Lise Türlerini Yakından Tanı Doğru Liseyi Seç

1
TEOG veya Merkezi Ortak Sınav sonuçları açıklandı. Öğrencileri ve anne babaları tercih heyecanı sardı. Peki liseleri yeterli şekilde tanıyor musunuz? Bu yazımızı okumadan lise tercihi yapmayın..

TEOG SONUCUNUZU ÖĞRENMEK VE ONLİNE TERCİH ROBOTLARI İLE TERCİH YAPMAK İÇİN SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ

1. Öncelikle okul türlerine göre puan aralıklarını inceleyelim:

LİSE TÜRÜPUAN ARALIĞI
 • Fen Lisesi
 • Özel Fen Lisesi
 • Özel Kolejler
500-485
 • Köklü 1. Derece Anadolu Lisesi
 • İlçe Fen Liseleri
 • Sosyal Bilimler Lisesi
485-450
 • 2. Derece Anadolu Liseleri
 • Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
450-400
 • 3. Derece Anadolu Lisesi
 • 1. Derece Mesleki ve Teknik Lise (Sağlık Meslek Liseleri)
400-385
 • 2. Derece Mesleki ve Teknik Liseler
 • 4. Derece Anadolu Liseleri
 • 1. Derece İmam Hatip Liseleri
385-330
 • 3. Derece Mesleki ve Teknik Liseler
 • Çok Programlı Liseler
 • 2. Derece İmam Hatip Liseleri
330-0

∼ Puan aralıkları yaklaşık değerlerdir.

Şimdi gelelim lise türlerini detaylı olarak incelemeye…

∼ Puan aralıkları yaklaşık değerlerdir.

Şimdi gelelim lise türlerini detaylı olarak incelemeye…

2. Fen Lisesi Nedir ?

 • Fen liseleri, fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlar.
 • Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.
 • Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlar.
 • Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirir.
 • Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlar.
 • Birinci yabancı dili İngilizce olan fen liselerinde öğrenim süresi 4 (dört) yıldır.
 • Yatılı ve karma okullardır.
 • Resmi fen liseleri ile ilgili daha detaylı bilgiye http://ogm.meb.gov.tr adresindeki ‘Okullarımız’ butonu tıklanarak ulaşılabilir.
2014 taban puanlarına göre Türkiye genelindeki en yüksek puanlı 3 Fen Lisesi;

Ankara Fen Lisesi – 495.423
İzmir Fen Lisesi – 494.427
İstanbul Atatürk Fen Lisesi – 493.75

3. Sosyal Bilimler Lisesi Nedir ?

 • Sosyal Bilimler Lisesi‘nin amaçları arasında; Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan nitelikli bilim adamlarını yetiştirmek, zeka düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanda yüksek öğretime hazırlamak yer almaktadır.
 • Ayrıca amaçlarından biri de siyaset ve bürokrasiye kültürlü; devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak elemanları yetiştirmektir.
 • Bir sınıftaki öğrenci sayısı ile 30’u geçemez.
 • Bu okullarda öğretim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır.
 • Sosyal Bilimler Liseleri üniversite yerleştirme sınavları konusunda istatistikleri oldukça yüksektir.

4. Anadolu Lisesi Nedir ?

 • Anadolu Lisesi‘nin amaçları; öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.
 • Öğrenim süreleri 4 yıldır.
 • Köklü Anadolu Liseleri’nin ortak sınav puanları ortalama 450-500 arasında olup mezunların üniversitelere yerleşme oranı yüksektir.
 • Ancak genel liselerin Anadolu Lisesi olmasıyla yeni Anadolu Liseleri’nin ortak sınav taban puanı oldukça düşük olmaktadır.

2014 taban puanlarına göre Türkiye genelindeki en yüksek puanlı 3 Anadolu Lisesi;

Galatasaray Lisesi – 497.14
İstanbul Lisesi – 496.176
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce) – 495.107

5. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nedir ?

 • Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren 22 okul türünün öğrenim süreleri ile yetkilerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, ‘Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi‘ ile ‘Çok programlı Anadolu Lisesi‘ adı altında yeniden yapılandırılmıştır.
 • Bünyesinde Bulunan Okullar:

1. Anadolu Sağlık Meslek Liseleri

2. Ticaret Meslek Liseleri

3. Turizm Meslek Liseleri

4. Kız Teknik ve Meslek Liseleri

5. Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri

6. Tarım Meslek Liseleri

7. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri

8. Spor Liseleri

 • Bu okullarda öğrencilere, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem de yüksek öğrenime hazırlayan programlar uygulanmaktadır.
 • Anadolu teknik meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır.
 • Mezunları sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler.
  Bu okulu bitiren öğrencilere ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir, ayrıca TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler.

Anadolu Ticaret Meslek Liseleri

Kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende, büro yönetimi ve sekreterlik, bilişim teknolojileri alanlarında ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilir, nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan ilköğretim okulu üzerine dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir.

