Liderlerin Dikkatle İzlemesi Gereken Öngörüler ve Trendler

  LİDERLER İÇİN 5 YIL İÇİNDE İZLENECEK 15 YENİ TREND

  Bireyler, şirketler ve kurumlar olarak anlamaya çalıştığımız en önemli olgu: Gelecek. Oysa gelecek hep belirsiz ve değişken. Önümüzdeki yıllarda küresel ekonomideki dengesizliğin uzun bir süre daha devam etmesi beklenirken sosyal gücün, hükümetler ve bankalar gibi geleneksel kurumlardan topluluklara, bireylere ve hatta geleceği şekillendirecek olan büyük trendleri yakalayan şirketlere geçeceği tahmin ediliyor. Artık kaynakların çok da uzak olmayan bir zamanda tükeneceğine dair sinyal veren yeryüzü, iklim değişikliği, nüfus artışı, sosyo- ekonomik kalkınma altyapıları gibi konulardan kaynaklanan sorunların çözümü için acilen yeni bir yönetim yapısı talep ediliyor. Dünyanın bu gidişatına dur diyecek olan şirketler de geleceği iyi okumak ve sorunların yönetimini inşaa sürecinde aktif rol oynamak zorunda. İşte o şirketleri yönetecek ve dünyayı değiştirecek olan liderlerin büyük bir dikkatle izlemesi gereken öngörüler ve trendlerden bazıları…

  1.HERŞEY SOSYALLEŞECEK: Yeni Nesiller Ve Onların Dijital Dünyası Daha İleri Taşınacak

  Sosyal teknolojiler gündelik yaşamın merkezinde artık. Sosyal nesiller ise şirketleri içten dışa doğru şekillendirirken onların daha geniş, daha çevik networkler geliştirmesinde ve müşterilerine katma değerli hizmetler sunmasında yardımcı olacak. Mobilite, geleceğin iş çevrelerinin tam kalbinde yer alacak. Herkes “ bağlı” olacak ve evrensel ara bağlantılar yoluyla insanlar gelişecek, öğrenecek, ticaret yapacak. Mobil, kalkınma için en önemli dönüştürücü araç olacak. M2M teklonolojisi, toplumun acil sorunlarıyla savaşacak. İletişim ve pazarlama çoklu ilişkilere geçiş yapacak.

  2. DEĞER YENİDEN TANIMLANACAK: Tüketici “ yeni tüketici” kavramının hakkını verecek

  Değer kavramı 21. Yüzyılda yeniden tanımlanıyor. Tüketiciler hiç olmadığı kadar seçme özğürlüğüne sahip. Kişiselleştirme talep eden yeni tüketici, değer yatırımında aktif rol oynayacak. Şirketlere “ kendi başına değil,benimle birlikte yap” diyerek geleneksel zihniyeti değiştirecek. Ekonomideki dengeler değiştikçe değer, “ benimle paylaş” noktasına gelecek. Paylaşım ekonomisi hız kazanırken, sahiplik kavramı değişecek ve sadece geçici kullanım ihtiyacı olan birçok kesim paylaşıma ve kiralamaya odaklanacak. Bu, özellikle paylaştıkları deneyimlere değer veren ve topluma fayda sağlayan genç nesillerin eseri olacak.

  3. HER ŞEYİN PAYLAŞTIRILMASI: Üretimde mobilite ağırlığını koruyacak

  Mobilite yeni bir aşama kaydedecek. Sabit telefonun bir zamanlar zengin ülkelerde oynadığı kritik rolü, bugün mobil telefonlar üstleniyor. Gelişen ekonomilerde “ bağlantılılık” aslında “ mobil bağlantılılık” haline gelecek. Mobil sayesinde tüketim, her yerde ve her zaman gerçekleşmekle birlikte, değer yaratmak ve yakalamak üzere araçlar ve kaynaklar da daha geniş bir şekilde dağıtılacak.

