Okulda Başarı İçin Not Tutma

  Sınıfta sunulan konu öğrenciye ilginç geliyor ve öğretmende ilgi çekici biçimde işliyorsa, öğrenilen bilgilerin devamlı anımsatılacağı zannedilir. Oysa öğrenilenlerin büyük bir kısmı çok kısa sürede unutulur. Bilgiyi saklamanın ve ileride anımsamanın en etkili yolu not alma ve daha sonra bu bilgileri tekrarlamadır. Bir çok öğrenci derste etkili bir biçimde nasıl not alacağını bilmez. Öğretmenin anlattığı her şeyi onun cümleleri ile yazmaya çalışır. Oysa bir öğretmen dakikada yaklaşık 125 sözcük kullanarak konuşur. Öğrenci kısaltarak yazmaya kalksa bile her söyleneni kaydetmesi olanaksızdır. Sonuçta öğrenci dersi dinleyemez ve elinde uzun, anlaşılmaz b,ir metin kalır.

  Not alma, özelliklen derslerde ders kitabında bulunamayan açıklamaların, düşüncelerin, okunan kitap yada yazıların, dinlenilenlerin, gözlenenlerin veya düşünülenlerin ana noktalarının saptanarak, kısaca kaydedilmesidir.

  NOT TUTMADA KULLANILAN YÖNTEMLER:

  1. mümkün olduğu kadar çok yazmak: bu not alma etkinliğinde öğrenci öğretmenin ağzından çıkan her şeyi yazma içerisindedir. Derse aktif olarak katılmaz. Aldığı notları eve gidince, dersi anlamadığı için anlamayacaktır. Eğitim uzmanları tarafından önerilmeyen bir yöntemdir.

  2. özet cümle notları: öğretmenin anlattığı konunun en can alıcı noktalarının öğretmenin ağzından çıktığı gibi yazılmasıdır. Mümkün olduğa kadar  çok yazmaktan daha iyi bir yöntemdir.

  3. not tutmamak: burada öğrenci öğretmenin anlattıklarını hiç birinin notunu tutmaz. Bu da öğrencinin derse aktif olarak katılma ihtimalini azaltır. Dersi evde tekrar etmeye çalışır. Ancak kitap daha anlaşılmaz olduğu ,için ve elinde not almadığından öğrenme gerçekleşmez.

  4. anahtar cümleler ile not tutma:  mümkün olan en kısa şekilde en ilgili anlamı veren, notları tutan, test edildiğinde en çabuk anımsamayı sağlayan sözcükler olarak tanımlana bilir. En iyi not alma yöntemidir.

  Farklı farklı not tutma yöntemleri vardır. Bunlar aşağıda en verimlisinden en az verimliye doğru sıralanmıştır.

  1. öğrencinin kendisinin tuttuğu anahtar sözcük notları.
  2. öğretmen tarafından verilen anahtar sözcük notları,
  3. öğrencinin kendisinin tuttuğu özet cümle notları,
  4. öğretmen tarafından verilen özet cümle notları,
  5. öğrencinin kendisinin tuttuğu komplo ders notları,
  6. öğretmen tarafından verilen komplo ders notları,
  7. not tutmamak.

  NOT ALMANIN FAYDALARI:

  1. Öğrenciyi Ders Sırasında Edilgen Durumdan Etkin Duruma Geçirir: en etkili öğrenme öğrenci derse katıldığı zaman gerçekleşir. Öğrenciyi konuya yoğunlaşmaya, dikkatle dinleyerek ana noktaları anlamaya ve belirlemeye zorlar. Böylece öğrenci anlatılanların ana ve yan düşüncelerini yakalamak için dikkatle dinler. İyi not alma iyi dinleme becerisi gerektirir.
  2. Öğrenilenlerin kalıcılığının sağlanması için şart olan tekrar gerçekleşir: Not tutan öğrenci, notlarını not tuttuğu günün akşamı veya bir sonraki dersten önce yeniden gözden geçirilerek gerekli düzeltmeleri yaparken konuyu tekrarlamış olur. Tekrar unutmayı azaltır ve öğrenilenlerin kalıcılığını sağlar.
  3. zaman ve enerjiden ekonomi sağlar: konuyu hatırlamak için ders kitabı yerine tuttuğunuz notlara bakmanız yeterli olacaktır.
  4. sınavdan önce kaygıyı azaltır: ders sırasında tuttuğunuz notlarınız size sınavda çıkabilecek sorular hakkında bilgi verecektir. Sınava hazırlıklı olduğunuz hissi verecektir. Böylece sınav kaygınız azalacaktır.
  5. ödev ve raporların kolaylıkla hazırlanmasını sağlar
  6. değerlendirme ve eleştirme yeteneği geliştirir: not almayı alışkanlık haline getiren kişide değerlendirme ve eleştirme yeteneği gelişir. Sonuçta düşünen, eleştiren kişilik özelliği oluşur.

