Grundtvig Egitim Programı

  - proj1 300x225 - Grundtvig Egitim Programı - proj1 300x225 - Grundtvig Egitim ProgramıGRUNDTVIG BIREYSEL EGITIM DESTEKLERI

  Programın Tanımı ve Amacı
  En geniş anlamıyla programın amacı, yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda çalışan kişilerin veya bu kişilerin eğitimiyle ilgili kişilerin, hayat boyu eğitim kalitesinin artırılmasını desteklemek amacıyla, çalıştıkları ülke dışındaki bir ülkede 6 haftaya kadar eğitim almalarını sağlamaktır. Bu sayede katılımcıların, pratik öğretmenlik, çalıştırıcılık ve danışmanlık gibi eğitsel yeteneklerini geliştirmek ve Avrupa´daki hayat boyu öğrenme hakkında daha geniş bilgi edinmelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

  Programda üç tür eğitime destek sağlanmaktadır:
  1. Yetişkin eğitimi ile ilgili düzenli bir kursa en az bir hafta (5 tam gün) süreyle katılmak,

  2. Yetişkin eğitimi ile ilgili resmi ya da sivil bir yetişkin eğitim kurumunda veya bir sivil toplum kuruluşunda gözlem (observation) veya yerleştirme (placement) gibi daha informal bir eğitime katılmak, 3. Programın yukarıda açıklanan amaçlarına ulaşmak için yararlı olacağı düşünülen ve başka bir Avrupa ülkesinde bir Grundtvig ağı, Grundtvig projesi, ulusal ajans veya yetişkin eğitiminde aktif bir Avrupa kuruluşu tarafından düzenlenen bir konferans veya seminer gibi bir faaliyete katılmak mümkündür.

  Grundtvig bireysel eğitim faaliyetlerine katılmak için mali destek almak, başvuru sahibinin yaygın eğitimdeki yetişkin eğitimi faaliyetine bağlıdır. Bu çalışmalar:

  · Yetişkin eğitiminin içeriği ve sunulması,

  · Yetişkinler için öğrenim olanaklarının ulaşılabilirliği, · Yetişkin eğitiminin yönetilmesi,

  · Yetişkin eğitimi ile ilgili sistem/politika geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar olabilir.
  Grundtvig mali desteği başvuru sahibinin, profesyonel yaşamı ile yurtdışı eğitimden elde etmeyi hedeflediği amaçların uyuşması ve gerekli kalite kriterlerinin uygunluk arz etmesi durumunda verilir (örneğin genel Grundtvig amaçlarına uygunluk gibi veya başvuru sahibinin kendi ülkesinde katılacağı eğitime oranla katma değerinin daha fazla olması gibi).

  Kimler Yararlanabilir?
  Grundtvig Programının bu mali desteğinden örgün veya yaygın olarak yetişkin eğitiminin herhangi bir alanında tam (full time) ya da yarı zamanlı (part time) olarak çalışan personel yararlanabilir. Bu tanıma uygun olarak aşağıdaki kategorileri sayabiliriz:

  · Yetişkin eğitiminde çalışan öğretmenler/eğitmenler ile bu öğretmenlerin/eğitmenlerin öğretmenleri/eğitmenleri,

  · Yetişkinlere eğitim olanakları sunan kurum ve kuruluşların yönetici personeli, · Kültürlerarası yetişkin eğitimi ile ilgili veya göçmen işçi veya yolcularla ilgili çalışma yapan personel,

  · Özel eğitim gereksinimleri olan yetişkinlerle çalışan personel, · Risk altındaki yetişkinlerle çalışan personel, örneğin uyum/kaynaştırma eğitimi verenler ve sokak eğitimcileri gibi,

  · Rehberler veya kariyer danışmanları, · Denetçi ve müfettişler,

  · Ulusal otoritelerin yetki tanıdığı diğer eğitim personeli.
  Üniversite öğretim üyeleri ve eğitmenleri ancak yetişkin eğitimi ile ilgili bir çalışma yapmaları durumunda mali destek alabilirler. Sadece üniversite öğrencilerine eğitim verenler (üniversite öğrencileri örgün eğitim aldıklarından yaşları ne olursa olsun, yetişkin olarak kabul edilmemektedirler) mali destek alamazlar. Üniversite, okul gibi örgün eğitim sunan eğitim kurumlarından başvuranlar, yetişkinlere eğitim verdiklerini belgelendirmeleri gerekir. Açık öğretim veya ikinci öğretimde ders veren öğretim üyeleri ve eğitmenleri bu durumu belgeledikleri takdirde bireysel eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

