Kariyer yönünü belirlemek isteyenler için hazırlanan bu testi uygulayın kariyeriniz üzerine düşünün. Aşağıdaki skalayı kullanarak, her maddeyi sizin için doğruluğu açısından sınıflandırın

Benim için Asla Doğru Değil 1,2
Benim için Duruma Göre Doğru 3
Benim için Çoğunlukla Doğru 4,5
Benim için Her Zaman Doğru 6

________ 1 İşimde öyle iyi olduğumu tasavvur ediyorum ki, bir uzman olarak benden tavsiyeler alınıyor olsun

________ 2 İşimden en büyük hazzı, başkalarının çabalarını birleştirebildiğim ve bunları yönlendirebildiğim zaman alıyorum

________ 3 İşimi kendi yöntemlerimle ve kendi zamanlamamla yapma özgürlüğünü tanıyan bir kariyere sahip olmayı hayal ediyorum

________ 4 Güvence ve istikrar, benim için özgürlük ve özerklikten daha önemlidir.

________ 5 Her zaman, kendi yatırımımı başlatmamı sağlayacak fikirler peşindeyim

________ 6 Kariyerimde ancak, toplumsal refah adına gerçek bir katkı sağladığımı hissedebilirsem, başarılı olduğumu hissedeceğim.

________ 7 Sorunları halledebileceğim veya gerçek anlamda mücadele edebileceğim durumlarda kazandığım bir kariyer hayal ediyorum

________ 8 Kişisel ve ailevi ilişkilerimi sürdürmemi engelleyecek bir pozisyona atanırsam işi bırakırım.

________ 9 Kariyerimde ancak, teknik, fonksiyonel becerilerimi çok yüksek uzmanlık seviyesine çıkarabileceğim zaman, başarılı olduğumu hissedeceğim.

________ 10 Karmaşık bir organizasyonda çalıştığımı ve pek çok insanı etkileyecek kararlar aldığımı hayal ediyorum.

________ 11 İşimden en büyük hazzı, kendi görev, program ve yöntemlerimi belirlemekte tamamen özgür olduğumda alıyorum.

________ 12 Kurum içindeki yerimi tehlikeye atacak bir terfiyi kabul etmektense, çalıştığım kurumdan tamamen ayrılmayı tercih ederim.

________ 13 Benim için, kendi işimi kurmak, bir başkasının şirketinde üst düzey yönetici olmaktan çok daha önemlidir.

________ 14 İşimden en büyük hazzı, yeteneklerimi başkalarının yararına kullanabildiğim zaman alıyorum.

________ 15 Kariyerimde kendimi ancak, çok zor mücadelelerle karşılaşıp onları yenebildiğim zaman, başarılı hissediyorum.

________ 16 Kişisel, ailevi ve profesyonel ihtiyaçlarımı bütünleyebileceğim bir kariyer hayal ediyorum

________ 17 Benim için uzmanlık alanımda orta kademe bir yönetici olmak, genel müdür olmaktan çok daha çekicidir.

________ 18 Kariyerimde kendimi ancak, bir şirkette genel müdür olabilirsem başarılı hissederim.

________ 19 Kariyerimde kendimi ancak, tam bir özerklik ve özgürlük elde edebilirsem başarılı hissederim.

________ 20 Güvence ve istikrar hissi verebilecek şirketlerde iş arıyorum.

________ 21 İşimden en büyük hazzı, tamamen bana ait fikir ve gayretlerin bir sonucu olarak bir şey oluşturabildiğim zaman alıyorum.

________ 22 Bence, dünyayı yaşamak ve çalışmak için daha iyi bir yer haline getirmek için becerilerimi kullanmak, üst düzey bir yöneticilik pozisyonuna ulaşmaktan daha önemlidir.

________ 23 İşimden en büyük hazzı, göreceli olarak çözülemeyecek problemleri çözdüğüm veya asla başarılamayacakmış gibi görünen işlerin üstesinden geldiğim zaman aldım.

________
24 Hayatımda kendimi ancak, kişisel, ailevi ve kariyer ihtiyaçlarımı dengeleyebildiğim zaman başarılı hissederim.

________ 25 Beni uzmanlık alanımdan uzaklaştıracak rotasyonlu bir pozisyonu kabul etmektense, çalıştığım şirketten ayrılırım.