  4.BİR SONRAKİ ENDÜSTRİYEL DEVRİM :

  Robotlar ve akıllı makineler toplumu yeniden tanımlayacak. Robotlar; resepsiyonistler,hasta bakıcılar,bankadaki veznedarlar ve hatta gardiyanlar bile yerini alacak. Ve teknoloji sayesinde amatör çalışanlar, bir zamanlar profesyonellerin yaptıkları pek çok işin üstesinden gelecek. Yaşlı nüfusun artışıyla yaşlılara bakım önem kazanacak. Robotların giderek insanların yerini almasının sonucunda ise devasa iş kayıpları olacak. Akıllı makinelerin bir sonraki dalgası, yeni iş kolları yaratacak. İşgücünün bu işlere hazır ve yetkin olacağı ise hep gündemde olacak.

  5. YENİ UZAY YARIŞI : Teknolojinin sırlarını sadece dünyada değil, evrende de zorlamak.

  Ulusal uzay programlarındaki bilimsel gelişmeler, nasıl yaşayacağımız ve nasıl iş yapacağımız üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Şimdiden ticari uzay gezileri gündemde. Uzay yolculuğunun turizme yönelmesi reddedilemeyen bir gerçek. ÇİN, Avrupa ve ABD arasında uzay rekabeti kızışacak. Ülkeler arasında uzaydaki servete sahip olmayla ilgili sorunlar da artacak. Sorunlar ışığında yeni gelişmeler doğacak ve bu gelişmelerin kamuoyu yararına kullanılıp kullanılmaması konusunda da soru işaretleri artacak. Ülkeler arasındaki uzay yarışlarıyla teknolojinin sınırları zorlanacak.

  6. JEOPOLİTİK SAVAŞLAR:

  Geleceği kontrol etme savaşı başlayacak. Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika ve Çin’i tanımlayan BRICS bölgesi, gelecekteki ekonomik büyümenin ve sosyal gelişimin nerede gerçekleşeceğinin kontrolü üzerinde savaşın yaşanacağı bölge olacak. Bu bölgeler, çarpıcı biçimde farklı ekonomik, sosyal ve politik sistemlere dayalı çok kutuplu Pazar manzarasını yansıtacak. Şirketlerle birlikte politikacılar da hükümetlere olan güven azalsa bile yeni dünya düzeninde kendi yerlerini korumaya çabalayacak. Hem ulusal hem de uluslararası sahada radikal politik değişim potansiyeli yükselecek.

  7.KAYNAK SAVAŞLARI YÜKSELİYOR: Bolluk dünyasından kıtlık dünyasına şirketler daha etkin olacak.

  Dünya nüfusu 2050’de 9 milyara ulaşınca kaynaklar, iklim değişikliğinin de etkisiyle büyük bir baskı altında kalacak. 2030 yılı itibariyle gezegenin sağlayacağından iki kat daha fazla kaynak talep edeceğiz. Azalan kaynaklara yönelik insanlar ve uluslar arasında rekabet kızıştıkça sosyal huzursuzlukların ve çatışmaların doğması kaçınılmaz olacak. Kıtlık, kaynakların fiyat değişkenliğini ve sınır ötesi yatırımını körükleyecek. Yeni teknolojiler ve tüketim gelecekte daha kritik hale gelecek. Hükümetlerden çok şirketler, tüketim gelecekte daha kritik hale gelecek. Hükümetlerden çok şirketler, tüketime ve yeni teknolojilerin topluma etkisine yön verecek.

  8.ŞİRKETLER GÜCÜNÜ ARTIRACAK: sadece kar değil toplumun yararına sosyal amaçlar da önemsenecek.

  PEK çok şirket, çoğunlukla diğer şirketlerle sosyal ve ekonomik sorunların değerlendirmek üzere yeni bir rol üstlenecek. Sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik çerçevesinde kaçınılmaz olacak. Kurumlar; bağlı oldukları şirketin motivasyonu ve yarattığı etkiye dikkat eden ve bunu talep eden tüketicilerin, çalışanlar ve paydaşlarının göz önünde etkin faaliyet göstermek için meşruiyet inşaa etme etmeninin yollarını arayacak. Şirketler, toplumla karşılıklı fayda sağlamayı fark ettikçe bu iyi sonuçlar verecek. Bu anlamda kurumsal amacını bu yolda yeniden tanımlayan şirketleri iyi inceleyin.

