Online Psikolojiye Giriş Dersleri

0

Psikolojiye Giriş

Ders oturumları

1 Giriş
2 Bu Senin Beynin!
3 Temeller: Freud
4 Temeller: Skinner
5 Bebek Olmak Nasıl Bir Şey?: Düşüncenin Gelişimi
6 Nasıl İletişim Kurarız?: Beyindeki, Ağızdaki ve Ellerdeki Dil
7 Şimdinin Bilinci, Geçmişin Bilinci: Dil (devam), Görme ve Bellek
8 Şimdinin Bilinci, Geçmişin Bilinci: Görme ve Bellek (devam)
9 Evrim, Duygular ve Mantık: Aşk (Konuk konuşmacı: Profesör Peter Salovey)
10 Evrim, Duygular ve Mantık: Evrim ve Akılcılık
11 Evrim, Duygular ve Mantık: Duygular, 1. Kısım
12 Evrim, Duygular ve Mantık: Duygular, 2. Kısım
13 Neden İnsanlar Farklıdır?
14 Bizi Güdüleyen Nedir?: Seks
15 İnsanların Dünyasında Birey Olmak: Ahlak
16 İnsanların Dünyasında Birey Olmak: Benlik ve Diğerleri, 1. Kısım
17 İnsanların Dünyasında Birey Olmak: Benlik ve Diğerleri, 2. Kısım
18 İşler Kötüye Gittiğinde Olanlar: Zihinsel Bozukluklar, 1. Kısım
19 İşler Yolunda Gitmediğinde Olanlar: Zihinsel Bozukluklar, 2. Kısım
20 İyi Bir Yaşam: Mutluluk

Ders – 1: Giriş

Bu derste Profesör Paul Bloom öğrencilerle tanışmaktadır ve Psikolojiye Giriş dersi insan zihni çalışmalarına kapsamlı bir giriş sağlamaktadır. Ders kapsamında yapılacak okumalar ve ders gereklilikleri bu derste ele alınacak konular arasındadır. Derste, psikolojinin beş ana dalı; zihni beyne bakarak çalışan sinirbilim, insanların nasıl gelişip öğrendiği üzerine yoğunlaşan gelişimsel psikoloji, zihnin bilgisayımsal yaklaşımla çalışıldığı bilişsel psikoloji, insanların nasıl etkileşimde bulunduklarının çalışıldığı sosyal psikoloji ve akıl sağlığı ve zihinsel bozuklukların incelendiği klinik psikoloji alanları tanıtılmaktadır.

Okuma ödevi:

 • Gray, Peter. Psychology (5th edition), chapter 1
 • Stanovich, Keith. “How to Think Straight about Psychology.” In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 27-37

Video: 

.mp4 formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Video Metini: PDF

Slaytlar: PDF

Okuma ödevi:

 • Gray, Peter. Psychology (5th edition), chapter 1
 • Stanovich, Keith. “How to Think Straight about Psychology.” In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 27-37

Ders – 2: Bu Senin Beynin!

Bu derste zihnin beden ile nasıl ilişkilendirildiğine dair iki temel kuram ele alınmaktadır. “Düalizm”, zihnin bedenden ayrı olduğu görüşü iken “Materyalizm”, zihinsel tüm durumların beynin fiziksel durumlarından kaynaklandığı görüşüdür. Bu derste materyalizmin psikolojide baskın gelen zihin kuramı olmasının nedenleri açıklanarak bu iki kuramsal yaklaşım gözden geçirilmektedir. Bu tartışmaların ardından beyin nörofizyolojisi üzerinde durulmaktadır.

İLGİLİ YAZI :  Kadınlar Analiz Yapar Erkekler Konuşur

Okuma ödevi:

 • Gray, Peter. Psychology (5th edition), pp. 133-167
 • Damasio, Antonio R. “Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain.” In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 58-69
 • Sacks, Oliver. “The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical Tales.” In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 70-79

Video: 

.mp4 formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Video Metini: PDF

Slaytlar: PDF

Ders – 3: Temeller: Freud

Bu derste Sigmund Freud’un kısa bir biyografisi verildikten sonra kuramı ve psikoloji alanına katkıları incelenmektedir. Freud’un psikanalitik kuramının kısıtlılıkları ile popüler psikolojide hâlâ kullanılmakta olan bilinçaltı kavramı detaylı bir biçimde işlenmektedir.

Okuma ödevi:

 • Gray, Peter. Psychology (5th edition), pp. 558-563, 632-637
 • Freud, Sigmund. “The Unconscious.” In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 12-17

Video: 

.mp4 formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Video Metini: PDF

Slaytlar: PDF

Ders – 4: Temeller: Skinner

Profesör Bloom bu dersi bilinçdışı işlemenin değeri ve evrimsel temeli üzerine kısa bir tartışmayla açmaktadır. Dersin geri kalanında B. F. Skinner’ın Davranışçılık kuramına bir giriş yapılmaktadır. Öğrenmenin farklı çeşitleri ile insan zihnine ilişkin bilişsel kuramın davranışçılığın yerini alma nedenleri detaylarıyla tartışılmaktadır.

