Gelecek vaat eden meslek liseleri

  Öğrencilerin gönlünden fen lisesi, sosyal bilimler lisesi veya Anadolu lisesi geçse de puanı yeterli olmayabiliyor ya da ileride diplomalı bir işsiz olunabilir. Oysa Meslek liseleri hem meslek sahibi yapıyor hem de mezun ettiği öğrenciye kolay iş bulma imkânı tanıyor.

  sex hikayesi
  mobil seks hikayeleri

  Özellikle son yıllarda meslek liselerinin bazı bölümleri iş imkanları nedeniyle ön plana çıkıyor. Uçak bakımı, adalet, denizcilik, hasta ve yaşlı bakım hizmetleri, raylı sistem teknolojileri, biyomedikal cihaz teknolojileri, matbaa ve bilişim teknolojileri,hemşirelik, radyoloji teknisyenliği, adalet, raylı sistemler teknolojisi mezunlarına sektörde rahatca iş bulma imkanı buluyor.

  Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi veya Anadolu liselerine puanı yeterli olmayan öğrencilerin tercihlerinde ilk sırada sağlık meslek liseleri olmalı.

  ‘Hemşirelik alanı’ ve ‘anestezi teknisyenliği dalı’, ‘ortopedik protez ve ortez’, ‘radyoloji teknisyenliği’ ‘tıbbi laboratuvar teknisyenliği’ alanlarının önü çok açık ve iş bulma şansı da yüksek.
  Veliler, çocuklarını çocuk gelişimi ve eğitimi alanı, denizcilikalanı ve bu alanın içinde yer alan gemi elektroniği ve haberleşme alanı, bilişim teknolojileri alanı, motorlu araçlar teknolojisi alanı, raylı sistemler teknolojisi alanı, uçak bakım alanı, adalet alanı, muhasebe ve finansman alanı, kuyumculuk teknolojisi alanı, endüstriyel otomasyon alanı, sanat ve grafik tasarım alanı olan ve bu alanlarda da eğitim veren okullara yönlendirebilir.

  Meslek liseleri, not ortalaması ile öğrenci alırken Anadolu meslek ve teknik liseleri SBS puanını dikkate alıyor. Tercih edilen alana göre değişiklik gösterse de taban puan 320, tavan ise 438. Yoğun bir ders programına sahip bu liselerde haftada 35 saat eğitim ve öğretim görülüyor. Tabii ki Anadolu meslek liselerinde bu saat 45′e kadar çıkıyor. Ayrıca 10., 11. ve 12. sınıfta staj görülüyor. Öğrenciler, genellikle 12. sınıfta görülen ‘işletmelerde beceri eğitimi’ dersinde eğitime gittikleri kurumlarda işe yerleştiriliyor.

  İş garantili bir bölüm: Uçak bakımı

  Uzmanlara göre ‘uçak bakımı’, iş bulma garantisi olan alanların başında geliyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre bu bölümden mezun olan öğrencilerin yüzde 99′u hemen meslek sahibi oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2008 yılında Uluslararası Havacılık Bakım Onarım Merkezi (HABOM) olması ve sivil havacılıktaki gelişmeler; alanda istihdam imkânını artırdı. Türkiye genelinde bu alana sahip okul sayısı az. İstanbul’da sadece Bağcılar ve Sabiha Gökçen teknik ve endüstri meslek liseleri bu alanda mezun veriyor. Tavan puanları 377 ve 405′ten başlayan bu okullar, 412 ve 445 puanla yerleştirmeyi kapatıyor. Kontenjan sayıları ise 48 ve 96. Bu bölümü bitiren bir öğrenci, uçak gövde–motor teknisyeni veya uçak elektroniği teknisyeni olabiliyor. Öğrenciler sayısal puan türüne göre otomotiv öğretmenliği, havacılık elektrik elektroniği sivil havacılık yüksekokulu, elektronik ve bilgisayar öğretmenliğine devam edebildikleri gibi birçok meslek yüksekokulu programlarına sınavsız geçiş de yapabiliyor. Raylı sistemler, elektrik-elektronik teknolojisi, elektronik haberleşme, biyomedikal cihaz teknolojisi, mekatronik, radyo televizyon tekniği, otomotiv, endüstriyel elektronik bunlardan sadece birkaçı. Uçak bakım alanında çalışacak meslek elemanları; sivil uçak bakım merkezleri, askeri hava ikmal bakım merkezleri, uçak fabrikaları gibi iş piyasasının ihtiyacına göre istihdam ediliyor.