  9.BİLGİ GÜÇ OLMAYA DEVAM EDECEK: Güç olmaya devam ediyor: Güvenlik en büyük sıkıntı olarak dikkate alınacak.

  Enformasyon kavrama ve çözülmeye yeteneği değerini koruyor. Bu gibi kavrayışları, ulusa, profesyonel ya da toplumsal sınırların ötesine taşıyabilen insanlar, sahip oldukları bilgi ve temelinde kendi ağlarını yaratabilecek. Önümüzdeki 10 yılda bilgi işçilerinin giderek bağımsız aktörler haline gelmesi sanal şirketlere yönelik büyüyen trende hız kazandıracak. Sanal gerçeklik ise güvenlik açısından yeni bir cephe hattı. Siber suçlar ve siber savaşlarla birlikte, mobilite ve toplumların, ticaretin kısacası her şeyin demokratikleşmesi arttıkça kontrolü ele almak zorlaşacak.

  10. BANKALARA İHTİYAÇ SORGULANACAK: finansal sistem yeniden inşa edilecek.

  Geleceğin bankaları, devlete ait kurumlarla ve peşin para kullanmayan, daha çok barter yapan ve toplulukları düşünen şirketlerle çalışacak. Perakendecileri ve kalabalığın sermayesinden faydalanan topluluklar için güven, giriş noktası olurken, dijital cüzdanlar ve mobil bankacılık Telekom ve yazılım oyunlarına kapı açacak. Giderek kalabalıklaşan ve nakdin yok olduğu finansal sistemde bankalar ana oyuncu olmaktan çıkacak. Mobil bağlantıyı temel alan kendini kanıtlamış sistemler ve gittikçe esnekleşen takas araçları, nakitsiz topluma geçişte bir dönüm noktası yaratacak.

  11. ÜÇÜNCÜ KÜRESEL PARA BİRİMİ: Ticaret için yeni para birimi Asya’dan çıkacak.

  Dünyanın değişimi doğrultusunda Batı’ya daha az bağımlı olacak ve küresel finans sisteminin gelecekteki ihtiyaçlarını daha iyi destekleyecek üçüncü bir alternatif para birimine doğru bir yönelim yaşanacak. Asya’nın ekonomik yükselişi ve dünya rezerv para birimi olarak ABD dolarına bir alternatif bulunması gerekliliği geniş bir paralel Asya para birimi sepeti üretecek. Birçok Asya ekonomisinin birbirleriyle ticaret için kullanacak Asya para birimleri sepeti, Asya ekonomilerinin kendi dünyaları üzerinde daha büyük bir kontrol sağlanmasına olanak tanıyacak.

  12.İNSANSIZ SAVAŞLAR KAPIDA: Uçakları uçurmak için pilotlara ihtiyaç azalacak.

  Son birkaç yıldır, Afganistan ve Pakistan’da ABD kara kuvvetleri ve diğer güvenlik kuvvetlerinin insansız uçak kullanımı arttı. Gelecekte, gözetim faaliyetlerinin ve çatışmaların çoğunluğu gittikçe daha gelişen akıllı insansız hava araçları tarafından yürütülecek. Askerler şimdiden tepelerin ardındakileri görmek için elle fırlatılan binlerce insansız uçak kullanıyor ve bunların kullanımı o kadar kolaylaşıyor ki kontrol edilmeleri için İphone uygulamaları bile var. ABD Savunma Bakanlığı, hedefleri bulup imha edebilen özerk, kendi kendini yöneten silahlı robotlara yönelik çalışmaları finanse etmeye başladılar bile.

