İşyerindeki Toplu Molalar Kaynaşma Fırsatı Sunuyor

0

Bir şirketin alabileceği en iyi kararlardan biri nedir? Kahve makinesinin nereye koyulacağı kararı. İşyeri danışmanl ığı şirket i Sociometric Solutions’ın başkanı ve CEO’su Ben Waber, iyi tasarlanmış içecek alanlarının verimliliğe şaşırtıcı ölçüde önemli bir katkı yaptığını söylüyor. Waber, “İnsanları genelde mutlu kılan ve işlerinde etkili yapan şeyin ne olduğunu araştırınca, cevabın yakın bir arkadaş grubuyla zaman geçirebilmek olduğunu görürüz” diyor.

Sık aralıklarla mola vermek, çal ışanların içsel enerji lerini yenilemesini sağlıyor. Bireysel molalar (bina içinde yürümek veya konferans odasında tek başına sakin bir zaman geçirmek) çalışanların zor işlere tazelenmiş biçimde dönmesine olanak tanır. Ama çalışanların ve şirketlerin iyiliği açısından toplu molalar da önemli. Bu molalar kişilerin arasındaki bağları güçlendiriyor, işbirliği olanaklarını ve morali artırıyor. Bu da bizi yeniden içecek konusuna getiriyor. Sociometric’in çalıştığı bir ilaç şirketinde, birçok büfe olmasına rağmen hiç sandalye yoktu. Çalışanlar berbat kahve nedeniyle Waber’dan özür diledi.

Waber’a göre bu, “heba edilen büyük bir f ırsat” idi. Sociometric bu şirkete, küçük mekânların çoğunu kaldırmasını, bolca sandalye ve daha iyi kahve bulunan merkezi ve büyük bir toplanma alanı oluşturmasını tavsiye etti. Waber, böylece insanların çok daha fazla iş arkadaşıyla kaynaşmaya başladığını, işbirliği ve performans düzeylerinin iyileştiğini söylüyor. Molalar ayrıca insanlara sorunlarını başkalarıyla paylaşma imkânı sunuyor. Sociometric’in büyük bir bankanın çağrı merkezleriyle yaptığı çalışma buna örnek. Banka, çalışanların molalarını birbiriyle çakışmayacak şekilde düzenlemenin daha verimli olduğunu düşünmüş.

Sociometric ise, bir ekibin hep birlikte mola vermesini ve yerine başka bir ekibin bakmasını tavsiye etmiş. Waber’a göre, sonuçta cevaplanan çağrı sayısı yüzde 25 artarken çalışanların stresi azalmış. Kimse molalar sı rasında sosyalleşmeye zorlanmamış. Ama yeni düzenleme, çalışanların sorunlarını anlatıp birbirinden yardım alması için doğal bir yol sunmuş. Teknoloji şirketleri yaratıcılığa ve işbirliğine g iden y ol o larak g önüllü toplu mola fikrini çoktandır uyguluyor. Google’ın iletişim ekibinden kıdemli iş ortağı Katelin Todhunter-Gerberg, Gmail fikrinin aslında Google’ın kafelerinden birinde küçük bir ekip tarafından düşünüldüğünü söylüyor.

İLGİLİ YAZI :  Verimli İş Hayatı İçin 14 Cevap

Molalar insanları koltuklarından kaldırdığı için de iyi. Uzun süre oturmanın çalışanların sağlığını tehdit ettiği yönünde güçlü kanıtlar var. Los Angeles’taki Cal i fornia Üniversitesi’nden sağlık hizmetleri profesörü Doktor Toni Yancey, grup egzersizlerinin hastalık izinlerini ve çalışanların tazminat taleplerini azaltabildiğini gösterdi. Yancey “tipik fazla kilolu ve hareketsiz yetişkinler”in hemen her kıyafetle yapabildiği birtakım egzersizler geliştirdi. En iyisi, bunların işgünü içinde 10 dakikalık seanslar halinde yapılması. İnsanlar salsa müziğiyle dans edebiliyor veya beyzbol temalı bir programda, fırlatma ve topa vurma hareketlerini yapabiliyor. Yancey’in tercihi, yönetimce desteklenen yapısal bir programa gönüllü katılım. Ona göre grubun gücü, bireyin iyi niyetinden daha etkili.

New York Times