  En fazla İstİhdam edİlen bölümler

  Alanda istihdam Mezun edilen mezun sayısı sayısına oranı

  Ortopedi 79 100,00 %
  Uçak bakım 120 99,17 %
  Sağlık 100 69,44 %
  Hemşirelik 85 52,80 %
  Motorlu araçlar teknolojisi 753 46,68 %

  Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’da okulların istihdam durumu.
  Meslek liselerinin hangi bölümlerine ilgi var?

  Alan: Adalet

  Yapılabilecek meslekler: Zabıt kâtipliği, infaz koruma
  İş bulma imkânı: Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatı, cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz kurumları, kamu ve özel güvenlik şirketleri, hukuk ve avukatlık büroları, bankalar

  Alan: Denizcilik

  Yapılabilecek meslekler: Gemi yöneticiliği, gemi elektroniği ve haberleşme zabitliği, makine zabitliği, yat kaptanlığı, balıkçı kaptanlığı, balıkçı gemisi kaptanlığı
  İş bulma imkânı: Yük, yolcu ve hizmet gemileri

  Alan: Hasta ve yaşlı hizmetleri

  Yapılabilecek meslekler: Yaşlı bakım elemanlığı, hasta bakım elemanlığı, engelli bakım elemanlığı
  İş bulma imkânı: Huzurevleri, bakımevleri, evde bakım, hastane, poliklinik

  Alan: Raylı sistemler teknolojisi

  Yapılabilecek meslekler: Raylı sistem inşaatçılığı, raylı sistem makineciliği, raylı sistem elektrik elektronikçiliği, raylı sistem işletmeciliği, raylı sistem mekatroniği
  İş bulma imkânı: Özel ve kamu işletmeleri

  Alan: Biyomedikal cihaz teknolojileri

  Yapılabilecek meslekler: Sağlık alet ve makinelerinin bakımı ve onarımından sorumlu eleman
  İş bulma imkânı: Kamu veya özel hastane

  Alan: Bilişim teknolojileri

  Yapılabilecek meslekler: Ağ işletmenliği, web programcılığı, veri tabanı programcılığı, bilgisayar teknik servisi
  İş bulma imkânı: Bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticarî kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşları

  Alan: Matbaa

  Yapılabilecek meslekler: Baskı öncesi operatörlüğü, ofset baskı operatörlüğü, flekso baskı operatörlüğü, tifdruk baskı operatörlüğü, serigrafi ve tampon baskı operatörlüğü, baskı sonrası operatörlüğü
  İş bulma imkânı: Orta ve büyük ölçekli matbaalar.

  Alan: Laboratuvar hizmetleri

  Yapılabilecek meslekler: Tarım laboratuvar teknisyenliği, hayvan sağlığı laboratuvar teknisyenliği
  İş bulma imkanı: Özel ve kamu laboratuvarları

  Meslek lisesi iş bulma adına güzel bir fırsat

  – ÖSYS’ye milyonlarca öğrenci başvurdu. Bu öğrencilerin 806 bini yani yüzde 50′den fazlası normal lise mezunu. Sınava giren tüm öğrenciler için yaklaşık 330 bininin 4 yıllık bir lisans programına yerleştiği göz önüne alındığında sınavı kazanamamış, herhangi bir mesleki yeterliliğe sahip olmayan, gelecek adına ne yapacağına karar veremeyen bir genç kitlesinin açıkta kaldığı net bir şekilde görülüyor.
  Ülkemizde herkes işsizlik oranlarının yüksek olduğundan ve genç nüfusun iş bulmakta problemler yaşadığından şikâyet ediyor. Genç nüfusun iş bulamamasının ve işsizlik oranlarının azalmamasının en büyük nedenlerinden biri de iş arayan gençlerin çağın gerektirdiği ve kuruluşların aradığı yeterli mesleki ve teknik bilgi-becerilere sahip olmamasıdır. Özellikle SBS’de istediği puanı alamamış öğrenciler için bu okulların çok önemli birer fırsat olduğu unutulmamalı.