  13. KURUMSAL LEGO: yetkinlikler yapı bozuma uğrayacak, dönüşecek.

  Birçok şirket hala kendisini değer yaratıcı ve destekleyici faaliyet yelpazesini kontrol eden çalışanlara sahip kuruluşlar olarak görse de geçtikçe daha çok şirket birer ağ haline gelecek. Şirketlerde insan kaynakları yöneticilerinin sayısı azalırken doğru faaliyetlerin en etkin şekilde yürütülmesini sağlayan proje yöneticilerinin sayısı artacak. Değişen piyasalarda daha çok şirket, projeye dayalı olarak örgütün içindeki ya da dışındaki yetkinlikleri söküp takmayı öğrenecek. Kuruluşlarda çekirdek olmayan işlevler birbirleriyle değiştirilebilir hale geliyor ve kolaylıkla değer yaratan birimler çerçevesinde inşa ediliyor.

  14.DAHA ZENGİN, DAHA YOKSUL: Zenginle yoksul arasındaki gelir uçurumu daha da artacak.

  Kentsel ve kırsal topluluklar arasında ve içinde, derinleşen zenginlik farklılıkları zengin ve yoksul arasındaki uçurumu genişletiyor. Son yıllarda Çin, Hindistan gibi ülkelerde milyonlarca iş olanağı yaratan güçlü ekonomik büyümeye rağmen daha zenginle daha yoksul haneler arasındaki fark gelecek 10 yılda daha da genişleyecek. Bazı alanlarda ise zenginlik yaratma açısından sosyal yelpaze boyunca karşılıklı bağımlılık artacak. Gelişmiş ekonomilerde, meydan okuma daha korkutucu boyutlara ulaşırken zengin – yoksul kutuplaşmasının artması huzursuzluklara yol açacak.

  15. CROWDSLOVİNIG: Kitle destekli çözüm geleceğin trendi olacak.

  Yaşamda yüzleşmek zorunda kaldığımız sorunları adresleyen mevcut kurumlar ve makinelerdense, sorunlara yenilikçi çözümler getiren, insanların işbirliğine ve yaratıcılığına önem veren yenilikçi şirketlere ihtiyaç artacak. Bu yenilikçi şirketler, tamamen yeni çözüm yolları inşa etmek için bürokrasi ve endüstriyel sınıf yapısının geleneksel sınırlarını alt edebilir. Müşterilerin, sağlayıcıların ve çalışanların bir düşünce kuruluşu gibi davranmasını talep etmek anlamına gelen crowdsolving, gelecek yılların en çok tercih edilen inovasyon trendlerinden biri olacak.

  Kaynak: TURKSİH TİME

  liderlerin dikkatle İzlemesi gereken Öngörüler ve trendler - afa603cbd85c3a449efa8ed44645968d s 130 d identicon r g - Liderlerin Dikkatle İzlemesi Gereken Öngörüler ve Trendler
  Kişisel Başarı
  2003 yılında amatör olarak başlayan ancak şu anda Türkiye'nin en kaliteli kişisel gelişim, eğitim ve psikoloji sitesi olmayı başaran www.kisiselbasari.com 'u facebook , twitter, youtube gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz.

  Benzer içerik

  Survivor Yıldızları Ne Kadar Ücret Aldı?

  Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği raiting rekorları kıran “Survivor Ünlüler-...

  Yorumlar

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Yeni Eklenenler

  “Ataleti Yenmek” Kitabından Alıntılar

  Mümin Sekman’ın kaleme aldı “Ataleti Yenmek” kitabından...

  Zeka ve Zeka’nın Türleri

  Bilişsel gelişim ve zeka birbirini destekleyen iki kavramdır. Bilişsel gelişim arttıkça zeka...

  Yumruğunu Sık Hafızanı Güçlendir

  Öğrenirken sağ, hatırlarken sol yumruk
  liderlerin dikkatle İzlemesi gereken Öngörüler ve trendler - BEY N VE HAFIZA - Liderlerin Dikkatle İzlemesi Gereken Öngörüler ve Trendler

  İletişimde kalın!

  76,122BeğenenlerBeğen
  189,409TakipçilerTakip Et
  228TakipçilerTakip Et
  2,388TakipçilerTakip Et