Pazartesi, Kasım 18, 2019
  • Kişisel Gelişim
  • Başarı Video

Tarhanayla Patron Oldu

İlgini Çekebilir

İzlenebilecek En İyi Psikolojik Filmler

Sizler İçin İzlenebilecek Psikolojik İçerikli Filmleri Derledik. Psikolojik filmlerin konularını ve fragmanlarını izleyebilirsiniz. İşte Bu filmler.  1- Yağmur Adam (Otizm) Çoğumuz, muhtemelen...

Hiper Süper Mega İğrenç Espriler…..

İşte size birbirinden iğrenç espriler. Güleyim mi gülmeyeyim mi diye düşüneceğiniz iğrenç esprileri okumaya hazır olun.İşte iğrenç esprilerBen Aydan...

Beden Dili (Resimli Anlatım)

Çoğu havyan türleri gibi insanların da erkeği dişi yaklaşırken hazırlık hareketleri yapar. Daha önce bahsedilen otomatik fizyolojik tepkilere ek...
Tarhanayla Patron Oldu - afa603cbd85c3a449efa8ed44645968d s 120 d identicon r g - Tarhanayla Patron Oldu
Kişisel Başarı
2003 yılında amatör olarak başlayan ancak şu anda Türkiye'nin en kaliteli kişisel gelişim, eğitim ve psikoloji sitesi olmayı başaran www.kisiselbasari.com 'u facebook , twitter, youtube gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz.Yasal Uyarı:KiSİSELBASARİ.com da yayınlanan yazıların kaynakları yazının altında belirtilir. Ancak kişisel başarı bazı yazıları kendi düzenlemeleri ile yayınladığı için “Kaynak: www.kisiselbasari.com” şeklinde kaynak gösterilmedikten sonra yayınlanması yasaktır.Telif ihlali olduğunu düşündüğünüz görseller, videolar ve yazılar için [email protected] eposta adresine “telif ihlali” konulu bir mail atmanız yeterlidir. İçerik incelendikten sonra FSEK yasssı Ek-4. maddesi gereği 3 gün içinde siteden kaldırılacaktır.Kuruluş tarihi 26 Ağustos 2003Kişisel Başarı markası 19/03/2008 tarihinde 2008 11724 tescil numarası ile T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir

Arife Azmanoğlu tarhana çorbasıyla patron oldu

Kütahya’da Arife Azmanoğlu, 20 yıl önce aile bütçesine katkı için geleneksel ev tarhanası yapıp satmaya başladı. Azmanoğlu bugün, 27 imalathanede yıllık 150 ton üretim yapan firmanın sahibi.

Kü­tah­ya­’nın Ge­diz il­çe­sin­de ev ha­nı­mı olan Ari­fe Az­ma­noğ­lu, 20 yıl ön­ce ge­çim sı­kın­tı­sı çe­ken ai­le­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak için ha­re­ke­te geç­ti. Ge­le­nek­sel ev ya­pı­mı tar­ha­na ya­pıp sat­ma­ya baş­la­yan Az­ma­noğ­lu, ilk yıl yap­tı­ğı 50 ki­lo tar­ha­na­nın hep­si­ni sat­tı.

Er­te­si yıl yap­tı­ğı 500 ki­lo­yu da sa­tan ka­dın gi­ri­şim­ci, bu­gün, se­ne­de 150 ton tar­ha­na üre­ten iş­let­me­nin sa­hi­bi. Üret­ti­ği tar­ha­na­lar­la mar­ka ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Az­ma­noğ­lu ti­ca­ret ha­ya­tı­na gi­ri­şiy­le il­gi­li ola­rak, “Ev ­ha­nı­mıy­dım. 2 ço­cu­ğu okut­mak için ko­ca­mın öğ­ret­men maa­şı o dö­nem yet­mi­yor­du. Ben ­de bir iş yap­ma­ya ka­rar ver­dim. Yap­tı­ğım tar­ha­na­la­rın hep­si sa­tıl­dı. O za­man­lar, ço­cuk­la­rım 15-16 ya­şın­day­dı. On­lar­ da yar­dım et­ti. Ev­de otu­ra­cak yer kal­mı­yor­du, her ye­re tar­ha­na se­ri­yor­dum. Bu şe­kil­de 10 yıl tar­ha­na ya­pıp sat­tı­m” di­ye ko­nuş­tu.