  DİNLEMEYİ ÖĞRENMEK

  Not tutma etkili bir dinleme ile gerçekleşir. Çünkü not tutma sözcüklerin kağıda dökülmesidir.

  AKTİF DİNLEMEYİ KOLAYLAŞTIRAN ADIMLAR:

  ► sınıfta oturacağınız yeri belirleyin: öğrencilerin genellikle ders sırasında arka sıralarda oturma eğiliminde oldukları bir gerçektir. Sınıfta arka sıralarda oturma dersi dinleme etkinliğini olumsuz olarak etkilemektedir. Önde oturan öğrencileri hareketleri sizlerin dikkatini dağıtabilir. Bu nedenle sınıfta  ön sırada ve cam kenarından uzak bir sırada oturun. Cam kenarına oturursanız bu seferde dışarıda arabaların korna sesi, simitçinin sesi sizi rahatsız edebilir. Ders konsantrasyonunuzu bozabilir. Tecrübelerimden ve öğrencilerimle yaptığım konuşmalardan edindiğim bilgilere göre sınıfta ders sırasında oturulacak en ideal yer, orta sıranın en ön tarafıdır. Önde oturmanın başlıca avantajları şunlardır;

  1. dersi aktif olarak dinleyebilirsiniz,
  2. arkadaşlarınızın dikkatinizi dağıtmasını önlemiş olursunuz,
  3. tahtayı en iyi şekilde görürsünüz böylece not tutmanızın kolaylaşır,
  4. öğretmenin sesine, jest, mimik ve beden dilini daha iyi anlayabilir, öğretmenin verdiği ipuçlarını yakalarsınız,
  5. öğretmenin en uzak oturan öğrencilere karşı olumlu bir bakış açıları vardır. Buda sizin not ortalamanızı olumlu olarak etkileyecektir.

  ► öğretmeninizi tanıyın: öğretmeninizin nelerden hoşlanıp, hoşlanmadığını, tercihlerini, stilini ve sizden beklentilerini bilmelisiniz.  Öğretmeninizin kişilik yapısını öğrenip ona göre hareket etmelisiniz. Örneğin; bazı öğretmenler derste soru sorulmasından hoşlanmazlar. Ya cevaplayamamaklarından çekinirler ya da derste zaman kaybetmek istemezler. Bu tür kişiliğe sahip öğretmenlere sorularınızı ders sırasında değil, dersten sonra sormalısınız. Bazı öğretmenler de; sınıfta tartışma yapmak istemezler. Sınıfın kontrolünü kaybedeceklerinden korkarlar. Yada müfredatı yetiştirme çabaları vardır. Böyle bir öğretmenle karşılaştığınız zaman tartışmaları onun koyduğu sınırlar doğrultusunda gerçekleştirin.

  Bazı öğretmenler ise sınavlarda kısa cevaplar ister bazıları uzun cevaplar isterler. Bazı öğretmenler tanım sorarken bazıları verdiği tanımın ne olduğunu v.b. sorarlar. Bu gibi öğretmeninizi tanır ve ona göre davranışlar gösterir, yazılılarda bunu uygular iseniz not ortalamanı 5-10 puan artacaktır.

  ► dersten önce hazırlıklarınızı yapın: derse gelmeden önce ödevlerinizi yapın. Ders kitabınızı okuyun. Dersle ilgili sorular hazırlayın, ders sırasında öğretmeninizi konuyu anlatırken bu soruların cevabını arayın.

  NOT TOPLAMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

  Not tutmak için elinizde olması gereken bir takım malzemeler vardır. Bunlar; kalem, kağıt, klasör v.b. dir.