  Yetişkin Kimdir?
  Grundtvig kapsamında bir faaliyete katılmak isteyen kişinin mutlaka yetişkin eğitimi faaliyetinin olması gerekmektedir. Sıkça karıştırılan bu kavram kimleri kapsar? Grundtvig Programında “yetişkin” aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

  · Yaşı ne olursa olsun örgün eğitimin dışındaki herkes.
  Bu tanımların dışındaki kişiler yetişkin olarak kabul edilmemektedir.

  Yabancı Dil Kurslarına Katılmak Mümkün Mü?
  Yabancı dil eğitimcileri için kurslar normalde, hedef dilin konuşulduğu ve öğretildiği ülkelerde gerçekleşir. Yabancı dil kursları eğitimcilere, öğrenme ve öğretme metodolojileri sunmalıdır. Yabancı dille ilgili metodolojik bir kursa katılmak isteyen kişilerin aşağıdaki kategorilerden birine ait olmaları gerekmektedir:

  · Yetişkin eğitimi alanında aktif olarak çalışan kalifiye yabancı dil öğretmenleri,

  · Birinci maddedeki öğretmenlerin eğitimcileri, · Yabancı dil öğretmeni olmadığı halde sonradan yetişkin eğitiminde yabancı dil öğretmeni olmak için tazeleme eğitimi alan öğretmenler,

  · Yetişkin eğitimi alanında dil dışındaki farklı branşdaki bir ders veya konuyu yabancı dilde öğreten öğretmenler, · Yetişkin eğitiminde dil öğretimi alanında çalışan müfettiş veya danışmanlar.

  Grundtvig programında, yabancı dil öğrenmek amacıyla bir kursa katılmak mümkün değildir. Ancak istisnai olarak aşağıdaki kişiler yabancı dil öğrenmek amacıyla başvurabilirler:

  · Yetişkin eğitiminde dil dışındaki farklı branşdaki bir ders veya konuyu yabancı dilde öğreten öğretmenler,

  · Yabancı dil öğretmeni olmadığı halde sonradan yetişkin eğitiminde yabancı dil öğretmeni olmak için tazeleme eğitimi alan öğretmenler, · Projede kullanılan ortak dili öğrenmek amacıyla bir Grundtvig projesinde yer alan kurum personeli (bütçenin müsait olması durumunda mümkün olabilecektir),

  · Öğretmek amacıyla Avrupa´da az kullanılan ve az öğretilen bir dili öğrenmek isteyen yaygın eğitim faaliyetinde bulunan eğitim personeli bir yabancı dil kursuna katılmak için başvuru yapabilir.

  Faaliyet Süreleri
  · Kurslar için 1 – 6 hafta. Bu kurslar bir haftadan az olamaz. 5 tam gün bir hafta olarak kabul edilmektedir.

  · Konferans, seminer, gözlem ve yerleştirme gibi faaliyetler için minimum süre yoktur fakat en çok 6 hafta olabilir.

  Ne Kadar Mali Destek Sağlanır?
  Yararlanıcılara gidilecek ülkenin uzaklığına, yurtdışında kalınacak süreye ve kursun niteliğine (ücreti, kapsamı vs.) göre seyahat, iaşe-ibate, kurs ücreti, yabancı dil hazırlığı gibi masrafları karşılamak üzere mali destek sağlanır.