  Karşımızda çok önemli bir alternatif var. Bir kere daha düşünelim ve tercihimizi ona göre yapalım. Çocuklarımızı gelecekte liseyi bitirmiş ama üniversite kapısında bekleyen, lise mezunu olmaktan başka bir vasfı olmayan biri olarak mı görmek isteriz? Yoksa çağın gerektirdiği mesleki ve teknik eğitimi almış, aranan, katsayı engeline takılmadan istenen üniversiteye de girme hakkına sahip, nitelikli bir işgücü olarak mı?
  Katsayı hâlâ problem mi?

  Ülkemizde mesleki ve teknik eğitim veren kuruluşlara karşı özellikle ‘katsayı adaletsizliğinden’ kaynaklanan bir önyargı var. Değişen ‘katsayı’ uygulaması ve ortaöğretim başarı puanının da artık alan içi tercih yapıldığı takdirde 0,15, alan dışı tercih yapıldığında ise 0,12 ile çarpılması, yani makasın iyice daralmış olması çok önemlidir. Sınavdaki soru sayılarının artmış olması bu makasın çok az bir netle kapatılabilmesine imkân sağlamıştır. Meslek liseliler için ise kendi alanlarındaki lisans programlarını içeren meslek yüksekokullarını tercih etmeleri halinde ortaöğretim başarı puanlarının 0,15′e ilave olarak 0,06
  ile de çarpılacak olmasının avantajları iyi değerlendirilmelidir.

  Özel okullara kayıt nasıl olacak?

  Özel fen liseleri, özel sosyal bilimler liseleri, anadolu lisesi programı uygulayan özel liseler, özel anadolu öğretmen liseleri, özel anadolu teknik liseleri, özel anadolu meslek liseleri, özel anadolu sağlık meslek liseleri OYP’ ye göre öğrenci almaktadır. Bu okulları tercih etmek isteyen adaylar http://oges.meb.gov.tr adresinde yayımlanan Tablo 9′dan bu okulların tercih kodlarına bakarak tercihlerini yapabilirler. Önemli bir nokta bu okulların yedek yerleştirmeye dâhil edilmeyecek olmasıdır. Dolayısıyla adaylar bu okullara asil olarak yerleşemezler ise yedek listede de yer alamayacaklardır. Türkiye Özel Okullar Birliği’ne bağlı Türk ve yabancı özel okullar ise ilköğretim 8′inci sınıf SBS sonucuna (okul puanı eklenmeden, ham puana göre) göre öğrenci alacak. Bu okullara başvurmak isteyen öğrenciler 1 Ağustos 2011 tarihinden itibaren okullar tarafından ilan edilecek olan taban puanlara göre kayıt olmak istediği okullara ön kayıt yaptırabilecek.

  Adayın, belirtilen özel okullardan birine yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’na katılmış ve sınavının bakanlıkça geçerli sayılmış olması gerekli. Türk ve yabancı özel okullar ile ilgili tüm bilgiler, kontenjanlar, okul listesi, eğitim süresi ve daha geniş bilgilendirme www.turkozokbir.org.tr adresinden takip edilebilir

  Kişisel Başarı
  2003 yılında amatör olarak başlayan ancak şu anda Türkiye'nin en kaliteli kişisel gelişim, eğitim ve psikoloji sitesi olmayı başaran www.kisiselbasari.com 'u facebook , twitter, youtube gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz.

  Benzer içerik

  ETKİLİ DİNLEME VE NOT TUTMA

  Etkili dinleme sadece söylenilenleri duymak değil, aynı zamanda bu söylenenleri önemli...

  Yorumlar

  1. Adamlar fistik gibi yapmişkar ne meslek seçeceni bilmiiyorsa bu site on numara bir site

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Yeni Eklenenler

  Ergenlikte Kimlik Karmaşası

  Kimlik şekillenmesi yaşamboyu sürmesine karşın, en dikkat...

  Şampiyon Sözleri : Şampiyonların Başarı Sırları

  Spor tarihine geçen efsane sözlerin sahibi olan...

  Pahalı Olanı Tercih Etme Nedeni: Chivas Regal Etkisi

  Adından da anlaşılacağı gibi konu tamamıyla Chivas...

  İletişimde kalın!

  75,634BeğenenlerBeğen
  187,653TakipçilerTakip Et
  252TakipçilerTakip Et
  2,380TakipçilerTakip Et