  NOT TUTARKEN DEFTER YERİNE KLASÖR KULLANIN:

  Kendinize hemen bir klasör alın. Not tutacağınız kağıtları delerek bu klasöre yerleştirebilirsiniz. Her ders için bir klasör tutabileceğiniz  gibi, bir klasörde tüm derslerin notlarını tutabilirsiniz. Tuttuğunuz notları dersleri  işleyiş tarihin göre düzebilirisiniz. Klasörünüzü alt bölümlere ayırabilirsiniz. Bunlar;

  1. ders notları

  a)      sınıfta tuttuğunuz ders notları,

  b)      kitaptan dersi çalışırken tuttuğunuz ders notları,

  1. dersle ilgili başka kaynaklardan (dergi, gazete..v.b. ) tuttuğunuz notlar.

  KLASÖR KULLANMANIN AVANTAJLARI:

  1. tuttuğunuz notlara ekleme ve çıkarmalarını düzenli bir şekilde yapmanızı sağlar.
  2. notlarınıza yeni eklemeleri yapabilir, onları yeniden düzenleyebilirsiniz.
  3. derste tuttuğunuz notlara dergi, gazete yazılarını ekleyebilirsiniz.
  4. okula daha az yükle gidersiniz. Defter yerine yeterli saygıda kağıt ile derse girebilirsiniz.
  5. notlarınıza o konuyla ilgili yapmış olduğunuz ödevlerinizi de bu klasöre koyabilirsiniz.

  KLASÖR KULLANMANIN DEZAVANTAJLARI:

  1. sayfalar klasörden kopup yırtılabilir,
  2. klasörü kaybederseniz tüm notlarınızı kaybetmiş olursunuz.

  Öğrencilerin not tutmada kullandığı geleneksel yöntem ise her ders için ayrı ayrı defter tutma yöntemidir. Defter yöntemiyle not tutar iseniz okula daha fazla yük işle gitmiş olurusunuz. Notlara ekleme veya çıkarma yapamazsınız. Başka kaynaklardan tuttuğunuz notları ekleyemezsiniz.

  Benim size önereceğim yöntem her ders için ayrı klasör tutma yöntemidir. Her ders için bir klasör tutarsanız ve bunu evde çalışma odanıza koyarsanız klasörün kaybolma riskini de en aza indirmiş olursunuz.

  KLASÖR KAĞIDININ YAPISI NASIL OLMALI:

  Not almada en pratik yolun not kağıdını kullanarak bunları klasörde saklamak olduğunu belirtmiştik. Klasöre koyabileceğiniz not kağıdı normal beyaz bir kağıt olabileceği gibi aşağıda ki şekilde gösterdiğim gibi özel olarak derslerde not tutmak için hazırlanmış kağıtta olabilir. En ideali ise özel olarak hazırlanmış not kağıdıdır. Bundan bir adet bilgisayarda çıkardıktan sonra veya el ile çizdikten sonra fotokopi, yoluyla çoğaltıp kullanabilirisiniz.

  DERSİN ADI             :                                SAYFA NO               :               …….. / ……. / ……..

  DERS ÖĞRETMENİ:

  – A –

  Derse girmeden önce o dersle ilgili olarak çalıştığımız ders kitabından, gazetelerden, dergilerden çıkardığınız notlar, sorular ve önemli noktaların yazıldığı bölümdür.

  – B –

  Ders sırasında öğretmenin anlattığı konunun ana noktalarının, ayrıntılarının, örneklerinin yazılacağı bölümdür.

   

  – C –

  Ders sırasında öğretmenin anlatımı sırasında sizin dikkatinizi çeken sorular, tanımlar, vurgular, anahtar kelimelin yazıldığı bölümdür.

  – D –

  Dersten sonra notların özetini yazıldığı, temize geçirildiği yani tekrarın yapıldığı bölümdür.

   

   

   

   

   

  NOT TUTMADA DİNLEMENİN ÖNEMİ:

  Derse defter yada not tutma kağıdı, silgi gibi malzemelerle hazırlıklı gidin. Not tutarken sıranızın üstünden gereksiz malzemeler olmasın.Not tutmanın ilk ve en önemli şartı hiç kuşkusuz etkin dinlemeden gezmektedir.Öğretmen anlattığı konunun önemli kısımlarını anlatırken birçok ipuçları verir.Eğer öğrenci bu ipuçlarını etkili bir şekilde dinler ise,konunun en can alıcı noktalarının farkına varır ve ona göre not tutar.

