1-Karşındakini yargılama. Tenkit etme. Başkalarını kötüleyeceğimize, onları anlamaya çalışalım. Onların yaptıkları şeyleri ne için yaptıklarını gözetelim ve araştıralım. Bu tarz hareket insanlar arasındaki sempati, müsamaha ve nezaketi besler.

Tenkit, insanı müdafaa vaziyeti almaya ve kendini haklı göstermek için uğraşmaya sevk ettiği için zararlıdır. Hatta tehlikelidir. Çünkü, insanın hayatta en çok kıymet verdiği izzet-i nefsini yaralar. Her insanın kendine verdiği öneme dokunur, hiddetini körükler. Eğer tenkit edilecekse, başkalarının hatalarını tenkit etmeden önce kendi hatalarınızdan söz ediniz. Sizin böyle kendi hatalarınızdan söz etmeniz başkalarını kendi hatalarını kabule teşvik eder. Onların hatalarını, bir vasıtadan faydalanarak gösteriniz.

2- İnsanları teşvik ediniz. Düzeltmek istediğiniz yanlışları kolaylıkla ıslah edilecek gibi gösteriniz. Yaptırmak istediğiniz işi karşınızdakinin kolayca başaracağınıza inandırınız. İş yaptırmak için rekabet hissini hızlandırmak gerekir.
İnsanların en güzide meziyetleri takdir ve teşvik ile gelişir.

SCHWAB

3- Hiçbir münakaşa kazanılmaz, münakaşadan çekinin.

“ Şunu bunu ispat edeceğim ” diye söze başlamak doğru değildir. Bu şekilde hareket bir meydan okumadır. Meydan okumalar muhalefet uyandırır ve muhatabınızı sizinle mücadeleye sevk eder.

Olabilirsen başkalarından daha akıllı ol. Fakat onlara daha akıllı olduğunu söyleme.

Lord CHESTERFIELD

4- Şu üç şey hakkında dudağını kıpırdatma; gittiğin yol, paran, bir de mezhebin. Çünkü bu üçünün de düşmanı çoktur. Düşman bildi mi sana pusu kurar. Bir-iki kimseye söyledin mi, artık o sırra veda et. İki kişiyi aşan, bir başkasına da söylenen her sır, yayılır.

MEVLANA

5-“Başarıyı hedef alın,mükemmel olmayı değil. Yanlış yapma hakkından vazgeç-meyin,vazgeçerseniz yeni şeyler öğrenme ve gelişme imkanını kaybedersiniz. Unutmayın : Mükemmelliyetciliğin arkasında korku yatar. İnsan olduğunuzu hatırlayarak korkularınızı göğüsleyin. Daha mutlu ve daha etkili olursunuz.”

DAVİD M.BURNS

6- ” İlim adamları olmasaydı,insanlar hayvanlar gibi olurdu. Çünkü alimlar insanları, öğretim vasıtasıyla barbarlıktan çıkarıp insanlık seviyesine yükseltirler.”

İmam-i Gazali

7-Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatli seylerin sarhosu oldukça, ruhunun üzüm salkimini görebilir misin ki?

MEVLANA

8-Birinin basina toprak saçsan basi yarilmaz. Suyu basina döksen, basi kirilmaz. Toprakla, suyla bas yarmak istiyorsan, topragi suya karistirip kerpiç yapman gerek.

MEVLANA

9- ÇALIŞ… ZİRA İNSAN BEDENi HAREKETE DÖNÜK OLARAK PLANLANMIŞTIR.Hayat bisiklete binmek gibidir.Pedalı çevirdiğiniz sürece düşmezsiniz.

Claude Peppeer

10-Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.