik karmaşasına giren bireyler , kendilerine belli bir yön veremeyen, bir yerde kök salamayan bireylerdir. Erikson kimlik karmaşası yaşayan bireyi şöyle tanımlar“İnsanlara yaklaşmada ve sıkı ilişkiler kurmada başarısızlık gösterir.Ve bunun sonucunda yalnızlık çeker.Uygun olmayan rasgele kişilerle arkadaşlıklar kurar.Çalışamama, kendini bir işe verememe, dikkatini toplama güçlüğü belirgindir. Yarışmaktan kaçar ve yeteneklerine uymayan işlerde kendini tüketir.Ailenin ve toplumun onaylamadığı rollere girer.Ve kimlik karmaşasından kurtulmak için değişik yollara sapabilirler(teröristler,şiddet eylemcileri)

Marcia(1980) Bireyin dört kimlik durumunun birisinin içinde olacağını belirtmektedir. Bunlar; kimlik bocalaması, ipotekli kimlik , moratoryum ve başarılmış kimliktir.

  • Yapılan çalışmalarda kızlarda erkeklere oranla kimlik duygusunda sorunlar, aşamalı kimlik oluşumundaki sorunlar çekimlik bocalaması daha sık bulunmuştur(erkeklerde kimlik bocalaması%12.3 , kızlarda kimlik bocalaması % 23.7)

Ülkemizde Eryüksel(1987) üniversite öğrencileriyle yaptığı bir çalışmada kız öğrencilerin daha çok ipotekli kimlik durumlarında olduklarını ileri sürmüştür.İpotekli kimlik statüsünde hiçbir araştırma yapılmadan yakın çevredeki otorite figürlerinin(anne-baba, geleneksel beklentiler) birey için önerdiği ya da planladığı beklentileri karşılayan bağlanmalar yapılmaktadır.Bu durum daha çok geleneksel yapıların hakim olduğu ve kızların otonomisine daha sınırlı izin verildiği aile ve toplumlarda gözlenmektedir.

  • Kimlik karmaşası ne zaman sona erer?

Birey içinde yaşadığı toplum ve kültürle bütünleşip kendi değerlerini oluşturabilmiş yapıda olmalıdır.

Kendiyle ilgili;

Ben kimim?

Ben ileride ne olmak istiyorum?

Beni ben yapan kişisel özelliklerim nelerdir?

Ben nereye doğru gidiyorum?

  • Yukarıdaki sorulara cevap oluşturabilen ergen bireyin kendi hayatına yön verebilmek için sorduğu bu temel sorular; şu anda yaptıklarının ve gelecekte yapacaklarının bütünleşmesidir
  • Kimlik gelişimi sağlıklı bireylerin  özellikleri nelerdir?

Erikson’a göre en uygun kimlik gelişimi; bireyin içerisinde kendi biyolojik ve psikolojik kapasitesini,gereksinimlerine uygun sosyal rolleri deneyebileceği ortamlarda bulunduğunda ortaya çıkmaktadır.Erikson’a göre ergen; önceki sayısı kimliklerini yeniden organize ederek ,sentezleyerek ve dönüştürerek kimliğini inşa eder.

Ergenlik döneminden itibaren kimlik oluşumunda bireyin; ilişkilerinde sıcak ve aşırı derecede sınırlayıcı olmadığı, ergenin koruyucu ve sahipleniciliğini hissettiği, ergenin bireyselliğin öne sürme konusunda cesaretlendirildiği ailelerde yetişen bireyler başarılmış kimlik gelişimi oluştururlar.Bu bireyler, özerkleşme konusunda sıkıntı yaşamamakta aynı zamanda ailelerine bağlı kalmaktadırlar.

  • Sağlıklı bir kimlik duygusu oluşturmak uzun bir süreçtir ve genç yetişkinliğe kadar uzayabilir.Kimlik duygusunun oluşumu bilinçli gerçekleştirilen bir durumdur ve kişinin bedenini kabullenmesinden nereye gittiğini bilme duygusu ile önemsenen kişilerin getirdiği içsel bir güvenle giden bir süreçtir.

KAYNAKÇA

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_30321/cogepderg-12-69.pdf

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/293381

Bültenimize üye olun

Sitemize yeni eklenen içeriklerden ve en güncel yazı, foto ve videolardan haberdar olmak için üye olunuz.

12 Yaşında Bir Kıza Yazılanlara Bakın

12 Yaşında Bir Kıza Yazılanlara Bakın 'Merhaba ben Ayla, 12 yaşındayım' diye internete giren küçük...

Uyurken Konuşmak Neyin Göstergesi?

Uykumda konuşuyormuşum, bu bir hastalık mı? Uykuda Konuşma Nedir? Uyku sırasında konuşma eylemidir. Bir parasomni (uyku...

Aşkın belirtileri nelerdir?

Psikoloji İstanbul Danışmanlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Filiz Kaya aşkın belirtilerini anlatıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde...

- ads -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here