İnsanlar Neden Kişisel Gelişim Kitabı Okur?

0

Kişisel gelişim konusu tüm dünyada olduğu kadar ülkemizde de oldukça rağbet görüyor. Bu yazımızda insanların neden kişisel gelişim kitabı okuma ihtiyacı hissettiğinden bahsediyoruz. İnsanlar neden kişisel gelişime bu kadar düşkün? Mesela neden kişisel gelişim kitapları her daim çok satanlarda yer alıyor?

1. Aslında kendimizin de düşündüğü şeyleri başkasının ağzından duyma isteği

Aslında kendimizin de düşündüğü şeyleri başkasının ağzından duyma isteği İnsanlar Neden Kişisel Gelişim Kitabı Okur? Asl nda kendimizin de d   nd     eyleri ba kas n n a z ndan duyma iste i

2. “Pohpohlanmaya” duyduğumuz ihtiyaç

Pohpohlanmaya duyduğumuz ihtiyaç İnsanlar Neden Kişisel Gelişim Kitabı Okur? Pohpohlanmaya duydu umuz ihtiya

3. Gerçekten tüm sorunlarımız için toptan bir çıkış yolu bulabileceğimize dair sarsılmaz inanç

sorunlara çözüm İnsanlar Neden Kişisel Gelişim Kitabı Okur? sorunlara   z m

4. Güzel sözlerle açıklanan “basit” şeyler

Güzel sözlerle açıklanan basit şeyler İnsanlar Neden Kişisel Gelişim Kitabı Okur? G zel s zlerle a  klanan basit  eyler

5. Birçok insanı başarıya ulaştıran yolları kaynağından öğrenme

güçlü beyin ahmet yıldız İnsanlar Neden Kişisel Gelişim Kitabı Okur? g  l  beyin ahmet y ld z

6. İçimizde yattığına inandığımız aslanı keşfetme

Birçok insanı başarıya ulaştıran yolları kaynağından öğrenme İnsanlar Neden Kişisel Gelişim Kitabı Okur? Bir ok insan  ba ar ya ula t ran yollar  kayna  ndan   renme

7. Günün birinde mutlaka başarılı olabileceğimizi duyma

Günün birinde mutlaka başarılı olabileceğimizi duyma İnsanlar Neden Kişisel Gelişim Kitabı Okur? G n n birinde mutlaka ba ar l  olabilece imizi duyma

8. Hayatın gözden kaçırdığımız basit yönlerinin farkına varma

Hayatın gözden kaçırdığımız basit yönlerinin farkına varma İnsanlar Neden Kişisel Gelişim Kitabı Okur? Hayat n g zden ka  rd   m z basit y nlerinin fark na varma

9. En dipten gelip zirveye çıkan insanların hikayelerindeki albeni

. En dipten gelip zirveye çıkan insanların hikayelerindeki albeni İnsanlar Neden Kişisel Gelişim Kitabı Okur? En dipten gelip zirveye   kan insanlar n hikayelerindeki albeni

10. Daha iyi yerlerde olmayı hak ettiğimize karşı beslediğimiz derin hisler

Daha iyi yerlerde olmayı hak ettiğimize karşı beslediğimiz derin hisler İnsanlar Neden Kişisel Gelişim Kitabı Okur? Daha iyi yerlerde olmay  hak etti imize kar   besledi imiz derin hisler

11. Kesinlikle farklı bir tarafımızın olduğunu düşünmemiz

Kesinlikle farklı bir tarafımızın olduğunu düşünmemiz İnsanlar Neden Kişisel Gelişim Kitabı Okur? Kesinlikle farkl  bir taraf m z n oldu unu d   nmemiz

12. Gizli bir yeteneğimiz olduğuna inanmamız ve bunu ortaya çıkarmanın yolunu bilmememiz

Gizli bir yeteneğimiz olduğuna inanmamız ve bunu ortaya çıkarmanın yolunu bilmememiz İnsanlar Neden Kişisel Gelişim Kitabı Okur? Gizli bir yetene imiz oldu una inanmam z ve bunu ortaya   karman n yolunu bilmememiz

13. Çok küçük adımlarla çok büyük yollar kat etmeye olan düşkünlüğümüz

Çok küçük adımlarla çok büyük yollar kat etmeye olan düşkünlüğümüz İnsanlar Neden Kişisel Gelişim Kitabı Okur?  ok k   k ad mlarla  ok b y k yollar kat etmeye olan d  k nl   m z

14. Mutluluğun sırrını onu bilen birinden öğrenmeye karşı tutkumuz

Mutluluğun sırrını onu bilen birinden öğrenmeye karşı tutkumuz İnsanlar Neden Kişisel Gelişim Kitabı Okur? Mutlulu un s rr n  onu bilen birinden   renmeye kar   tutkumuz

15. Ve kendimizi özel hissetmeye duyduğumuz açlık

Ve kendimizi özel hissetmeye duyduğumuz açlık İnsanlar Neden Kişisel Gelişim Kitabı Okur? Ve kendimizi  zel hissetmeye duydu umuz a l k