İlgini Çekebilir:   Bu Yazıdan Sonra Beyin Ne Derse O Olur!

Mezunları sınavsız olarak alanlarında meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler.

Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Alan ve Dalları

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

Muhasebe Dalı
Bilgisayarlı Muhasebe Dalı
Bankacılık Dalı
Dış Ticaret Dalı
Borsa Hizmetleri Dalı
Kooperatifçilik Dalı

SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ ALANI

Sigortacılık Dalı
Sigorta Satış Temsilciliği Dalı

PAZARLAMA ALANI

Satış Yönetimi Dalı
Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler Dalı
Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi Dalı
Emlâk Komisyonculuğu Dalı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI

Yönetim ve Ticaret Sekreterliği Dalı
Hukuk Sekreterliği Dalı
Tıp Sekreterliği Dalı
Yönetici Sekreterliği Dalı
Büro Hizmetleri Dalı
Mahalli İdareler Dalı

BİLGİSAYAR ALANI

Bilgisayar Programcılığı Dalı
Bilgisayar Donanımı Dalı
Masaüstü Yayıncılık Dalı
Toplam 5 Alan, 21 Dal

Anadolu Kız Meslek Liseleri

 • İlköğretim okulu üzerine, bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan, öğretim yılı bir yıl hazırlık sınıfından sonra dört yıl olan ve mesleğe yönelik teknik elemanların yetiştirildiği okullardır.
 • Çeşitli meslek alanlarına yönelik 21 alan/bölümde faaliyet göstermektedir. Eğitim İngilizce ve Almanca dillerinden biriyle yapılmaktadır.
 • Bu okullardan teknisyen ünvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, isterlerse yükseköğretim kurumlarına da devam edebilirler.

Sağlık Meslek Liseleri

 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarına ara eleman yetiştirmek üzere açılan okullardır.
 • Türk Millî Eğitiminin genel sağlık alanının özel amaçları doğrultusunda, ortaöğretim seviyesinde genel kültür, sağlık alanıyla ilgili temel bilim, her alan/dala özel mesleki yeterlilik kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yükseköğrenime hazırlayan, yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmakta olup, ‘Anadolu’ programlarında İngilizce dersi ağırlıklı olarak verilir.
 • Yapılan değişikliklere göre, sağlık meslek liselerinin bazı programlarına yeni öğrenci kaydedilmeyecek ve böylelikle lise mezunlarının ebe ya da hemşire unvanını kazanması mümkün olmayacak.
 • Yeni Ünvanlar: Sağlık meslek lisesi mezunlarının kazanacağı ünvanlarda da değişiklik yapıldı. Buna göre, sağlık meslek liselerinden sadece ‘Hemşire Yardımcısı’, ‘Ebe Yardımcısı’, ‘Sağlık Bakım Teknisyeni’ ünvanları ile mezun olunabilecek.

Bu ünvanlarla mezun olacakların gören tanımları şu şekilde olacak:

 • Hemşire yardımcısı; sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı programından mezun olup hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.
 • Ebe yardımcısı; sağlık meslek liselerinin ebe yardımcılığı programından mezun olup ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.
 • Sağlık bakım teknisyeni; sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur.

Anadolu İletişim Meslek Liseleri

 • Toplumların gelişmesi ülkeler arası ilişkilerin yoğunlaşması ve iletişimin ön plana çıkması sonucu önem kazanan iletişim alanında istihdam edilecek yabancı dil bilir nitelikli insan gücünü yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan okullardır.
 • Öğretim süresi 4 yıldır.

Bu okullarda;

Gazetecilik,

Radyo-Televizyon,

Halkla İlişkiler

Tanıtım alanları bulunmaktadır.

 • Mezunlar, Gazetecilik, Radyo-Televizyon, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında faaliyette bulunan, kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabilecekleri gibi, kendi işyerlerini de kurup çalıştırabilirler.

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri

 • Turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren okullardır.
 • Öğretim süresi 4 yıldır.

Bu okullarda;
Resepsiyon,

Servis, Mutfak,

Kat Hizmetleri,

Seyahat Acenteciliği bölümleri bulunmaktadır.

 • Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler her yıl Ekim-Mart ayları arasında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda; Nisan-Eylül ayları arasında uygulamalı eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren otellerde veya diğer turistik tesislerde yapmaktadırlar.
 • Mezunlar sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okul programlarına girebileceklerdir.
  Bilgisayar ve yabancı dil bilen nitelikli meslek elemanı olarak yetişen öğrenciler, geniş iş imkanına sahiptirler.
İlgini Çekebilir:   Hayatımız, düşüncelerimiz onu ne yaparsa odur…

Anadolu Tarım Meslek Liseleri

 • Okulun amacı; ülke ekonomisine, tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini başarı ile uygulayabilecek ve yapabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceriye sahip teknisyen yetiştirmektir.

