İçe Dönük İnsanların Beyinlerinde Neler Var?

0

Liz Fosslien ve Mollie West içe dönük insanları ilk olarak Quietrev de yayınlanan illüstrasyonlarla anlatmışlardır. Quietrev içe kapnık olmanın ne demek olduğunu anlatı.

İşte bu illüstrasyonlar.

1. Sinirsel Yollar

Marti Olsen Laney’ye göre, içe dönük insanlar uyarıcıyı işlemek için daha uzun sinirsel yol kullanırlar. Bilgi, uzun süreli hafıza ve planlamanın birleştiği bir yoldan gider. Diğer bir deyişle, içe dönük insanların bilgileri ve olayları işledikleri yol daha karışık ve uzun. Bilgiler işlenirken aynı zamanda içsel düşüncelere ve duygulara da yer verilir.