  Seyahat esnasında veya yurt dışında bulundukları süre içinde özel ihtiyaçları olabilecek olan engelliler (engelliler için refakatçi talepleri de kabul edilebilir) engellilik durumuna göre ek mali destek talep edebilirler. Faaliyet, aşağıdaki listede yer alan ve programa üye ülkelerden bazılarına bağlı bölgelerde gerçekleştirilecekse, mesafe farkı gözetilerek ek finansman talebi yapılabilir:

  Avrupa Konseyi´nin 2001/822/EC No´lu Kararı İle Tanımlanan Programa Üye Ülkelerin “Deniz Aşırı Ülke ve Bölgeleri” Listesi

  – Greenland

  – New Caledonia and Dependencies – French Polynesia

  – French Southern and Antarctic Territories – Wallis and Futuna Islands

  – Mayotte – St. Pierre and Miguelon

  – Aruba – Netherlands Antilles

  – Bonaire – Curaçao

  – Saba – Saint Eustatius

  – Saint Martin (Sint Maarten) – Anguilla

  – Cayman Islands – Falkland Islands

  – South Georgia and the South Sandwich Islands – Montserrat

  – Pitcairn – Saint Helena, Ascension Island, Tristan da Cunha

  – British Antarctic Territory – Turks and Caiocos Islands

  – British Virgin Island
  Gerçek miktar, gidilecek ülkenin uzaklığına, yurtdışında kalınacak süreye ve kursun niteliğine göre Merkezimiz tarafından belirlenir.

  Mali Desteğin Karşıladığı Harcamalar
  Seyahat: Yararlanıcının evinden başlayarak faaliyet mekanına ve/veya kalınacak yere kadar olan ile faaliyet mekanından ve/veya kalınan yerden yararlanıcın evine kadar olan tüm seyahat masrafları ödenir. Bunun dışında yapılan seyahat masraflarını yararlanıcının, kendisine ödenen harcırahtan karşılaması gerekir.

  Vize: Vize masrafları bütçenin diğer kaleminden karşılanır. Başvuru formunu doldururken vize ücreti seyahat kaleminde değil, diğer kaleminde gösterilmelidir. Seyahat ve vize harcamaları gerçek miktarlar üzerinden hesaplanır ve her bir harcama için belge tutma ve bunları final raporu ile birlikte Merkezimize sunma zorunluluğu vardır.

  Harcırah: Faaliyetin süresine göre yararlanıcılara günlük veya haftalık olarak hesaplanan miktarlarda harcırah ödenir. Gidilecek ülkelerin günlük harcırah miktarları aşağıdaki listede bulunmaktadır. Bu miktarlar azami miktarlardır ve her ulusal ajans kendi belirlediği kriterler doğrultusunda, azami miktarların %50´sinden az olmamak şartıyla harcırahları düşürebilir. Türkiye´den gidecek başvuru sahipleri için harcırah miktarları aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

  6 geceye kadar olan süreler için günlük harcırah miktarının %70´i

  1. hafta için 1. haftanın harcırah miktarının %80´i 2. hafta için 2. haftanın harcırah miktarının %80´i

  3, 4, 5 ve 6. haftalar için 3, 4, 5 ve 6. haftaların harcırah miktarlarının %100´ü
  Kaynak: www.ua.gov.tr

  - afa603cbd85c3a449efa8ed44645968d s 130 d identicon r g - Grundtvig Egitim Programı
  Kişisel Başarı
  2003 yılında amatör olarak başlayan ancak şu anda Türkiye'nin en kaliteli kişisel gelişim, eğitim ve psikoloji sitesi olmayı başaran www.kisiselbasari.com 'u facebook , twitter, youtube gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz.

  Benzer içerik

  Yazı ve karakter

  İnsan, yaşam sürecinin her anında ve her yerde kişiliğinden izler bırakır....

  Yorumlar

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Yeni Eklenenler

  5S Metodu İle Daha Kaliteli Hayat

  Daha Kaliteli Bir Hayat İçin 5...

  “Ataleti Yenmek” Kitabından Alıntılar

  Mümin Sekman’ın kaleme aldı “Ataleti Yenmek” kitabından...

  Zeka ve Zeka’nın Türleri

  Bilişsel gelişim ve zeka birbirini destekleyen iki kavramdır. Bilişsel gelişim arttıkça zeka...
  - BEY N VE HAFIZA - Grundtvig Egitim Programı

  İletişimde kalın!

  76,092BeğenenlerBeğen
  189,175TakipçilerTakip Et
  228TakipçilerTakip Et
  2,388TakipçilerTakip Et