FUTBOL ve NLP

0

NLP NEDİR?

Başarı sanatı NLP, kişisel performansı geliştiren , sağlıklı ve etkili iletişim kurma becerisi kazandıran bir kişisel gelişim bilimidir. NLP ışığında kişinin kendine olan güvenin ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması, motivasyon, karar verme stratejileri ve iletişim becerilerini geliştirerek, kalıcı ve hızlı öğrenme sağlanmakta, iç çatışmaları yok etmekte böylece daha mutlu, daha başarılı ve daha aktif bir hayat sürmemizi sağlar. NLP’ ye göre davranışlarımızı yöneten iç dünyamızdır, iç dünyamızdaki olumsuzluklar çözülünce bastırılmış olan özgüven, Özdeğer gibi pozitif duyguları ortaya çıkarır.

- futbol psikoloji - FUTBOL ve NLP
Youth soccer team kicking ball during game

FUTBOLDA POZİTİF GELİŞİM (NLP) FUTBOL NLP’YE DUYULAN İHTİYAÇ NEDENLERİ

• Hızla Değişen ve Gelişen Futbol Anlayışına Uyum Sağlayamamak

• Dünya Futbolunda Söz Sahibi Olabilmek İçin Etkin Hedefler Belirleyememek

• Futbolda İdari, Teknik, Kültür ve İletişimde Alanlarında, Çağdaş Futbol Anlayışını benimseyememek.

• Çağdaş Futboldaki Kalite ve Gelişim Farklılıklarına Uyum Sağlayamamak

• Futbolcu ve Antrenör Eğitiminin Niteliğini Artırmak

HEDEF KİTLE

• Yönetici

• Antrenörler

• Futbolcular

• Hakem

• Spor Medyası

• Kulüp personeli…vb.

• Taraftarlar

KULÜP YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK OLANLAR

Bu program futbolda kulüp yöneticilerine yönelik olup bireyi bütünüyle yeniden yapılandırmayı esas alan bir çalışmadır. Program bireyin geçmişteki yönetim anlayışını olumsuz tecrübelerini yeniden düzenlemekle başlayıp aşağıda belirtilen çalışmalarla desteklenip bireyin başarı ve güç limitlerini zirveye taşıyan bir çalışmadır.

Programın ana çatısını çağdaş yönetim anlayışı ve öz güveni engelleyen negatif duygu ve tecrübeleri temizleyip arzulanan bir özgüven performansını kazandırmaktır.

Futbol Kulüp Yöneticilerinin değişmesine ve gelişmesine ihtiyaç duyulan yönleri:

Değiştirmek İstedikleri – Çekingenlik – Karamsarlık – Hayır diyememe – Stres – Uyku bozuklukları – Sinirlilik – Acelecilik – Gerginlik – Takıntılar – Geçmişin olumsuz etkilerinden kurtulmak – Gelecek kaygısı – Strese dayalı fiziksel sorunlar Geliştirmek İstedikleri – Özgüven geliştirme – Kendini tanıma – Haz alarak çalışma – Özdeğer geliştirme – Özel hayat-iş hayatı ayırımı – Hayatın anlamı – Girişimcilik – Liderlik ruhu

İLGİLİ YAZI :  Patronlar Kendilerini Hangi Kitaplarla Geliştiriyor
- futbol psikoloji - FUTBOL ve NLP
Youth soccer team kicking ball during game

FUTBOLCULARA YÖNELİK KİŞİSEL DEĞİŞİM PROGRAMI (NLP- Beyin Dilinin Yeniden Programlanması) PROFESYONEL FUTBOLDA NLP

