Korku: Sebepleri, sonuçları ve başetme yolları

0

Korku kişinin kendi düşüncelerinin s e b ep oldu­ğu bir duygudur. Bu düşüncelerin içeriğinde “tehli­ke” olduğu için korku reaksiyonu verilir. Bu nedenle aynı durumla karşılaşan değişik kişiler, farklı dü­şünceleri neticesinde farklı reaksiyonlar verebilir­ler. Ancak çoğu zaman korkuyu yaşayan kişiler bunun kendi düşüncelerinden kaynaklandığını bil­medikleri için etkili bir çözüm üretme yoluna git­mezler ve çaresizlik yaşayarak, korkularını kriz bo­yutlarına taşıyabilirler. Yaşanan bu krizler de kaçınma davranışlarını arttırarak hayattan zevk alma potansiyelini azaltırlar. Öte yandan, korku hissini yaratan ortamdaki düşüncelerini sorgulayan ve bu ortamdan kaçmayan kişiler, bu duygularını yenmeleri sonucunda hem önemli beceriler kaza­nırlar hem de kendilerine olan güven ve yeterlilik hislerinin artması gibi anlamlı gelişmeler gösterir­ler.

[gview file=”http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/21/68/629.pdf”]

İLGİLİ YAZI :  Olumsuz Düşünceleri Yazıp Yazıp Çöpe Atın