Okuma ödevi:

 • Gray, Peter. Psychology (5th edition), chapter 4
 • Chomsky, Noam. “A Review of B. F. Skinner’s Verbal Behavior.” In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 129-137
 • Watson, John B. and Rosalie Rayner. “Conditional Emotional Reactions.” In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 117-129
İLGİLİ YAZI :  Akademik Başarı Mutlu Etmiyor

Video: 

.mp4 formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Video Metini: PDF

Slaytlar: PDF

Ders – 5: Bebek Olmak Nasıl Bir Şey?: Düşüncenin Gelişimi

Bu derste, psikolojinin bilişsel gelişim olarak bilinen dalıyla ilgili konu ve görüşler incelenmektedir. Ders, bilginin ortaya çıkışı ve bilişsel gelişim kuramlarını geliştirmek üzere çocukların dünyayı nasıl öğrendikleriyle ilgilenen Piaget’nin öğrencilere tanıtılmasıyla başlamaktadır. Sonrasında günümüz bebek bilişi bilimine giriş yapılmaktadır. Son olarak farklı türde gelişimlerin varlığı sorusu yanıtlanmaktadır.

Okuma ödevi:

 • Gray, Peter. Psychology (5th edition), chapter 11
 • Gopnik, Alison, Patricia Kuhl, and Andrew Meltzoff. “The Scientist in the Crib: Minds, Brains, and How Children Learn.” In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 146-153

Video: 

.mp4 formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Video Metini: PDF

Slaytlar: PDF

Ders – 6: Nasıl İletişim Kurarız?: Beyindeki, Ağızdaki ve Ellerdeki Dil

İnsana özgü yetilerden biri de insanların dili yaratma ve anlama kapasiteleridir. Bu derste ele alınacak konular arasında sesbilim, biçimbilim, söz dizimi ve yinemele esas başlıkları yer almaktadır. Ayrıca dilde özelleşme, kültürlerarası farklıklar, farklı dillerde görülen ayrılıklar ve ortaklıklar ile dil edinim kuramları incelenmektedir.

Okuma ödevi:

 • Gray, Peter. Psychology (5th edition), chapter 11
 • Pinker, Steven. “The Language Instinct: How the Mind Creates Language.” In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 97-107
 • Baker, Mark C. “The Atoms of Language: The Mind’s Hidden Rules of Grammar.” In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 108-114

Video: 

.mp4 formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Video Metini: PDF

Slaytlar: PDF

Ders – 7: Şimdinin Bilinci, Geçmişin Bilinci: Dil (devam), Görme ve Bellek

İnsan dışınındaki primatların kullandığı iletişim sistemleri ve dil ile düşünce arasındaki ilişki konularının tartışılmasıyla dil konusu bitirilmektedir. Dersin büyük bir bölümü öğrencilere algı, dikkat ve bellek alanlarındaki önemli kuram ve keşiflerin aktarılmasına ayrılmıştır. Bu derste işlenen konular, görsel illüzyonların nelerden kaynaklandığıyla ilgili konuları, gördüğümüzü sandığımız her şeyi neden her zaman aslında göremediğimizi ve farklı bellek türleri arasındaki ilişkileri kapsamaktadır.

İLGİLİ YAZI :  Doğum Anıları, Doğum Travması ve Anksiyete 1

Okuma ödevi:

 • Gray, Peter. Psychology (5th edition), chapters 8 and 9
 • Hoffman, Donald D. “Visual Intelligence: How We Create What We See.” In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 81-90
 • Hughes, Howard C. “Sensory Exotica: A World Beyond Human Experience.” In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 91-95
 • Schacter, Daniel L. “Searching for Memory: The Brain, the Mind, and the Past.” In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 165-176

Video: 

.mp4 formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Video Metini: PDF

Slaytlar: PDF

Ders – 8: Şimdinin Bilinci, Geçmişin Bilinci: Görme ve Bellek (devam)

Profesör Paul Bloom, bellek üzerine yapılmış temel psikoloji araştırmalarının üzerinden geçmektedir. Bu derste işlenen başlıca konular arasında farklı bellek türleri, bellek kısıtlamaları, belleği geliştirme yöntemleri ve bellek bozuklukları yer almaktadır. Ayrıca bellek araştırmalarının sosyal içeriklerinin ve görgü tanıklığının önemi tartışılmaktadır.

Okuma ödevi:

 • Gray, Peter. Psychology (5th edition), chapters 8 and 9
 • Hoffman, Donald D. “Visual Intelligence: How We Create What We See.” In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 81-90
 • Hughes, Howard C. “Sensory Exotica: A World Beyond Human Experience.” In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 91-95
 • Schacter, Daniel L. “Searching for Memory: The Brain, the Mind, and the Past.” In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 165-176

Video: 


.mp4 formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Video Metini: PDF

Slaytlar: PDF

Devamı Çok Yakında…