________ 26 Benim için genel müdür olmak, şu anki uzmanlık alanımda orta kademe fonksiyonel bir yönetici olmaktan çok daha caziptir.

________ 27 Benim için kurallar ve kısıtlamalar olmaksızın işimi kendi yöntemlerimle yapabilmek güvenlikten çok daha önemlidir.

________ 28 İşimden en büyük hazzı, tam bir mali ve istihdam güvencesine sahip olduğumu hissettiğim zaman alırım.

________ 29 Kariyerimde kendimi ancak, tamamen bana ait bir fikir veya ürün olan bir şey yarattığımda veya yaptığımda başarılı hissedeceğim.

________ 30 İnsanlık ve topluma gerçek bir katkı sağlayabileceğim bir kariyer hayal ediyorum.

________ 31 Problem çözme ve/veya rekabet becerilerimle beraber gerçekten mücadele edebileceğim iş fırsatları arıyorum.

________ 32 Benim için kişisel ve profesyonel hayatın taleplerini dengelemek, üst düzey bir yöneticilik pozisyonundan daha önemlidir.

________ 33 İşimden en büyük hazzı, özel beceri ve yeteneklerimi kullanabildiğim zaman alırım.

________ 34 Beni genel müdürlük yolundan alıkoyacak bir pozisyonu kabul etmektense, çalıştığım şirketten ayrılırım.

________ 35 Özerklik ve özgürlüğümü azaltacak bir işi kabul etmektense, çalıştığım şirketten ayrılırım.

________ 36 Güvence ve istikrar duygusunu hissetmemi sağlayacak bir kariyer hayal ediyorum.

________ 37 Kendi işimi başlatıp kurmayı hayal ediyorum.

________38 Başkalarına yardımcı olmak amacıyla yeteneklerimi küçümseyecek bir pozisyonu kabul etmektense, çalıştığım şirketten ayrılırım.

________ 39 Benim için, neredeyse çözülmesi imkansız sorunlar üzerine çalışmak, üst düzey bir yöneticilik pozisyonuna ulaşmaktan çok daha önemlidir.

________ 40 Her zaman, aradığım işlerin kişisel ve ailevi ilişkilerimi en az derecede etkileyecek işler olmasına dikkat ettim.

Bu noktada, cevaplarınızı gözden geçirip, en yüksek puanı verdiğiniz maddeleri bir kenara ayırın. Bunların içinden sizin için en doğru olan ÜÇ maddeyi seçip, her birine DÖRDER puan ekleyin. Şimdi envanterinizi puanlayabilirsiniz.

PUANLAMA TALİMATLARI

Bu sayfada, envanter üzerinde doldurduğunuz sayıları puanlama bölümüne kolayca geçirmeniz için düzenlenmiş 40 maddenin her biri için boşluklar bulacaksınız. Bütün sayıları doldurduktan sonra, kolonları toplayıp, sekiz kariyer çıpası boyutunun her biri için ortalama puanınızı elde etmek amacıyla beşe (madde sayısı) bölün. Puanlarınızı toplayıp ortalamalarını almadan önce, üç anahtar maddeye dörder puan eklemeyi unutmayın.

PUANLAMA

Aşağıdaki boşluklar biraz önce sınıflandırdığınız maddeleri temsil eder.
• Cevaplarınızı önceki sayfalardan bu boşluklara nakledin.
• Sizin için en doğru olan üç maddeye dörder puan eklemeyi unutmayın.
• Her kolondaki sayıları toplayın ve madde sayısına (beşe) bölerek ortalamasını alın.
Ortalama sonuçlar, skaladaki maddelerin sizin için ne kadar doğru olduğunu gösterir.