Bu okullarda; Veteriner Sağlık, Makine (Tarım Makineleri), Tarım Teknolojisi, Laborant, Genel Ziraat gibi alanlarda yatılı ve gündüzlü eğitim-öğretim yapılmaktadır.

 • Okuldan mezun öğrenciler, alanlarıyla ilgili özel tarımsal işletme ve kuruluşlarında çalışabilmekte, mesleklerini serbestçe yapabilme imkanlarına sahip olmaktadırlar. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyuldukça sınavla işe girmektedirler.

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri

 • Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, yetenekli olan öğrencilerin yaratıcı, yapıcı ve yorum yeteneklerini geliştirmek, öğrencileri yetenekleri doğrultusunda araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yöneltmektir.
 • Sınıflardaki öğrenci sayısı kesinlikle 24 kişinin üzerine çıkamaz.

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri’nde Fonetik (Müzik), Plastik Sanatlar (Resim, Heykel), Drama (Sahne ve Görüntü) sanatları bölümleri vardır.

 • Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Spor Liseleri

 • Spor liseleri; beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu; spor lisesi programlarının uygulanabileceği kapalı spor salonu, futbol sahası ve benzeri spor alanları ile yeterli spor araç-gereci bulunan, fizikî alt yapısı uygun olan okullardır.
 • Yatılı, gündüzlü ve karma eğitim yapan liselerdir.
 • Bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez.
 • Yüksek Öğrenim Kurumları (kendi alanlarında), seçecekleri fakültelere girişlerde spor liselerinin ilgili bölümlerinden mezun öğrencilere ek başarı puanı vermektedir.
 • Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

2015 Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Takvimi

Ön kayıt tarihi: 15-24 Haziran

Sınava girecek öğrencilerin listesinin yayımlanması: 25-26 Haziran

Yetenek sınavı tarihleri: 29 Haziran-3 Temmuz

Sınav sonuç listesinin ilanı: 3 Temmuz

Asıl kayıt başvuruları: 6-7 Temmuz

Yedek listeden kayıt tarihi: 8 Temmuz

Kayıt işlemleri son gün: 10 Temmuz

Çok Programlı Liseler

 • Bazı yerleşim birimlerinde genellikle il dışı merkezlerde birden çok okul programının birlikte bir okulda yer almasıyla oluşan okullardır.
 • Çok programlı liselerde 4 ana program bulunmaktadır.

Anadolu Meslek Programı

Anadolu Teknik Programı

Anadolu Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi programları yer almaktadır.

Bu programların alt dalları ve bölümler vardır.

 • İlköğretim üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan ve öğrencilere, çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmek suretiyle öğrencileri iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı mesleki ve teknik okullarıdır.
 • Bu okullardan mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, kendi iş yerlerini açabilirler, yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.
 • Mezun olan öğrencilere eğitimini gördükleri program türüne ait diploma verilmekte ve alanlarının devamı niteliğindeki yüksek öğretim kurumlarını tercih etmelerinde halinde de ek puan verilmektedir.
 • Çok Programlı Liselerden mezun olanlar, sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler.

Anadolu İmam Hatip Liseleri

 • 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 32’nci maddesi hükmü gereği, İmamlık, Hatiplik ve Kur’an Kursu Öğreticiliği konularında görevli elemanları yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan ortaöğretim sistemi içinde yer alan, hem mesleğe hem de yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır.
 • Öğretim süresi 4 yıldır.
 • Anadolu İmam-Hatip Liselerinden mezun olanlar, (ÖSYS) sınavı sonucuna göre hem kendi alanlarında, hem de diğer alanlardaki kazandıkları yükseköğretim programlarına devam edebilmekte, İlahiyat Fakülteleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerini tercih edenlerde ek puan alabilmektedirler.

Askeri Liseler

 • Askeri liseler gelecekte Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir üyesi olarak, ülkemize hizmet etmek isteyen öğrencilerin seçtiği okullardır.
 • ÖSYM’nin belirlediği tarihte sayısal ve sözel bölümden oluşan bir sınav uygulanmaktadır.

Sözel bölüm; Türkçe(30) ve Sosyal bilimler(15) sorudan,

Sayısal bölüm; Matematik(30) ve Fen bilimleri(25) sorudan oluşacaktır.

 • Yazılı sınav için belirlenecek baraj puanını aşan adaylar, 2. seçim aşamasına katılmaya hak kazanacaklardır.

2. Seçim Aşaması

Ön Sağlık Muayenesi

Bedeni Yeterlilik Testleri

Psikoteknik Testi (Yalnız Hv. K.K.lığı için)

Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için)

Mülakat

Sağlık Muayenesi

 • Askeri Liselerde hazırlık sınıfı dahil 5 yıl eğitim verilmektedir.

Tüm liselerin geçen seneki taban puanları için tıklayınız..

Okul türleri ile ilgi kafanıza takılanları da yazının altında yer alan yorum bölümüne yazabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.