İnsan beyni sağ ve sol beyin olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. Her iki beyin yarı küresinin görevi birbirinden farklı. İşte hayatın içinde sağ ve sol beyin…

Önce Sağ ve Sol beyin konusunda bilgi verelim…
SAĞ BEYİN

Sağ beyin, bilgiyi bir bütün olarak ve resimle işler. Tasvir ve semboller kullanır; resimlere şekillere ve renklere tepki verir. Sözel ifadeler dışında müziğe, vücut diline, dokunmaya tepki verir. Sezgicidir, önsezilerini ve hislerini takip eder. Nesnelerle soyut değil, duygusal olarak ilişki kurar. Uzaysal ilişkileri kullanır. Duygusal ve üretici taraftır. Görerek ve duyarak öğrenir. Hayallere, şiire, mecaza meraklıdır. Ayrıca vücudun sol bölümündeki duyusal organları ve vücut hareketlerini kontrol eder. Vücudun sol tarafındaki duyu organlarını ve vücut hareketlerini kontrol eder.

İşlevleri: Yaratıcılık, Subjektif, Hatırlama, Bütünü görme, İç güdüsel, Sezgisel, issetme, İşitme, Duyma, Koklama, Tat alma, Ritmik, Hatırlama, Müzikal

[quote_box_center]Vücudun sol tarafını kontrol eder,
Duygusaldır,
Dokunsal yollarla öğrenir,
Duyguları serbest bırakır,
Yüzleri hatırlar,
Daha fazla risk alır, daha az kontrollüdür,
Yazılı ya da gösterilen talimatlara uyar,
Problemleri bütüne bakarak çözer,
Çizimi ve nesneleri kullanmayı tercih eder,
Eşanlamlı biçimde düşünür,
Benzer nitelikleri arar,
Sezgiseldir,
Bütünseldir,
Kendiliğindendir,[/quote_box_center]

SOL BEYİN

Mantıksal Zeka…

Sol beyin, konuşma ve dil merkezidir. Analitik (adım adım) düşünür. Mantıklı ve sistematiktir. Bilgiyi ardışık ve doğrusal işler. Ayrıntıcıdır. Sayısal işlemlerde üstündür. Sebep sonuç ilişkilerini kullanır. Ayrıca vücudun sağ tarafındaki duyu organlarını ve vücut hareketlerini kontrol eder.

İşlevleri: Adlandırma, Matematiksel işlemler, Dili doğru kullanma, İnceleme Parçayı görme, Sistemli,Analiz- arrow 10x10 - Sağ Beyinli ve Sol Beyinli İki Arkadaşın Farkı etme, Disiplinli, Objektif Sınıflandırma, Mantık yürütme, Sıralama

[quote_box_center]Vücudun sağ tarafını kontrol eder,
Mantıksaldır
İşitsel, görsel yollarla öğrenir,
Duyguları kontrol eder,
İsimleri hatırlar
Az(kontrollü) risk alır,
Sözlü talimatlara uyar,
Problemleri parçalayarak çözer,
Yazmayı ve konuşmayı tercih eder,
Matematiksel biçimde düşünür,
Farklılıkları arar,
Rasyoneldir,
Devamlıdır,
Zihinsel ağırlıklıdır,
Yapısaldır,
Planlıdır,[/quote_box_center]

SAĞ – SOL BEYİN

Sağ ve sol beyin, ilk zamanlarda zannedildiğinden çok daha bütünsel olarak işler. Beynin her iki tarafını da etkin bir biçimde kullanabilen bireyler zihinsel kapasitelerini iki kat değil kat kat arttırmış olurlar. Bu nedenle çocuklarımızın hem yaratıcılıklarını (sağ beyin) hem de mantıksal düşünme güçlerini (sol beyin), ilk yıllardan itibaren desteklemeliyiz. Klasik eğitimler, daha çok sol beyin kullanımını desteklediği için pek çok yaratıcı yetenek yetişkin yaşlara aktarılamadan körelmektedir. Klasik IQ testleri de daha çok sol beynin işlevlerine ilişkin verileri değerlendirir.

Yıllar önce beyinle ilgili araştırmalar sırasında konuşma ve dilin merkezi olarak sol beyin keşfedilmiş ve bu özelliğinden dolayı yıllarca sağ beyinden çok daha fazla itibar görmüştür. Eğitim sistemleri sol beyni kullandıran, mantıklı ve analitik düşünmeyi geliştiren temeller üzerine oturtulmuştur. Ancak son yıllarda sağ beynin aslında ne kadar önemli işlevleri üstlendiği görülmüştür.

Örneğin bir hukuk metni ya da kullanma kılavuzunu okurken sol beyin becerilerine ihtiyaç duyulur. Ancak mizahi bir metin ya da roman okuduğunuzda, tüm geçmiş deneyimlerimizden anlamı çekip çıkaran sağ beyne başvururuz. Büyük matematikçilerin sağ beyinlerini başta hayal güçleri olmak üzere ustaca kullandıkları bilinmektedir.

Çocuklarımıza, mantıksak düşünme güçlerini destekleyecek ve yaratıcı çözümler geliştirmelerine yardımcı olacak bir ortamı daha okul öncesinde sunmalıyız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.