TF GM AU SE EC SV CH LS

1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____ 7 ____ 8 ____
9 ____ 10 ___ 11 ___ 12 ___ 13 ___ 14 ____ 15 ____ 16 ____
17 ____ 18 ___ 19 ___ 20 ___ 21 ___ 22 ___ 23 ___ 24 ___
25 ___ 26 ___ 27 ___ 28 ___ 29 ___ 30 ___ 31 ___ 32 ___
33 ___ 34 ___ 35 ___ 36 ___ 37 ___ 38 ___ 39 ___ 40 ___

Toplam ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Ortalama ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

KARİYER ÇIPANIZIN NE OLDUĞUNU BULMAK

TEKNİK/ FONKSİYONEL YETKİNLİK (TF – Technical/ Functional Competence)

Eğer Kariyer Çıpanız “Teknik / Fonksiyonel” bir alanda ise, kariyerinizde vazgeçmek istemeyeceğiniz konu, o alandaki becerilerinizi uygulama fırsatı ve bu becerileri de olabildiğince geliştirme isteği olacaktır. Kimlik duygunuz o becerileri kullandığınız sürece güçlenecektir. İşinizdeki mutluluk dereceniz işinizin bu becerilerinizi ne derece kullanmanıza elverdiğine bağlı olacaktır. Kendi teknik ya da fonksiyonel alanınızda bir ekip yönetmek isteyebilirsiniz ancak bunu yapmak kendi uzmanlık alanınızdan uzaklaşmak anlamına gelecekse, sadece yöneticilik yapmış olmak için bunu istemezsiniz. Bu alandaki puanınız skor kağıdının ilk kolonunda “TF” başlığı altındadır.

YÖNETİM KONUSUNDA YETKİNLİK (GM – General Managerial Competence)

Eğer Kariyer Çıpanız “Yönetim Konusunda Yetkinlik” ise kariyerinizde vazgeçmek istemeyeceğiniz konu, bir organizasyonda değişik fonksiyonların işlerini birleştirip, organizasyonun bir bölümünün yaptığı işten sorumlu olma isteğidir. Bu durumda sonuçlardan sorumlu olmak istersiniz ve işinizi de şirketin başarısına odaklarsınız. Eğer teknik ya da fonksiyonel bir alanda çalışıyorsanız, bunu gerekli bir öğrenme süreci olarak algılarsınız, ancak hedefiniz en kısa zamanda bir yönetim kademesine çıkmaktır. Herhangi bir fonksiyonda yönetici konumunda olmak size cazip gelmez. Bu bölümdeki skorunuz skor kağıdının ikinci kolonunda “GM” başlığı altındadır.

OTONOMİ/ BAĞIMSIZLIK (AU – Autonomy/ Independence)

Eğer Kariyer Çıpanız “Otonomi/ Bağımsızlık”sa, kariyerinizde vazgeçmek istemeyeceğiniz konu kendi işinizi kendiniz tanımlamaktır. Eğer bir organizasyonun parçasıysanız, ne zaman ve nasıl çalışacağınız konusunda size belirli bir esneklik verebilen işleri tercih edersiniz. Eğer organizasyonel kurallara ya da herhangi bir kısıtlamaya dayanamıyorsanız, öğretmenlik ya da danışmanlık yapmak gibi aradığınız esnekliği size sunabilecek meslekler ararsınız. Bağımsızlığınızı korumak uğruna terfi etme fırsatlarını değerlendirmeyebilirsiniz. Bağımsız olabilmek için kendi işinizi kurmak da isteyebilirsiniz, ancak bu daha sonra anlatılacak “Girişimcilik” ile aynı konu değildir. Bu bölümdeki skorunuz skor kağıdının üçüncü kolonunda “AU” başlığı altındadır.

GÜVEN/ DÜZEN (SE – Security/ Stability)

Eğer Kariyer Çıpanız “Güven/ Düzen ise kariyerinizde vazgeçmeyeceğiniz konu bir şirketteki iş güvencesidir. Temel endişeniz başarılı olduğunuzu hissetmek ve bu yolla da kendinizi güvende hissedip rahatlayabilmektir. Bu güvencenin temelinde kendini maddi ve manevi olarak güvende hissetme arzusu vardır. Bu arzu uğruna işvereniniz sizden ne istediyse yapabilirsiniz. İşinizin içeriği ve şirketteki düzeyiniz sizin için çok fazla önemli olmasa da eğer becerileriniz yeterli olursa ilerleyebilirsiniz. Otonomi konusunda olduğu gibi herkesin belirli bir düzeyde iş güvencesine gereksinimi vardır. Bu özellikle de maddi olarak zor dönemler geçirildiğinde ya da emekliliğe yakınken geçerli olabilir. Ancak Kariyer Çıpası bu olan kişiler her zaman bu konularla ilgilenirler ve bütün imajlarını iş güvencesi ve düzenin bozulmaması üzerine kurarlar. Bu bölümdeki skorunuz skor kağıdının dördüncü kolonunda “SE” başlığı altındadır.