• Liderlik

• Özgüven Geliştirme

• Başarı Stratejileri

• Etkili İletişim

• Özel Hayat ve İş Hayatı Ayrımı

• Transfer Stratejileri

• Gelecek Planlamaları

• Futbolda Kişisel Yatırım

FUTBOLCU EĞİTİMİNDE NLP

• Öğrenme Zorluklarının Yenilmesi

• Futbolcuların Algı Kanallarına Göre Antrenman

• Etkili ve Hızlı Öğrenme Teknikleri

• Profesyonel Anlayışla Hedef Belirlemek

• Motivasyon

• Müsabaka Kaygısının Giderilmesi

• Konsantrasyon Eğitimi

• Futbolda Korku Duygusunu Yenme

• Futbolda Stres Yaratan Faktörler Ve Başa Çıkma Yöntemleri

• Özel Antrenman Alışkanlığının Kazandırılması Ve Zihinsel Antrenman Teknikleri

• Periyodik Danışmanlık Hizmetleri

• Kulüp-Aile-Okul İletişimi

FUTBOLCUDA KİŞİSEL GELİŞİM

• Özgüven

• Antrenman Yapma İstek ve Arzusu

• Etkili ve Doğru Kara Verme Stratejileri

• Bireysel Yetenek ve Farkındalık

• İç Motivasyon Devamlılığı

• Pozitif İç İletişim

• Modelleme Yöntemi

• Negatif Davranışların Pozitif Eyleme dönüşümü

• Beceri ve Öğrenme Performansını Artırmak

FUTBOLCULAR İÇİN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

• Futbolcular Arasında Uyum

• Yönetici, Antrenör, Futbolcular ve Taraftarlar Arasında Uyum

• Futbolcu ve Aile İlişkisi

• Kulüp, Futbolcu ve Aile İlişkisi (Altyapı Ağırlıklı)

• Futbolcu Okul İlişkisi

• Futbolcu Çevre İlişkisi (Arkadaş, Sosyal Hayat ve Medya) Futbolculara Uygulanması Hedeflenen Psikolojik Anket ve Envanterler

• Müsabaka Kaygısı

• Görev ve Ego Yönelimleri

• Motivasyonel İklim

• Grup Bütünlüğü

• Liderlik Algısı

• Özyeterlilik

• Yaşam Doyumu

• Atılganlık

• Saldırganlık

• Durumluluk ve Sürekli Kaygı

• Tutum Ölçeği

ANTRENÖR EĞİTİMİNDE NLP

• Öğrenme Zorluklarının Yenilmesi

• Futbolcuların Algı Kanallarına Göre Antrenman

• Etkili ve Hızlı Öğretme Teknikleri

İLGİLİ YAZI :  Başarı için yedi ruhsal kural

• Profesyonel Anlayışla Hedef Belirlemek

• Motivasyon

• Müsabaka Kaygısının Gidermek

• Konsantrasyon Yöntemlerini Bilme

• Futbolda Stres Yaratan Faktörler Ve Başa Çıkma Yöntemleri

ANTRENÖRLERDE KİŞİSEL GELİŞİM

• Özgüven

• Etkili ve Doğru Kara Verme Stratejileri

• Bireysel Yetenek ve Farkındalıkları Tespit Edebilmek

• İç Motivasyon Devamlılığı

• Pozitif İç İletişim

• Modelleme Yöntemi

• Beceri ve Öğrenme Performansını Artırmak

• Etkili İletişim

ANTRENÖRLER İÇİN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

• Yönetici, Futbolcular ve Taraftarlar Arasında Uyum

• Kulüp, Futbolcu ve Aile İlişkisi (Altyapı Ağırlıklı)

• Antrenör Çevre İlişkisi (Arkadaş, Sosyal Hayat ve Medya) Antrenörlere uygulanması hedeflenen Psikolojik Anket ve Envanterler

• Müsabaka Kaygısı

• Görev ve Ego Yönelimleri

• Motivasyonel İklim

• Liderlik Algısı

• Özyeterlilik

• Saldırganlık

• Durumluluk ve Sürekli Kaygı

İDARİ PERSONEL EĞİTİMİNDE NLP

• Öğrenme Zorluklarının Yenilmesi

• Profesyonel Anlayışı Benimsetmek

• Motivasyon

• İş Kaygısını Gidermek

• Stres Yaratan Faktörler Ve Başa Çıkma Yöntemleri

MOTİVASYON VE BAŞARI EĞİTİMİ

• Özgüven

• İç Motivasyon Devamlılığı

• Pozitif İç İletişim

• Etkili İletişim