Koçluk (Coach) Tarihsel Gelişimi

0

“Coach” kelimesi, 1500’lü yıllarda, İngilizce’de değerli malların bir noktadan diğerine taşınması için kullanılan bir ulaşım aracına verilen isim olarak kullanışlmıştır. Daha geriye gidersek “coach”, tarihte ilk kez Macaristan’ın Kocs köyünde yapılan ve adını da oradan alan “yaylı araba” demektir. Bugün kent içlerinde yolcu taşıyan araçlara “bus” ya da “otobüs” denirken, uzun yolculuklar için “coach” sözcüğü hâlâ kullanılmaktadır .

1980’lerde, Seattle’da, malî danışman Thomas J. Leonard, müşterilerinin özel hayatlarını paylaşmadaki ihtiyaçlarını fark ederek, yaşam plânlamasına geçmeye karar vermesi, 1980’lerin sonlarında, koçluk eğitimi vermesini başlatmış ve 1992’de Koçluk Üniversitesi’ni kurmuştur.

Bugün kullandığımız ” yaşam koçluğu” kelimesinin anlamına baktığımızda, kelimenin bu orijinal anlamından etkilendiğini görüyoruz. Koçluk, günümüzde çoğunlukla bir kimseyi olduğu yerden, olmak istediği yere götürme anlamında kullanılmaktadır.

Koçlar, danışanlarına hiçbir konuda dikte etmezler, daha yüksek performans için yeni fırsatlar, meydan okumalar ve davranışlarla tanıştıran bir partner rolünü üstlenirler.

Koçluk yönteminin aslında yeni bir yöntem olmadığını görüyoruz, eski Yunan düşünürlerinden Sokrates, kendine özgü bir “öğretim metodu” geliştirmiş, adına da “sokratik yöntem” demiştir. . Eğitim bilimlerinde, bu sokratik yöntemde soru sormanın son derece üstün eğitsel değeri vurgulanmaktadır. Bu yöntemde soru sorma, çözümleme yapma, neden arama, sonuç çıkarma ve genellemede bulunma gibi mantıksal bir düşünme esas olmuştur. Yaşam koçluğunun, kişinin kendi gerçeğini bildiğini kabulü gibi Sokrat da zekayı “gerçeğe gebedir” olarak tanımlamıştır.

Yazar: ELİF İSTEM HERGÜNER

İLGİLİ YAZI :  'Tipitip sen olmasaydın intihar edecektim'