GİRİŞİMCİLİK (EC – Entrepreneurial Creativity)

Eğer Kariyer Çıpanız Girişimcilik ise, kariyerinizde vazgeçmek istemeyeceğiniz konu kendi yeteneklerinizle ve risk alma ve engelleri aşma konusundaki isteğinize dayanarak kendi şirketinizi kurmaktır. Kendi çabanızın sonucu olarak bir şirket kurabileceğinizi bütün dünyaya göstermek istersiniz. Öğrenmek ya da gelecekteki fırsatları değerlendirmek için bir şirkette çalıştığınız sürece başka bir kişiye rapor edebilirsiniz, ancak kendi ayaklarınız üzerinde durabileceğinizi hissettiğiniz an bunu yaparsınız. Yeteneklerinizin göstergesi olması için şirketinizin mali olarak iyi konumda olmasını istersiniz. Bu bölümdeki skorunuz skor kağıdının beşinci kolonunda “EC” başlığı altındadır.

HİZMET/ BİR AMACA BAĞLILIK (SV – Service / Dedication to a Cause)

Eğer Kariyer Çıpanız “Hizmet/ Bir Amaca Bağlılık” ise kariyerinizde vazgeçmek istemeyeceğiniz konu, dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek, çevreyle ilgili sorunları çözmek, başkalarına yardım etmek, hastalıklara çare bulmak gibi insanlık için değer taşıyan konular üzerinde çalışmaktır. Eğer çalıştığınız şirketten ayrılmak anlamına gelse de bu konularda çalışmak istersiniz ve sizi bu konulardan uzaklaştıracak terfilerden ya da görev değişikliklerinden uzak durursunuz. Bu bölümdeki skorunuz skor kağıdının altıncı kolonunda “SV” başlığı altındadır.

ZOR OLANI BAŞARMA (CH – Challange)

Eğer Kariyer Çıpanız “Zor Olanı Başarma” ise kariyerinizde vazgeçmek istemeyeceğiniz konu çözülmesi zor olarak gözüken sorunlara çözümler bulmak ve önemli engeller atlatmaktır. Sizin için bir kariyer sürdürmenin tek anlamlı açıklaması imkansız olanı başarmanızı sağlamasıdır. Bazı kişiler bu tarz zorluklarla entelektüel tür işlerde karşılaşırlar (yalnızca çok zor tasarımlarla ilgilenen mühendis gibi), bazıları bunu karmaşık çok yönlü durumlarda bulurlar (batmakta olan ve bütün kaynaklarını tüketmiş olan bir şirkete danışmanlık veren birisi gibi), bazıları ise kişiler arası çekişmelerde bulurlar (her satışı bir kayıp ya da kazanç olarak değerlendiren satış elemanı gibi). Değişiklik, çeşit, ve zorluklar birer amaç haline gelir ve bir iş kolaysa hemen sıkıcılaşır. Bu bölümdeki skorunuz skor kağıdının yedinci kolonunda “CH” başlığı altındadır.

YAŞAM BİÇİMİ ( LS – Lifestyle )

Eğer Kariyer Çıpanız “Yaşam Biçimi” ise kariyerinizde vazgeçmek istemeyeceğiniz konu kişisel ve ailevi ihtiyaçlarınızı kariyerinizle birlikte dengeleyebilme isteğidir. Yaşamınızın değişik kısımlarını birarada bir uyum içinde sürdürebilmek istersiniz ve kariyerinizin de bunu yapabilmenize imkan verecek kadar esmek olmasını beklersiniz. Bu uğurda bazı şeylerden vazgeçebilirsiniz. Örneğin şehir değiştirmenizi gerektirecek bir terfiyi geri çevirebilirsiniz. Sizin için başarı kariyerden öte bir kavramdır ve ancak herşey dengede olduğunda elde edilebilir. Kimliğiniz bir şirkete değil, tüm yaşamınızı nasıl yaşadığınıza, nerede yaşadığınıza, yaşamınızda başınıza gelen konularla nasıl savaştığınıza ve kendinizi nasıl geliştirdiğinize bağlıdır. Bu bölümdeki skorunuz skor kağıdının sekizinci kolonunda “LS” başlığı altındadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.