EV KA­DIN­LA­RI ÇA­LIŞ­MA HA­YA­TIN­DA
Ari­fe Az­ma­noğ­lu­’nun gi­de­rek bü­yü­yen iş­le­ri 10. yı­lın so­nun­da iki dük­kân tut­ma­sı­nı sağ­la­mış. Şu an­da 27 dük­kân­da ima­lat ya­pan gi­ri­şim­ci ka­dın, “İlk 10 yı­lın ar­dın­dan iki dük­kan bir­den tut­tum. Hat­ta bi­ri­ni tar­ha­na­dan ka­zan­dı­ğım pa­ray­la sa­tın al­dım. Di­ğe­ri­ni de ki­ra­la­dım. Şu an­da tam 27 ta­ne dük­kân­da ima­lat ya­pı­yo­rum. Ya­nım­da 25 ki­şi ça­lı­şı­yor. Ta­ma­mı be­nim gi­bi ev ka­dı­nı­” de­di.

Yurtdışından talep var kapasite artıramıyoruz

Ari­fe Az­ma­noğ­lu, “Ge­diz tar­ha­na­sı­nın özel­li­ği ya­pıl­dık­tan 1 ay son­ra pa­ket­len­me­si­dir. Tür­ki­ye­’nin yak­la­şık 50 ili­ne tar­ha­na gön­de­ri­yo­ruz. Fa­kat top­tan­cı­mı­zın ta­le­bi da­ha faz­la. Yurtdı­şı­na gön­der­me­yi de tek­lif edi­yor ama ka­pa­si­te­mi­zi ar­tı­ra­ma­dık. Kre­di işine girmek istemedik. Yerimiz müsait değil. Yoksa 300 ton yapsak o da gidecek. Yaptığımız tarhanaları bez torbalarda am­ba­laj­lı­yo­ruz. Ya­rım ki­lo­lu­lu­ğu ve 1 ki­lo­lu­ğu var. 1 ki­lo Ge­diz tarhana­sı 10 li­ra ile 15 li­ra ara­sın­da satı­lı­yor. Ko­ru­yu­cu gı­da bo­ya­sı ve di­ğer ya­pay ürün­ler kul­lan­mı­yo­ruz. Ta­ma­men do­ğal üre­ti­yo­ru­z” di­ye ko­nu­şu­yor.
MEHMET ALİ AY – BUGÜN GAZETESİ

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Yazıya Benzer İçerikler

- Advertisement -Tarhanayla Patron Oldu - mutlu   ocuk kare - Tarhanayla Patron Oldu

Yeni İçerikler

Ruh Sağlığı ile Komplo Teorileri Arasında İlişki Var Mı?

Ruh sağlığı nasıl olanlar komplo teorilerine inanıyor. Akıl sağlığı ile komplo teorileri arasında bir bağlantı var...

İlber Ortaylı Türk Eğitimi İle İlgili Ne Düşünüyor?

İlber Ortaylı: Hiçbir yerde eğitim bu kadar soysuzlaşmış değilProf. Dr. İlber Ortaylı, Türk eğitim sisteminin, şaklabanlık ve...

Yaptığı İşten Usananlar İçin Pratik Öneriler

Her sabah erkenden kalkıp gece geç saatlerde eve dönmekten sıkıldınız mı? Özellikle de özel sektörde çalışma saatleri çok uzun sürdüğü için herkes aynı sorundan...

Kişisel Sınırlar ve İletişim

Ugur, çocukları uyutmaya giden karısının çantasının içindeki telefonuna gizlice bakıyordu ki tam o sırada karısı salona girdi ve yine büyük bir kavga koptu.Yıldız’ın kayınvalidesi...

Gençlik Dönemi

Kişi fırtınalarla başa çıkmak için bu dönemde rehbere ihtiyaç duyuyor. Sık değişen sınav sistemi ile birlikte kendisinde ve ailesinde artan kaygılar gençlerin kişilik gelişim sürecini...
- Advertisement -Tarhanayla Patron Oldu - 2019 08 13 14 13 13 - Tarhanayla Patron Oldu