Filozoflardan Mutluluk Üzerine

Advertisementmutluluk - ahmet yildiz kitaplari - Filozoflardan Mutluluk Üzerine

“Mutluluk, düşündüğünüz, söylediğiniz ve yaptığınız şeylerin uyum
içinde olduğu andır.”

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Hem bireysel hem de toplumsal bağlamda mutluluk kavramı,
Platon ve Aristoteles’in klasik çağından beri filozoflar için bir
sorunsala dönüşmüştü. Mutluluk, bireysel arzuların doyurulmasıyla
ilgili bir mesele midir ve eğer böyleyse, çok derin etik dilemmalar da
doğurmaz mı?

Başkaları acı çekerken ya da çok mutsuzken, mutlu olmak mümkün
olabilir mi? Bireysel mutluluğun peşinde olmanın, başkalarının
mutsuzluğuna yol açması kaçınılmaz mıdır?

Jeremy Bentham ve John Stuart Mill’in yararcılık teorisi bu etik fikirle ilgilidir. Ünlü filozofların bir kısmı, insan doğası üzerine yapılan çalışmalardaki güdüsel itkiyle ilgili oldukça karamsardır, tıpkı on yedinci yüzyılın insanlara güveni olmayan çatık kaşlısı Thomas Hobbes gibi. Yine de Hobbes’un insan yaşamı üzerine düşüncelerinin, İngiltere İç
Savaşı’nın katliam ve zulüm deneyiminden etkilendiği de dikkate
alınmalıdır.

Platon’un ve Aristoteles’in daha yumuşak bir tonu vardır: Platon
nüktedanlık ve el değmemiş coşkuyla ilgilenir; Aristoteles ise aklın ve
bilginin hazzıyla.

Daha yerleşik ve makul bir bakış açısı ise, on
sekizinci yüzyılın Alman filozofu Immanuel Kant tarafından
yürütülür. Kant, mutluluk gibi kavramlar söz konusu olduğunda ahlak
felsefesinin kodlarını temellendirmenin zorluklarına işaret eder.

Son olarak, Antik Yunan’ın “güldüren filozofu” Demokritos’a söz
verelim; Demokritos, neşenin bir erdem olduğu fikrini geliştirmiştir.
Mutlaka bireysel olarak buna inanan pek çok insan vardır, neşeli
mizaçtaki insanlarla birlikte olmak yeğlenir ve belki de mutluluk
sadece Gandi’nin de ortaya koyduğu gibi, düşünce, eylem ve söz
arasındaki uyumla yakalanabilir.

Zekânın Tanımları ve Tarihsel Gelişimi

Zekâ, diğer pek çok psikolojik değişken gibi, doğrudan gözlenemeyen çok karmaşık yapılardan (construct) biri,...

Mindfulness Hayatı Nasıl Etkiler?

Farkındalık Nedir, Ne Demektir? “Farkındalık” (mindfulness), mevcut ana odaklanmak anlamına gelir. Yani farkındalık, mevcut hâliyle “deneyim”e odaklanmak...

Başarı İle İlgili Kitap Alıntıları

Başarı ve mutluluk konusunda ilişkiyi anlatan kitaplardan bölümleri sizin için derledik. 10 kitaptan 10...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.