Kişisel Gelişim Deyince

0

Kisisel_GelisimKişisel gelişim deyince:

Kişisel gelişim – kişinin kendini geliştirmesi.Kişisel gelişim – hedeflerimize ulaşmakta bizi motive eden birçok teknik ve strateji içeren süreçtir.Kişisel gelişim – başkalarıyla iyi ilişkiler ve iletişim kurmada adımlar atmaktır.Kişisel gelişim – içimizdeki olumsuz düşünce, yargı ve inanç kalıplarını değiştirerek olumlu olan yeni düşünce, yargı ve inanç kalıplarını benimsemek, gibi tanımlar aklımıza gelebilir.

Kişisel gelişim nedir? Diye sorunca buna benzer birçok cevaplar alabiliriz. Evet… Kişisel gelişim yukarıda verilmiş cevaplar. Öyle değil mi?

Bakalım öyle mi?

İnsanlar dil öğrenerek, kitap okuyarak, sinemaya giderek kendilerini iş ve sosyal yaşam standartlarına göre geliştirirler.

İnsanlar istedikleri birçok şeyi elde edebilirler. Gün içinde birkaç kez istediklerimizi elde ediyoruz. Hatta insanlık yüzyıllardır aynı şeyi yapıyor. Hedeflere ulaşmak.

Her insanın geçmişinde inandığı ve şu an ona komik gelen birçok düşüncesi, yargısı ve inancı vardır. Zaman geçtikçe, değişmiş birçok düşünceye, birçok inanca ve yargıya sahip oluyoruz. Bu bizim kabaca, kişilik olarak evrimleşmemiz.

Henry Bergson göre: “Var olmak değişmektir, değişmek olgunlaşmak, olgunlaşmak kendini durmadan yaratmaktır.”

Kişisel gelişim – insanın bulunduğu hal ve durumundan kendisinin en yüksek potansiyelini ortaya çıkartması.

Kişisel gelişim olarak tayin ettiklerimiz kişinin en yüksek potansiyelini açığa çıkarması, bu potansiyeli en iyi sergilemesi ve kullanması için yardım edecek yollardan sadece bir kaçıdır. Ne hedefler belirlemek, ne iyi ilişki ve iletişim içinde olmak, ne de düşünceleri, inançları, yargıları değiştirmek tek başına kişisel gelişim demek değildir. Bunlar kişilikte ve yaşamda gelişmelerdir. Kişisel gelişime yardım eden olumlu hayati gelişmelerdir. Ve her insan istese de, istemese de, hayati değişimde yer alıyor.

Kişisel gelişim yaşamsal süreklilik olan değişimden farklıdır. Yaşamsal süreklilik, kişinin yaşadığı olaylar, insanlarla ilişkileri, edindiği, tecrübe aldığı bilgilerden etkilendiği değişimi sağlar. Bu kişilerin bilinçsiz değişimine neden olur. Kişisel gelişim ise bilinçli değişimi gerektirir. İnsanların yeteneklerini, bilgi ve davranışlarını, kişisel meziyetlerini bilinçli tercih ile belli bir yöne yöneldikleri zaman meydana gelir.

İnsanlar kişisel gelişim ile kendilerini mevcut bir basamaktan daha üst basamaklara taşıyor.

Kişisel gelişimin en temel noktası-kişinin kendini tanımasıdır.

Bireysel gelişmenin başlaması için, kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda hangi aşamada olduğunu belirlemesi ve eksik yönleri olan alanlarda kendini geliştirmeye karar vermesi gerekir. Nerede olduğumuzu ve nereye varmak istediğimizi ve varmak istediğimiz yere ulaşmak için nelere ihtiyacımız var diye hayatımızı gözden geçirmemiz gerekir.

Kişisel gelişimin faydaları

Kişisel gelişimin amacı çok yönlü geliştirmektir. İnsana sosyal hayatında iş hayatında, özel hayatında etkili, verimli, güçlü yaparak hayatına yön verir. İnsan bunu ancak farklı alanlarda bilgilerini artırarak gerçekleştirebilir.

Kişisel gelişimin diğer amacı ise; hayatın temel unsurları olan, mutluluk, sağlık yeterli maddi refah, güvenlik, sosyal ilişkiler, ruhsal huzur, umudunu yitirmemek ve aile ilişkilerinde iyi düzeyde olmak ve bu alanlarda sürekli gelişme demektir. Kişisel gelişim kendisinden daha fazlasını ve daha iyisini istemek ve kendini tüm bunları elde etmeye hazır hale getirmektir.