PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ-TERAPİSİ

0

Terapi kelimesinin temel anlamı insan sağlığına iyi gelen uygulamadır. burada uygulanan yöntem bir teknik olmasına rağmen kişisel sorunlara uygulanması durumunda sorunun çözümlenmesine bağlı olarak kişsel bir iyilik hali ve psikolojik bir rahatlama sağlayacağı için bu teknikler terapi adı altındada uygulanmaktadır. ancak psikolojik görüşmede uygulanan bu teknikler burada anlatıldığından daha kompleks ve farklıdır. burada sadece yöntemin ana hatları ve mantalityesi üzerinde durulacaktır.

Şikayetlerimiz genelde bazı sorunlarla ilgilidir ve eğer sorun çözülürse şikayetlerimiz
geçecek yada azalacaktır. Bu da daha iyi hissetmemizi sağlayacaktır. Aslında oldukça basit ve işlevsel olan bu yöntemi hepimiz günlük yaşamamızda bir şekilde
kullanıyoruzdur. Burada anlatılacak olan şey bunun daha sistematik ve kuramsal halidir.
Bunu yaparken yazarak uygulama yapmak çok daha etkili olacaktır.

Sorun çözmenin iki temel ayağı vardır.
1) Kişi karşılaştığı problemler karşısında farklı çözüm seçenekleri üretebilmekte
midir? Yoksa sorun karşısında tek bir çözüm üzerinde mi durmaktadır? Bilindiği gibi
bir sorunu değişik yönleriyle değerlendirememek bilişsel katılıktır.
2) Kişi ürettiği çözüm seçeneklerini uygulayabilmekte midir? Bazı kişiler sorun
karşısında farklı çözüm seçenekleri öretebilmekte ancak bunları uygulama
konusunda isteksiz yada başarısız olmaktadır.kişinin sorunla karşılaştığında çözüm
seçenekleri uygulamasının yanı sıra bunları uygulaması da gerekir.

Öncelikli olarak kendinizin bir sorunla karşılaştığınızda hangi aşamada sorun yaşadığınızı
saptamanzı gerekmektedir.

SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİNİN EVRELERİ

;

EVRE 1

Sorunların Açıklanması ve Tanımlanması:
Basamak1: sorunlar net ve somut olarak listelenir.
Yaşadığınız sorunların neler olduğu aşağıdaki sorular yardımıyla belirlenir.
● Sorun nedir?

● Sorun ne zaman oluyor?

● Sorun nerede oluyor?

● Sorun kimlerle ilgili?

Basamak2: kapsamlı sorunların daha küçük parçalara ayrılması
Sorun genel bir sorun gibi ifade edilebilir. Örneğin derslerde sorun yaşadığınızı
söyleyebilirisiniz, derlerde ama derste not tutamamada mı düzenli çalışamamada mı
yoksa dersi anlayamamada mı?

İLGİLİ YAZI :  Her Şeyin Senin Kontrolünde Olmasını İstiyorsan Hastasın

EVRE 2

Erişilebilir Hedeflerin Belirlenmesi:

Sorunlar net ve somut olarak belirlendikten sonra bu sorun yada sorunlara dair akla
uygun yine net ve somut hedefler belirlenir.
Örneğin matematikten yalnızca beş soru çözen ve bunu yükseltmek isteyen bir öğrenci

için ilk etap da yirmi soruya çıkmak gerçekçi bir hedef olabilir ;

EVRE 3

Çözüm Seçeneklerinin Üretilmesi:

Bu aşamaya beyin fırtınası aşaması da diyebiliriz. Amaç mümkün olduğun sorunu
çözmeye yönelik fazla sayıda seçenek üretmektir, üretilen seçeneklerin tümünün çok
etkili ve yada mükemmel seçenekler olması gerekmez. Üretilen alternatifler, listelenir ve
bir yere yazılır.
EVRE 4

Uygun Çözümün Seçilmesi

kişi üçüncü evrede listelenen alternatifleri tek tek inceler ve üstünden geçer tüm
alternatiflerin avantaj ve dezavantajları listelenir. Kişinin içinde bulunduğu koşullara en
uygun ve en kısa alternatif belirlenir.
EVRE 5

Belirlenen Çözümün Uygulanması:

Dördüncü evrede seçilen yolun uygulanma aşaması olan bu ; evrede bazı kişiler
uygulanacak bu çözümü karmaşık yada zor bulabilirler. Bu nedenle uygulanacak
çözümün küçük basamaklara bölünmesiyle hedefe varmak daha kolay olacaktır.
Ayrıca uygulamaya geçmeden önce uygulamada karşılaşılabilecek bazı zorluklar ve
sorunlar üstünde durulmalı ve olası zorluklarla nasıl baş edileceğine dair fikir
yürütülmelidir.

Bu evrede akılda tutulması gereken en önemli şey kişinin kendini bunu yapmaya hazır
hissetmesidir. Aksi taktirde motivasyon eksikliği etkinliğe zarar verecektir.

EVRE 6

Değerlendirme:

Bu aşamada yapılan uygulama değerlendirilir. Eğer sorun hala devam ediyorsa hangi
noktalarda sorun yaşanmıştır, yada yeni sorunlar çıktıysa bunlara yönelik nasıl bir
yaklaşım ve çözüm uygulanacaktır. Bu değerlendirme yapılırken aşağıdaki hususlar
gözden geçirilmelidir.

● Hedef açık bir şekilde belirlenmiş midir?

● Hedef gerçekçimidir?

● Yeni engel ve aksaklıklar ortaya çıkmış mı?

●Çözümün uygulanmasıyla ilgili basamakların gerçekleştirilmesi zor mudur? Zorsa

İLGİLİ YAZI :  Mürekkep Lekesi Testi Psikolojinizi Ele Veriyor

neden ?