  Öğretmenin Sıklıkla Kullandığı İpuçları:

  1. Öğretmenin Sesinin Değişmesi:Bazı öğretmenler ana noktaları vurgulamak için seslerinin tonunu değiştirirler.Öğretmen sesini yükseltir veya alçaltırsa,sertleştirir veya yumuşatırsa önemli bir noktayı düşünceyi sunuyor demektir.
  2. Konuşma Oranının Değişmesi:öğretmenler önemli kavramları tartışırken konuşmayı yavaşlatabilirler.Bazen de önemli bilgilerin yazılabilmesi için yavaş anlatırlar.Eğer öğretmen her sözcük veya tümceden sonra belirli bir ara veriyorsa açıklaması önemlidir ve öğrencinin not alabilmesi için bir anlatım yoludur.
  3. Anahtar Sözcük ve Cümlecikler Kullanma:Bu işaret ve sözcükler şunlar olabilir:

  *Beş temel neden.(Öğretmen önemli açıklamalar sıralayacaktır)

  *Önce,sonra,önceki.aynı zamanda.(Bu zamanla ilgili sözcükler öğrencinin neyin,ne zaman ilk ,ikinci,sonuncu olduğunu anlamsına yardımcı olur.)

  *Bir başka söylemle.(Bu işaret verilen bilginin tekrar edilmesidir.)

  *Diğer yönden.(Bunun tersine biçiminde verilen işaretler bilgiye farklı yönden bakışı tanımlar.)

  *Örneğin.(Verilen bilginin açıklanmasını sağlar.)

  *Önemli.(Çok önemli olan düşünceyi belirtir.)

  *Sonuç olarak,özetle.(Dersi özetler.)

  4.   Tahtaya Yazma:Bazı öğretmenler temel düşüncenin ana hatlarını söyleyerek tahtaya yazar.Eğer öğretmen tahtaya yazmak için zaman ayırıyorsa yazılanlar önemlidir ve mutlaka not alınmalıdır.

  5.   Göze-Kulağa  Hitap Eden Araçlar Kullanma:Öğretmenler filmler, videolar, teypler, fotoğraflar, slaytlar kullanarak önemli kavramları ve düşünceleri betimler veya vurgularlar.

  6.   Doğrudan Bildirme:Ara sıra bir kavram veya düşüncenin önemli olduğu doğrudan bildirilir.Örneğin;bu durum önemlidir, bunu unutmayın, bu sınav sorusu olabilir, bunu notlarınızda işaretleyin gibi.

  7.    Sözel Olmayan İpuçları:Bir çok öğretmen önemli noktaları sözel ipuçları gibi sözel olmayan ipuçları kullanarak belirtirler.Her öğretmen farklı mimik ve jestleri kullanırlar. Öğrenci gözleyerek sözel olmayan ipuçlarını bulabilir.

  Yazar: Ahmet YILDIZ
  Kaynak: www.kisiselbasari.com

  Sorularınız İçin: [email protected]

  Kişisel Başarı
  2003 yılında amatör olarak başlayan ancak şu anda Türkiye'nin en kaliteli kişisel gelişim, eğitim ve psikoloji sitesi olmayı başaran www.kisiselbasari.com 'u facebook , twitter, youtube gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz.

  Benzer içerik

  2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Riskli Yaşam Şartlarında Koruma, Önleme Ve Müdahale Hizmetleri Eylem Planı

  2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Riskli Yaşam Şartlarında Koruma, Önleme Ve Müdahale...

  Yorumlar

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Yeni Eklenenler

  Şampiyon Sözleri : Şampiyonların Başarı Sırları

  Spor tarihine geçen efsane sözlerin sahibi olan...

  Pahalı Olanı Tercih Etme Nedeni: Chivas Regal Etkisi

  Adından da anlaşılacağı gibi konu tamamıyla Chivas...

  Şampiyon Olmak İsteyenlerin Kitabı Çıktı: Şampiyon Sözleri

  Başarı bilirkişisi Mümin Sekman son kitabı "Şampiyon...

  İletişimde kalın!

  75,638BeğenenlerBeğen
  187,653TakipçilerTakip Et
  252TakipçilerTakip Et
  2,380TakipçilerTakip Et