Hızlı Okuma Temel Bilgiler

Hızlı okuma konusunda merak edilen ana konulara cevap veren yazıda "Hızlı Okumayı Engelleyen Unsurlar" ve "kaç kelime hangi okuma hızı demektir?" gibi konulara cevap veriliyor.

0

HIZLI OKUMA

Yirminci yüz yılda ilim ve teknolojide büyük gelişmeler oldu. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra da bilgisayar hayatin her safhasında devreye girdi. Bilgi çağı ve bilgi toplumu kavramı ortaya çıktı. Bilgi toplumu oluşturmanın yolu da, okumaktan geçiyordu. Yapılan araştırmalarda bilginin en az yüzde sekseninin okuyarak elde ettiği tespit ediliyordu. Çok okumak için buna bir çare bulmak lazımdı. Bu da hızlı okuma tekniklerini geliştirmekte bulundu.

Amerika ve İngiltere ‘de üniversiteye kadar, öğrenimin her safhasında kurslar açıldı. Öğrenciler, is adamları, yöneticiler, politikacılar bu kurslara devam etmeye başladılar. Böylece batıda hızlı okuma yaygın hale geldi. Türkiye de hızlı okuma olayı çok yenidir.

NE KADAR OKURUZ?

Çoğumuz dakikada 150-200 kelime okuruz. 200-300 kelime okuyanlar hızlı okuyor sayılır. Dakikada 120 kelime okuyan üniversite mezunu insanlar gördüm. Simdi hızlı okuma teknikleri sayesinde dakikada 500-600 kelime okunabilmektedir. Bunu 1000 kelimenin üzerine çıkaranlar vardır. Amerika Cumhurbaşkanlarından Kenedinin dakikada 2000 kelime okuduğu söylenir.

NEDEN YAVAS OKUNUR?

Yavaş okumamızın nedeni birtakım kötü alışkanlıklarımız yüzündendir. Nedir bu kötü alışkanlıklarımız?

1-Gözümüz idmansızdır.
2-Kelimeleri tek tek okuruz.
3-Okuduğumuzu anlayamadığımız endişesiyle gereksiz tekrarlara başvururuz.
4-Okuduğumuz şeylerde ayrıntılara dalarız.
5-Okuduğumuz esere kendimizi veremeyişimiz yani konsantre olamayışımız.
6-Konuyu daha iyi anlamamız için yavaş okumak gerektiği inancında oluşumuz.

Bu ve buna benzer nedenler, kötü okuma alışkanlıklarımızdan bazılarıdır. Patolojik bir kusur da yavaş okuma nedenidir. Bu takdirde bir göz doktoruna gitmek gerekir.

KENDİMİZİ KONTROL EDELİM:

Eğer dakikada
200ün altında okuyorsak zayıf,
250 civarında okuyorsak orta,
300-500 arasında okuyorsak iyice,
700-800 arasında okuyorsak çok iyi
1000 in üzerinde okuyorsak fevkalade okuyoruz demektir.

Tahminen çoğumuz 200 kelime civarında okuyor. 300ün üzerinde okuyanlarımız da olmuştur. Çok az okuyorum diye paniğe kapılmaya gerek yoktur. 10-15 günlük bir çalışma dakikada 150-200 kelime daha fazla okumamıza yetecektir. Bunda hiç şüpheniz olmasin…..

İLGİLİ YAZI :  Güzel Kız Olayından "Armudun iyisini ayılar yer" Algısı