İşte Türkiye’nin mutluluk haritası

0

173911808İşte Türkiye’nin mutluluk haritası

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2012 yılı ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre, bireylerin yüzde 61’i kendisini ‘mutlu’ hissediyor. Söz konusu rakam 2011 yılında yüzde 62,1 düzeyindeydi.

TÜİK verilerine göre, bireylerin yüzde 62,1’i, 2011 yılında mutlu olduğunu beyan ederken bu oran 2012 yılında yüzde 61’e düştü. 2011 yılında bireylerin yüzde 9,9’u mutsuz olduğunu beyan ederken, bu oran 2012 yılında yüzde 10,2’ye yükseldi.

Kadınlarda mutluluk oranı, 2011 yılında yüzde 64,6 iken 2012 yılında bu oran yüzde 62,8’e düştü. Erkeklerde mutluluk oranı 2011 yılında yüzde 59,5, 2012 yılında ise yüzde 59.

Mutluluk düzeyi, yaş gruplarına göre değişmektedir. 18-24 yaş grubundaki bireylerde mutluluk oranı, 2012 yılında yüzde 64,6 iken 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise bu oran yüzde 60,3.

Genel Mutluluk Düzeyi, 2003-2012

Eğitim düzeyi arttıkça mutlulukta artıyor

İlkokul mezunu olanlarda mutluluk oranı, 2012 yılında yüzde 60 iken, yüksek öğretim mezunu olanlarda bu oran yüzde 67,4’e yükselmekte.

Eğitim Durumuna Göre Mutluluk Düzeyi, 2012

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyi arttı

Bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında, 2012 yılında sosyal güvenlik, eğitim ve ulaştırma hizmetleri ile adli hizmetlerden memnuniyet 2011 yılına göre artarken sağlık hizmetlerinden memnuniyet azalmıştır. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet, 2011 yılında %75,9’dan 2012 yılında %74,8’e düşmüştür. Asayiş hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ise %79,4 ile aynı kalmıştır.

Bireylerin yüzde 76’sı geleceklerinden umutlu

Kendi geleceklerinden umutlu olan bireylerin oranı, 2011 yılında yüzde 75,2 iken bu oran 2012 yılında yüzde 76,6’ya yükseldi. Kendi geleceklerinden umutlu olan kadınların oranı, 2011 yılında yüzde 74,9 iken bu oran 2012 yılında yüzde 76,9’a yükseldi. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı ise, 2011 yılında yüzde 75,5 iken bu oran 2012 yılında yüzde 76,3’e yükseldi.

İLGİLİ YAZI :  Çok televizyon izleyen çocuk risk altında!

Ucuz ürün tüketim eğilimi devam ediyor

Ekonomik gelişmeler karşısında bireylerin yüzde 55,7’si 2011 yılında daha ucuz ürün tükettiğini belirtirken, bu oran 2012 yılında yüzde 56,6’ya yükseldi. Bununla birlikte, 2012 yılında bireylerin yüzde 36,7’si borçlanmış, yüzde 24,7’si tasarruflarında azalma olduğunu ifade etmiştir. Bu oranlar 2011 yılında sırası ile yüzde 32,3 ve yüzde 26’dır.

Kaynak: Yeni Şafak